Google překladač: English Deutsch

SP ČR Tranformace ISS 10348Koronavirová krize může urychlit digitální transformaci českých firem. Podniky, které už do digitálních technologií a prvků Průmyslu 4.0 investovaly, si ověřily, že jim tyto investice pomohly lépe zvládnout dopady koronavirové krize. Firmy chtějí více investovat do těchto technologií. Získají tak náskok před konkurencí a budou odolnější vůči případným dalším krizím. To jsou hlavní závěry průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR o využívání Průmyslu 4.0 mezi 99 průmyslovými firmami.

Celý článek...

OnRobot lgGlobální virtuální akce 'OnRobot Expo' nabídne ve dnech 2. a 3. prosince živé ukázky a interaktivní prezentace. Společnost OnRobot, vedoucí dodavatel ucelené řady robotických nástrojů pro kolaborativní aplikace, otevřela registraci pro 'OnRobot Expo' – globální interaktivní virtuální akci se zaměřením na robotiku, automatizaci a kolaborativní aplikace, která se uskuteční online ve dnech 2. a 3. prosince 2020. OnRobot Expo bude hostit přední prezentátory jako jsou Camilo Buscaron, vedoucí Cloud Robotics Open Source Technology & Strategy v Amazon Web Service, Mark Cuban, investor do robotických technologií a tvůrce pořadu Shark Tank, nebo Sue Keay, CEO hubu Queensland AI. OnRobot Expo poskytne návštěvníkům 30minutové prezentace mnoha expertů na nejrůznější témata od štíhlé výroby a kolaborativních obalových aplikací až po rychle zprovoznitelná CNC řešení a způsoby, jakými mohou výrobci překonat bariéry v nasazení kamerových systémů.

Celý článek...

Emerson 1 30478 shutterstocVýrobní firmy čelí stále se měnícím výzvám spojeným s jejich provozem. Průmyslové podniky, ať jde o procesní nebo strojní výrobu, musí zacházet s komplexní množinou proměnných, které mohou mít vliv na efektivitu strojů a produktivitu. Jakmile je vyřešen jeden problém nebo odstraněno jedno úzké hrdlo, objeví se další. Již po mnoho let používají týmy výrobních podniků jako nástroje pro zvýšení stupně automatizace, zpracování alarmů, analýzu a reportování DCS, PLC, SCADA a MES. Protože však tyto systémy zůstávají na úrovni řízení strojů stále nepropojené, jsou ostrůvky v nich obsažených informací, které by mohly být využity ke zlepšení rozhodovacích procesů na podnikové úrovni, nedostupné. Příchod průmyslu 4.0 a pokrok v oblasti elektronických komponent pomohl sadám těchto tradičních nástrojů, aby se staly mnohem chytřejšími – mimo jiné tím, že k nim přibyla konektivita s cloudem, kybernetická bezpečnost a distribuovaný výpočetní výkon. Nová konvergence systémů vytváří příležitost navrhovat nové funkce k řešení problémů, umožňuje vhled do provozu a implementaci nových technologií v oblasti průmyslové automatizace zvané „edge".

Celý článek...

Endress netilion-analytics-Endress+Hauser zajišťuje s pomocí Netilion Analytics digitální služby s využitím moderních a bezpečných systémů průmyslového internetu věcí. Charakteristickým rysem služeb Netilion je rychlé a snadné uvedení do provozu, které umožňuje začít využívat výhody nového řešení za velmi krátkou dobu. Netilion Analytics je digitální služba, která vám umožní spravovat všechna zařízení ve vaší továrně. Využijte jejich data k eliminaci zastaralosti optimalizací a standardizací vašeho vybavení. Toto je první krok k udržení hladké a nepřetržité produktivity.

Celý článek...

