Google překladač: English Deutsch

Letošní Zákaznické dny firmy TAJMAC-ZPS, které se konaly ve dnech 26. a 27. 4. 2018, opět svojí velikostí a rozsahem potvrdily označení veletrh se specializací na obrábění. Počet elektronicky registrovaných hostů v týdnu konání akce avizoval, že návštěvnost předčí minulý rekordní rok. Počet firem, které měly zájem zúčastnit se Zákaznických dnů jako spoluvystavovatelé, opakovaně převýšil naše kapacitní možnosti a museli jsme vyhlásit stop stav.

tajmac img 1327


Počet návštěvníků letošních Zákaznických dnů přesáhl číslo 750. Tento počet ještě rozšířilo svou denní přítomností 175 spoluvystavovatelů ze 73 firem, které jsme za tímto účelem vybrali a v drtivé většině byly zastoupeny přímo jednateli těchto firem a 4 firem doprovodného programu. Mnoho návštěvníků tak využilo neformálních setkání s odbornými a vedoucími pracovníky jako možnost výměny cenných poznatků z praxe
a pracovníci společnosti TAJMAC-ZPS využili možnosti seznámit návštěvníky na vlastní půdě a v reálném provozu s výrobním programem i posledními novinkami. Dění bylo možné po oba dva dny sledovat díky přímému on line přenosu na firemních webových stránkách www.tajmac-zps.cz.
Své exponáty představily divize CNC, divize AUTOMATY, divize MANURHIN a také projekt NEGRI BOSSI. Každá z divizí měla pro návštěvníky připravena zajímavá technologická seřízení představující novinky či inovativní možnosti rozšiřující využití našich strojů. O nově předváděnou techniku se rozšířila i mnohá stanoviště našich spoluvystavovatelů. Ve zvýšené míře zaujala technologická seřízení strojů výrobního programu naší firmy a velmi atraktivní byl doprovodný program. Dále návštěvníci využili oblíbené komentované prohlídky výrobního areálu společnosti i možnost exkurze do provozu ZPS – SLÉVÁRNA.
Zajímavým doplněním programu byla prezentace TAJMAC-ZPS a Průmyslu 4.0, kterou přednesl Ing. Martin Machálka, technický ředitel TAJMAC-ZPS a.s., a pro firmy se sériovou a hromadnou výrobou představil svá softwarová a hardwarová patentovaná řešení pro automatizaci a sběr dat nejen v automobilovém průmyslu Ing. Pavel Bortlík, jednatel firmy ACAM Solution z Brna.
Hlavním lákadlem divize CNC bylo představení inovované řady strojů MCFV zastoupené strojem MCFV 1260i. Mezi ostatními exponáty nechyběly multifunkční obráběcí stroje MCG 1000 5XT, na kterém kromě 3osého soustružení divize prezentovala revoluční sondu BLUM s vyhodnocením analogového signálu a také MCV 2318, kde byla pro návštěvníky připravena ukázka skenování dílce přímo na stroji pomocí obrobkové sondy firmy Renishaw. Další ukázky byly zaměřené na možnosti zvyšování produktivity obráběcího procesu vhodnou kombinací nejnovějších řezných nástrojů a moderní technologie obrábění zaměřenou na maximální využití daného typu stroje. Divize CNC také představila všechny v současné době nabízené typy kinematik pro víceosé stroje.
Divize MANURHIN (dlouhotočné automaty) dokázala poprvé historii předvést svůj celý sortiment, tedy kromě nejjednoduššího stroje K´MX 432 předvedla zákazníkům všech ostatních osm modelů dlouhotočných automatů se šesti do dvanácti řízenými osami, pracující dvěma až čtyřmi nástroji současně. Na strojích jsme předváděli novou opci pro lámání dlouhých nepoddajných třísek (SLT) soustružením a soustružení excentrických součástí (TMO). Pro zájemce, kteří se ZD nezúčastnili, máme samozřejmě připravené i video těchto technologií snímané přímo v pracovním prostoru strojů.
Divize AUTOMATY (vícevřetenové soustružnické automaty) měla připraveny na své montážní ploše ke zhlédnutí stroje obou koncepcí – vačkové stroje a numericky řízené stroje. A to jak šesti, tak i osmivřetenové, z nichž byly mnohé ve stádiu rozpracovanosti a mohli jsme tak ukázat základní mechanické uzly stroje, jiné se seřizovaly za účasti zákazníka pro plánované přejímky. Také byly k vidění dva stroje pětivřetenové typu MORI-SAY TMZ518CNC – Penta, se tří a čtyřmetrovým automatickým zásobníkem. V návaznosti na stále probíhající modernizace splňují všechny představené stroje požadavky kladené na nasazení v rámci Průmyslu 4.0.
Doprovodný program s oblíbenou spoluvystavovatelskou soutěží o lákavé ceny TAJMAC-ZPS a ceny věnované osmi spoluvystavovateli letos obohatilo vystavení závodního speciálu TATRA BUGGYRA, za přítomnosti Martina Kolomého, závodních speciálů ŠKODA FABIA R5 a S2000, s účastí Romana Kresty a vírníku Calidus, zapůjčeným firmou FLYWAY, které bylo spojeno s ukázkami 3D tisku. Velmi atraktivními expozicemi tak přispěli k nadmíru úspěšnému průběhu letošních Zákaznických dnů. Návštěvníci měli také možnost obdivovat krátké letecké halové akrobacie s aeromuzikálovým modelem Extra 330sc, které předváděl Adam Hrbáček, mistr Evropy 2017 v obřích akrobatický modelech v kategorii F3M-Basic.
Děkujeme za pochvalná hodnocení akce jak ze strany návštěvníků, tak i spoluvystavovatelů. Naše poděkování patří za účast všem hostům, návštěvníkům a vystavovatelům a všem pracovníkům z řad TAJMAC-ZPS, kteří se na této akci podíleli. Je třeba dále poděkovat firmě EUREST, která výborným rautem tradičně přispěla k celkově pohodové atmosféře Zákaznických dnů 2018.

www.tajmac-zps.cz

tajmac img 1206

tajmac img 1829

tajmac img 9936w

tajmac img 1617