Google překladač: English Deutsch

Alpe d´Huez patří ke skvělým francouzským lyžařským střediskům, dominantou je Pic Blanc (3 330 m) - pokrytý ledovcem. V zimní sezóně vede ze samého vrcholu až do údolí nejdelší evropská černá sjezdovka Sarenne (16 km). Ve středisku měli donedávna jeden, poměrně závažný problém, a to že při silnějším větru se nedalo se na vrchol. Nově otevřená lanovka Marmottes 3 zlepšila dostupnost vrcholové části ve špatném počasí, protože moderní konstrukce je stabilnější než původní kabinová lanovka. Hlavními silnými stránkami nového přepravního zařízení jsou především: estetika, pohodlí a bezpečí. Estetika je v tomto případě úzce spjata s ekologií, a proto bylo horní nádraží řešeno tak, aby citlivě splynulo s horským hřebenem a po dokončení stavby byly provedeny všechny nezbytné rekultivační práce. Pohodlí cestujících je zvýšeno především zvětšením prostoru, který mají v kabině k dispozici ( bude to objem 0,22 m2, místo se 0,18 m2 kterým se obvykle počítá ) a zjednodušeným řešením nástupiště.Je zvýšena také odolnost proti větru.Počítá se s provozem až při rychlosti 30 m/s ačkoli zákonná norma je jen 20 m/s. Celkově se jedná o jednu z největších staveb horských přepravních horských zařízení ve Francii v minulém roce. Typ zařízení - kyvadlová lanovka, 2 soupravy po 2 kabinách a 33 místech v nich, každá jedoucí na 2 drahách. Kabiny jsou zavěšeny na 2 kabelech, které jsou od sebe vzdálené, čímž je zajištěna velká stabilita ve větru. Další údaje: konstruktér - Doppelmayr, kapacita - 1 075 osob za hodinu, doba jízdy nahoru - přibližně 3 minuty, doba rotace - méně než 4 minuty, maximální rychlost - 7,20 m/s, délka dráhy - 800 metrů, převýšení - 300 metrů, nadmořská výška nástupu/výstupu - 2 760/3 060 metrů, motorový pohon je umístěn dole.

Nový třífázový systém MagicWave 5000 představuje výkonnostní špičku digitálních systému WIG (wolfram - inertní plyn). V porovnání s předchůdci byla snížena hmotnost a objem o více než polovinu. Pro uživatele se také snížila finanční investice. Obzvláště zajímavé jsou technické a ekonomické aspekty 100% digitalizace a reprodukovatelnosti. Při nové volbě stejných parametru jsou svarovací výsledky identické. K dalším prednostem patrí minimalizace hluku díky technologii ActiveWave, jednoduchý intuitivní koncept ovládání a prípojka dálkového ovládání LocalNet. Nárocnému uživateli se alternativne nabízí spolu s variantou programových bloku (Job) další spektrum funkci s rozsáhlými možnostmi variability. Systémy MagicWave 4000/5000 pro svarování strídavým a stejnosmerným proudem i zarízení TransTig 4000/5000 jsou vhodné jak pro manuální a automatizované svarování, tak pro svarování studeným drátem. 500 A pri 40 % dovoleného zatížení a 40 °C okolní teploty jsou presné hodnoty zarízení MagicWave 5000. Jsou založeny na širokém rozsahu vstupního napetí +/- 15 % pri 3 x 400 V. Skutecné hodnoty jsou rízeny mikroprocesorem a digitálním signalizacním procesorem. Tím jsou zaruceny perfektní svarovací výsledky a jejich 100% reprodukovatelnost. Stejne jako jeho jednofázoví sourozenci se vyznacuje trífázový systém MagicWave chránenou technologií ActiveWave. Tato technologie se stará i u techto systému o "tichý" svarovací oblouk o hlucnosti menší než 80 dbA. Deset svarovacích systému MagicWave vydává stejný hluk jako jeden invertorový svarovací zdroj s obdélníkovým prubehem svarovacího proudu. Výsledkem je krome znatelne nižšího zatížení zdraví uživatele i presné svarováni "podle sluchu". Zejména u mechanizovaných a automatizovaných stejnosmerných aplikací je presvedcivé zapalování RPI (Reversed Polarity Ignition). Znatelne stabilizuje a zkracuje zapalovací proces.
K podstatnému zjednodušení pro praktickou práci vede funkce stehování TAC. Tekutá tavná lázen je zde uvádena do pohybu pomocí pulzního svarovacího oblouku. Obe soucásti svarence jsou urychlene spojeny. Oproti tradicnímu stehování je výhodou výrazná úspora casu. Automatická tvorba kaloty vede k dalšímu "drastickému" zkrácení casu. Namísto obvyklým 90 s trvá nyní pouze 1 s. Pri osmi použitích této funkce za den se díky tomu za rok ušetrí jeden pracovní týden! Potenciál pro úspory tvorí i stavebnicový systém Fronius. Díky nemu jsou k dispozici volitelné a vymenitelné periferie a rozšírená výbava z širokého výrobního programu. Toto platí napr. pro ruzné svarovací horáky, dálková ovládání, systémy studeného drátu, podvozky, software i rozhraní robota.
www.fronius.cz