EURO IT4I new supercomputerPočátkem října došlo k podpisu smlouvy na pořízení nejvýkonnějšího superpočítače v ČR, který se zařadí i mezi nejvýkonnější v Evropě. Smlouva byla podepsána mezi Evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU), společností Hewlett Packard Enterprise (HPE), která systém dodá, a IT4Innovations národním superpočítačovým centrem při VŠB – Technické univerzitě Ostrava, kde bude nový superpočítač umístěn. Superpočítač bude sloužit nejen akademické obci, ale také průmyslovým podnikům.

Celý článek...

Btech hlavickaAutomatická kalibrace průmyslových robotů

Využíváte ve svých provozech robotické aplikace, které vyžadují velkou přesnost a časté seřizování? Zatímco klasická kalibrace průmyslových robotů po kolizi, servisním zásahu nebo údržbě vyžaduje přítomnost programátora na místě a zabere i desítky hodin, řešení od společnosti B:TECH umožňuje kalibraci bez přítomnosti programátora robotů a čas zkrátí na pouhé minuty.

Celý článek...

digitalizace stavbySdí­le­ní dat ke stav­bám v di­gi­tál­ní po­do­bě bude brzy jed­no­duš­ší. Nejen u nás ale i ve velké části Ev­ro­py. Česko se stalo ini­ci­á­to­rem vzni­ku no­vé­ho kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI na ev­rop­ské úrov­ni. Spo­leč­ný kla­si­fi­kač­ní sys­tém za­jis­tí jed­not­né po­jme­no­vá­ní všech prvků stav­by, které bude sro­zu­mi­tel­né na­příč obory i růz­ný­mi po­u­ží­va­ný­mi pro­gra­my. Zjed­no­du­še­ně ře­če­no, zá­suv­ka bude vždy zá­suv­ka, ať ji již ve svém po­čí­ta­či a pro­gra­mu ote­vře pro­jek­tant, in­ves­tor, správ­cov­ská firma nebo kdo­ko­li další. Me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce navíc roz­ší­ří jeho vy­u­ží­vá­ní i do dal­ších zemí (nejen) EU.

Celý článek...

Fanuc MBA-04135-CO-ROBOGUIDE--CNC-GUIDE 1080x1080-CZ HRSpecialista na průmyslovou automatizaci pomáhá společnostem připravit výrobu na čas po pandemii. COVID-19 představuje výzvy pro průmyslové společnosti po celém světě. Mnoho továren je zcela zastaveno nebo produkuje s omezenými kapacitami, zaměstnanci pracují na směny nebo z domácí kanceláře. Dochází pouze k postupnému návratu na pracoviště. Bez ohledu na závažnost situace je nyní čas připravit výrobu a zaměstnance na dobu po pandemii, protože jedna věc se zdá být jistá již nyní: účinnost a flexibilita výroby i know-how zaměstnanců určí přežití společností.
Aby FANUC podpořil řešení tohoto úkolu nabízí všem, kteří mají zájem a chtějí přispět k úspěšnému restart společností, své simulační softwarové programy ROBOGUIDE a CNC GUIDE jako bezplatné zkušební verze do konce září 2020.

Registraci lze snadno provést na webové stránce FANUC Europe: https://special-offer.fanuc.eu/cs/

 

Celý článek...

Fronius 1 PW PPIC PR WeldCuMít přehled o svařovací výrobě na dálku je pohodlné, efektivní a udržitelné. Vyžaduje to ale digitální nástroje, např. Fronius software WeldCube Premium. Evropský výrobce lesních strojů například používá software pro správu svařovacích dat WeldCube Premium. Při výrobě tento podnik nasazuje svařovací systémy TPS/i od společnosti Fronius. „Díky WeldCube Premium se svařovací data propojených systémů Fronius ukládají do centrální databáze," vysvětluje Johannes Zauner-Penninger, systémový technik pro softwarové produkty v obchodní jednotce Fronius Perfect Welding. „Tento software nabízí inteligentní funkce pro správu i statistiku a umožňuje dokumentaci a analýzu údajů o svařovacím procesu jednotlivých dílů.

Celý článek...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

5

Kalendář akcí

<<  Únor 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..