Google překladač: English Deutsch

Společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., podepsala s firmou TSR Czech Republic, s. r. o., smlouvu o převzetí a ekologické likvidaci vozidel s ukončenou životností. Tato služba je pro majitele osobních a užitkových (do 3,5 t) vozů Ford uvedených do provozu po 1. 7. 2002 zcela bezplatná.
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., tak jako jeden z prvních dovozců automobilů do ČR reaguje na zákon 188/2004 Sb. z března 2004 a jeho prováděcí vyhlášku 41/2005 Sb. z ledna 2005, které požadují, aby výrobci a dovozci přijímali k bezplatné recyklaci vozy své značky uvedené na trh po 1. 7. 2002.
V roce 2005 přitom vůz musí být recyklován alespoň z 85% a od roku 2006 z 95 %.
Dnes Již jsou v provozu sběrná místa v Hradci Králové, Hronově, Olomouci, Ostravě, Plzni, Sokolovu a Šumperku - a postupně budou přibývat další. V roce 2007, kdy výrobcům a dovozcům nastane povinnost likvidovat veškerá vozidla s ukončenou životností své značky bez ohledu na datum první registrace, bude sběrné místo v každém regionu ČR.
Každý motorista, který příslušnému sběrnému místu společnosti TSR Czech Republic, s. r. o., předá svůj doslouživší Ford, dostane zároveň potvrzení o ekologické likvidaci. Toto potvrzení je už dnes podle zákona vyžadováno jako podmínka pro trvalé odhlášení vozu z provozu.