Chyba v systému sítě T-Mobile umožnila na přelomu roku dobíjet kredit i bez zaplacení. Toho využili podvodníci, kteří lákali spotřebitele pod pláštíkem speciálních akcí k nákupu kreditu za zvýhodněných podmínek. Ovšem společnost T-Mobile následně veškerý nelegálně nabitý kredit zrušila, a někteří spotřebitelé tak ztratili vše. Na Radu pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu a služeb, kterou společně provozují Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) a Asociace mobilního marketingu (AMM), se obrátil spotřebitel poškozený při dobíjení kreditu na své Twist kartě. Sdělil, že v nákupním středisku ho oslovil člověk, kterého považoval za dealera T-Mobile, mimo jiné s nabídkou dobití kreditu se slevou 25 %. Vzhledem k tomu, že kredit byl skutečně připsán, jak si na svém telefonu ověřil, zaplatil. O několik dní později ale dostal od operátora zprávu, že za kredit nebylo zaplaceno, a proto byl zrušen. Spotřebitel tak přišel o peníze i dobitý kredit.
"Z jednání Rady pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu a služeb se společností T-Mobile vyplynulo, že jde o problém většího rozsahu. Dobíjecí systém provozovaný T-Mobile za určitých okolností umožňoval připsání kreditu bez zaplacení, což někteří podvodníci zjistili a využili, aby od spotřebitelů inkasovali peníze za dobití jejich mobilního telefonu," doplňuje Karel Pavlík z SOS. "Spotřebitelé, kteří byli podvedeni, mohou kontaktovat Policii ČR či státní zastupitelství a podat v této věci trestní oznámení na neznámého pachatele," doporučuje předseda AMM Michal Zálešák, který ji v Radě zastupuje, a dodává: "Aby se spotřebitelé vyhnuli problémům, měli by kredit kupovat jen z oficiálních zdrojů uvedených operátorem." "Požadavek sdělený naší Radou pro stížnosti, aby T-Mobile odškodnil spotřebitele, kteří byli v důsledku jeho chyby poškozeni, T-Mobile zamítl, a to bohužel i v případech, kdy spotřebitelé budou aktivně spolupracovat na shromažďování důkazů v trestním řízení," uvedl Karel Pavlík, který v Radě zastupuje SOS.
Na Radu pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu a služeb se může kdokoli zdarma obrátit se svým problémem v uvedené oblasti. V možnostech Rady sice není obratem řešit problémy dotčeného spotřebitele, ale poskytne mu odborné stanovisko k technické i právní stránce problému, což může být první důležitý krok k mimosoudnímu řešení sporu. Spotřebitelé mohou svůj podnět předat prostřednictvím internetové adresy www.mobil.spotrebitele.info nebo stránek Asociace na www.amm.cz, kde je interaktivní formulář přímo navede k vyplnění všech nezbytných údajů. Alternativně se lze obrátit písemně na adresu Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, Ve Smečkách 7, 110 00 Praha 1. Stížnost musí obsahovat informace o stěžovateli včetně kontaktních údajů, vůči komu je stížnost podávána, podrobný popis případu (kdy, komu a kde se co stalo) včetně všech dostupných důkazů a zdůvodnění stížnosti. Rada se ve svém rozhodování řídí svým statutem, který je zveřejněn na www.mobil.spotrebitele.info. Podle něj se Rada k přijatým stížnostem vyjadřuje obvykle nejpozději do jednoho měsíce.
www.spotrebitele.cz

Vodíkové palivo pro automobily nastoupilo cestu komercionalizace. Společnosti Shell a Air Products uvedly ke konci minulého roku ve Washingtonu do provozu první integrovanou čerpací stanici pohonných hmot, která vedle benzinu a nafty umožňuje tankování vodíku do motorových vozidel. Vodíkový stojan bude sloužit šesti vozům General Motors GM Hydrogen 3 fuel cel s vodíkovými palivovými články. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je ověřit před veřejností, že vodík je srovnatelným palivem s ostatními druhy pohonných hmot jak co do bezpečnosti, tak komfortu obsluhy. "Jedná se o zlomový bod ve vývoji vodíkové ekonomiky, pro kterou Air Products vyvíjí a dodává skladovací, transportní a čerpací technologii", uvádí při této příležitosti ředitel pro Energetická řešení budoucnosti společnosti Air Products Tama Copeman. "Dosud byly všechny vodíkové čerpací stanice oddělené a byly chápány jako pokusná zařízení, nyní jsme vstoupili do běžného provozu a záleží jen na počtu vozidel", dodává. Společně s čerpací stanicí, která je situována na washingtonské Benning Road, společnosti Shell a General Motors zpřístupnily informační a vzdělávací centrum, jehož cílem je získat pochopení veřejnosti pro vodík jako perspektivního nosiče energie. Generální ředitel Shell Hydrogen Jeremy Bentham komentuje práci s veřejností jako nezbytnou podporu pro to, aby se vodík stal komerčně zajímavým palivem. Čerpací technologie společnosti Air Products označovaná jako "Series 200 fueling technology" umožňuje tankování 20 kg vodíku za den. Při plnícím tlaku 350 barů (cca 35 MPa) dosahuje vozidlo s nádrží o běžném objemu dojezdu kolem 200 km. V přípravě na provozní nasazení jsou technologie pracující s tlakem 700 barů. Celkem společnost instalovala a obhospodařuje 30 podobných čerpacích zařízení ve Spojených státech. V červnu 2004 uvedla do provozu stojan umístěný v retailové čerpací stanici v Singapuru. V dubnu 2004 se ujala vedení pětiletého Národního rozvojového a demonstračního projektu vodíkové automobilové flotily a podpůrné infrastruktury, na kterém participuje Ministerstvo energetiky USA.
www.airproducts.cz

Do čela nové obchodní skupiny byl jmenován nový jedenáctičlenný řídicí tým. Společnost Intentia, globální dodavatel podnikových řešení pro firmy, jejichž činnost zahrnuje zejména výrobu, distribuci a údržbu, ohlásila novou strategii pro své středoevropské aktivity. Na jejím počátku je sloučení dvou původně samostatných regionů do jedné Středoevropské obchodní skupiny.
Restrukturalizovanou skupinu povede nový manažerský tým, jehož úkolem bude prosazovat obchodní model postavený na třech pilířích: nove získaných klientech, péci o stávající klienty a profesionálních konzultačních službách. Funkci Country Managera pro Českou republiku a Slovensko bude zastávat Ing. Jiří Němeček (33), který vystudoval ČVUT, fakultu elektrotechnickou, a ve společnosti Intentia CZ, a.s., působí již desátým rokem. Pracoval řadu let jako konzultant a vedoucí projektu, od loňského roku je ředitel oddělení profesionálních služeb a zároveň je členem představenstva.
"Firmy podnikající v oblasti ERP systému pro plánování podnikových zdrojů bývají kritizovány za to, že se soustřeďují převážně na předprodejní aktivity směřující k získání klienta," vysvětluje Cormac Watters, prezident Intentia Central Europe, a pokračuje: "Cílem této restrukturalizace je umožnit našim klientům přímý přístup k projektové a prodejní podpore, a to prostřednictvím přesně určených kontaktních míst v rámci širší podpůrné organizace. Jsme přesvědčeni, že pro dodavatele ERP systému jsou kvalita a zaměření na potřeby zákazníka klíčovými předpoklady pro to, aby splnili stále rostoucí nároky trhu a přitom udrželi náklady a dobu implementace na rozumné úrovni." Ústředním motivem nové strategie je zvýšená pozornost věnovaná podpoře klientů. Ve sloučené Středoevropské skupině budou nabídky z oblasti údržby zjednodušeny; původně separátní smlouvy na údržbu softwaru a podporu uživatelů "help desk" budou sjednoceny do jediného kontraktu. Dalším významným bodem nové strategie je navazování nových partnerství s dalšími dodavateli s cílem zvýšit prodej produktu i konzultačních služeb. Na základe zkušeností z Německa se bude Intentia dále zaměřovat na obchodní spolupráci například s IBM Business Consulting, která umožní zákazníkům vybrat si svého dodavatele a servisního partnera pro produktovou řadu společnosti Intentia.
www.intentia.com

Snažíte-li se zachytit padající křehký předmět, naděláte více škody, než kdybyste ho nechali spadnout.

DriveIT Low Voltage AC Drives
Tento standardní ABB (frekvenční) měnič je velmi snadné pořídit, instalovat, konfigurovat a používat, což významně šetří čas. Právě proto, že je považován za standardní, je též nabízen prostřednictvím distribuční sítě ABB, tedy našimi obchodními partnery. Měnič ACS 550 se uplatní nejrůznějších odvětvích průmyslu. Za typické aplikace považujeme pohony čerpadel, ventilátorů a zátěží s konstantním momentem např. dopravníků. ACS 550 je optimálním řešením všude tam, kde je požadována snadná instalace, uvedení do provozu a jednoduchá obsluha, ale také tam, kde není třeba speciálních inženýrských služeb či úprav. Nabídka: přesná dodávka (vybavenost, dodací lhůta), rychlá instalace, snadné a rychlé zprvoznění, bezproblémové provozování Přednosti: ovládací panel s intuitivní navigací obsluhy, DC tlumivka s proměnnou indukčností pro maximální redukci vyšších harmonických vstupního proudu - patent ABB, sensorless vektorové řízení, standardně zabudovaný RFI filtr pro první a druhé prostředí, pružnost v připojení na komunikační sběrnice - standardně Modbus s možností volit adaptéry pro další protokoly, UL, cUL a CE ověření.
www.abb.cz

Skutečná mobilita s novým bezdrátovým přepínačem WS 5100 od Symbol Technologies, kterou představuje nový vysokokapacitní bezdrátový podnikový Wi-Fi přepínač WS5100 pro rozsáhlé celoareálové podnikové využití, nabízející zákazníkům další příležitosti k odpoutání svých sítí a získání skutečné mobility. WS 5100 navazuje na první bezdrátový přepínač uvedený na trh v roce 2002 s označením WS 5000. Výrobek WS5100 je plně kompatibilní se softwarovým kódem, aplikacemi a způsobem implementace do sítě jako produktu Symbol WS5000. S desetinásobnou kapacitou propustnosti a o 60 procent větším pokrytím než WS5000 si nový výrobek WS5100 uchovává kompatibilitu se stávajícími bezdrátovými instalacemi přepínačů a kompletní řadou tenkých přístupových portů AP100, AP200 a AP300. Nastavení a správa přepínače je velmi jednoduchá a produkt nabízí v rámci mobility a škálovatelnosti zvýšenou bezpečnost. Produkt WS5100 je vhodný pro větší organizace z oblastí, jako jsou zdravotnictví, školství, maloobchod a krytá podniková prostředí kancelářského typu, každá z nichž čelí četným "bolestným místům", které jsou specifické pro obchodní aplikace daného odvětví. Například ve zdravotnictví hledají nemocnice a zdravotní střediska způsoby, jak využít bezdrátovou infrastrukturu k nasazení mobilních aplikací, jakými jsou třeba správa léčby, sběr vzorků, ověřování krevních transfúzí, správa aktiv a materiálu, vzdálené sledování pacientů a přivolávání zdravotních sester, aby zvýšili efektivnost podnikového provozu a produktivitu zaměstnanců. Nemocnice věří, že nasazením těchto aplikací mohou zvýšit i kvalitu péče o pacienta. Zákazníci společnosti Symbol z nás učinili lídry na trhu s bezdrátovými přepínači, přičemž minulý rok bylo nasazeno přibližně 25 000 jednotek.
www.symbol.com

Největší český výrobce autobusů Karosa z Vysokého Mýta loni prodal přes 1700 vozů, což je nejvyšší počet v historii společnosti. Proti roku 2003 jde zhruba o dvanáctiprocentní nárůst, řekl dnes ČTK po prezentaci nového nízkopodlažního autobusu v Havířově obchodní ředitel Karosy Petr Rusek. Největší vliv na meziroční nárůst podle něj měl pokračující prodej na trzích západní Evropy, kde loni skončily dvě třetiny nových autobusů z Karosy. Podle obchodního ředitele se dařilo prodejům zejména ve Francii a Itálii, rozběhl se dobře prodej v zemích Beneluxu, firma prý zabodovala i ve Finsku. "Podařilo se nám rovněž vyhrát výběrové řízení na tři roky v dopravním podniku v Reykjavíku, to znamená, že jsme prakticky obsadili trh městských autobusů na Islandu," dodal. Letošní cíle Karosy jsou nastaveny stejně jako v roce 2004. "Musíme na tom ale tvrdě pracovat, protože rok 2005 bude velice těžký pro všechny výrobce. Přepokládá se totiž, že zhruba o deset procent poklesne evropský trh autobusů obecně," dodal Prusek. Karosa v Havířově představila nový typ nízkopodlažního autobusu Iveco Agora s pohonem na zemní plyn. Dosud firma prodala 2500 plynových autobusů, všechny v zahraničí. Tato vozidla směřují zejména na francouzský a italský trh a do Řecka. Podle Pruska je momentálně pořízení a provoz plynového autobusu ekonomicky výhodný. Výrobce se snaží s těmito vozy proniknout i na český trh, Prusek ale nechtěl odhadovat, nakolik se to podaří. Dopravci, kteří se představení nového autobusu zúčastnili, budou teprve zvažovat, zda vozidla zakoupí. Například ČSAD Havířov, která vlastní přes 40 plynových autobusů a začala s jejich obnovou, se bude řídit cenou. "Letos chceme koupit celkem sedm autobusů, z toho čtyři plynové. Vypisujeme výběrové řízení pro tyto dodávky, kde Karosa bude oslovena. Bude záležet na ceně," řekl ČTK šéf osobní dopravy podniku Dalibor Drlík. Nový autobus dnes Prusek nabízel za 6,35 milionu korun, což je podle Drlíka více, než stojí konkurenční plynové autobusy. Podobně se vyjádřil i dopravce z Prostějova, kde jezdí 21 autobusů s pohonem na zemní plyn. "V polovině roku budeme kontaktovat zástupce Karosy a vozidlo vyzkoušíme v našich podmínkách," řekl ČTK ředitel autobusové divize FTL Jiří Hloch. (ČTK)
www.karosa.cz

Kalendář akcí

<<  Červenec 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..