Google překladač: English Deutsch
Inzerce

Společnost KOMTERM, a.s., dosáhla v loňském roce celkového obratu ve výši 418 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 jde o 17% nárůst. Tohoto výsledku firma dosáhla s 246 zaměstnanci pracujícími v závodech v Praze a v Brně. Mezi nejúspěšnější projekty, které KOMTERM loni realizoval patří kompletní rekonstrukce tepelného hospodářství města Sázava, či dodávka a montáž systému měření a regulace pro dispečink tepelného hospodářství města Handlová na Slovensku. Meziročního růstu obratu dosahuje KOMTERM nepřetržitě již od svého vzniku v roce 1990. Za tu dobu firma realizovala přes 3000 energetických projektů pro více než 500 zákazníků. V letošním roce se KOMTERM hodlá ještě více zaměřit na projekty snižující energetickou náročnost v průmyslových a výrobních podnicích. KOMTERM je jedním z mála subjektů, které na českém trhu nabízí řešení EPC - modernizaci energetických celků s garancí úspor, a to na klíč a bez investic zákazníka. A právě s tímto řešením chce firma v letošním roce oslovit stávající i nové zákazníky. "Díky EPC mohou firmy ušetřit v průměru 10 - 40 % nákladů na energie, což ve finančních hodnotách může představovat jednotky až desítky milionů korun ročně," říká Milan Jelínek, předseda představenstva KOMTERM, a.s. "V současné době jednáme s několika podniky a předpokládáme, že v horizontu několika týdnů představíme nové referenční zakázky," dodává Jelínek. "Dlouhodobě dobrých výsledků bylo možno dosáhnout díky orientaci firmy na technicky vyspělá řešení s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb. Zároveň bylo nutné reagovat na stále náročnější požadavky zákazníků," říká Vlastislav Vítů, obchodní ředitel KOMTERM, a.s. "To se odrazilo v zásadní reorganizaci firmy se zavedením procesního způsobu řízení. Tyto změny by nebylo možné zvládnout bez zvýšení nároků na kvalifikaci zaměstnanců na všech stupních řízení. Rozsáhlé investice do vzdělávacích programů s důrazem na posílení týmové práce, jsou slibným předpokladem v pokračování dosavadního trendu rozvoje firmy," doplnil Vítů. K 1. lednu 2005 KOMTERM provozoval celkem 367 tepelných zdrojů. Největší kotelna provozovaná firmou pracuje o výkonu 34,9 MW. Celkový instalovaný výkon tepelných zdrojů činí 426 MW a celková délka primárních tepelných síti dosahuje 21,5 km.
www.hauska.cz
www.komterm.cz

AŽD Praha, leader v oblasti zabezpečovací techniky pro dopravu, nakoupila více než 60 % akcií elektrotechnické společnosti Spálovský. Důvodem tohoto kroku je navázání výrobní spolupráce obou firem v oblasti výroby pro energetiku a využití rozsáhlého know-how kroměříšské firmy Spálovský. Toto strategické partnerství umožní především optimální využití výrobních kapacit obou společností. "Odkoupením většinového podílu v akciové společnosti Spálovský jsme získali možnost více rozšířit výrobní a produktový program v oboru energetiky a elektrotechniky," říká ing. Jiří Baťka, provozní ředitel AŽD Praha. Pro firmu Spálovský je spojení s významným strategickým partnerem přínosem. Přístup k významným zakázkám a specializace výrobních kapacit v rámci AŽD vytvoří firmě Spálovský spolehlivou podnikatelskou základnu. "Kvalita spojená s vysokou technickou úrovní a účelné zapojení a využití výrobních kapacit přinese jistě efekt. Upevní tak postavení obou partnerů v České republice a otevře nové cesty na zahraniční trhy," říká ředitel společnosti Antonín Spálovský.
www.azd.cz

Společnost Ekonomické stavby, přední výrobce zděných rodinných domů v České republice, nabízí svým klientům program Nízkoenergetického domu, který je projektován ze zděných technologií. Tento dům přináší až dvoutřetinovou úsporu nákladů na vytápění v porovnání s klasickým domem. Prakticky každý dům, který klient s Ekonomickými stavbami realizuje, je možné upravit na nízkoenergetické řešení. Za nízkoenergetický lze považovat takový dům, který má spotřebu energie na vytápění menší než 50 kWh na 1m2 užitné plochy za rok. Průměrný dům v ČR má tuto náročnost 165 kWh/m2 (zdroj: Energy Centre České Budějovice). Nízokoenergetický dům tedy znamená úsporu 2/3 nákladů na vytápění, které představují více než polovinu celkové spotřeby energie v rodinném domě. Každý nízkoenergetický dům má zpracovaný tzv. Energetický průkaz stavby, který prokazuje, že stavba provedená podle předložené dokumentace má vlastnosti, které uvedené podmínce nízkoenergetického domu vyhovují. Průkaz pro vývojové řešení Ekonomických staveb vydalo Energy Centre České Budějovice, jako k tomu oprávněný nezávislý orgán.
"Lze očekávat, že se energetická náročnost 50 kWh/m2 ročně stane, tak jako např. v Německu, i v ČR horním limitem," uvádí David Mencl, ředitel společnosti Ekonomické stavby. "Takový vývoj by korespondoval s úsilím EU, potažmo České republiky, o šetrný přístup k životnímu prostředí. Proto také Ekonomické stavby nabízejí svým klientům již dnes možnost upravit projekt jejich domu na nízkoenergetické řešení." Nízkoenergetické domy jsou často zpracovány na stavební technologii dřevěných domů, které však u nás zatím nemají příliš tradici. Ekonomické stavby nabízejí nízkoenergetický dům postavený zděnými technologiemi. Energetická spotřeba budovy je snížena zejména zvyšováním tepelné ochrany obvodového pláště, tedy používáním vhodné skladby zdiva doplněné zateplovací fasádou. Řešení se snaží o zamezení tepelných mostů v různých místech stavby, tedy míst, kudy nejvýrazněji uniká teplo. Energetická úspora je zvýšena také co nejlepšími tepelně-izolačními parametry u ostatních prvků, tedy střech, oken či dveří. Stavba nízkoenergetického domu je vzhledem k použitým materiálům a technologiím cenově náročnější než stavba klasického domu. Cena stavby je vyšší přibližně o 20%. Postavený nízkoenergetický dům však každoročně přináší nejen přímou finanční úsporu (přibližně 11.000,- Kč ročně u domu s obytným podkrovím o zastavěné ploše cca 100m2), která se při předpokládaném nárůstu cen energií bude v peněžním vyjádření dále zvyšovat, ale také, vzhledem k nižším exhalacím do ovzduší a nižší energetické náročnosti, šetrnější přístup k životnímu prostředí. Ekonomické stavby, v souladu se svou filozofií individuální služby každému zákazníkovi, nabízejí klientům možnost řešit jakýkoliv projekt domu jako nízkoenergetický. Stavbu lze provést z cihel či jiných zdících technologií podle přání zákazníka.
www.ekonomicke-stavby.cz

Experti z mezinárodní organizace provozovatelů jaderných zařízení WANO nenašli při prověrkách v JE Temelín nedostatky v bezpečnostních postupech elektrárny, tedy v ostraze, v radiačním a jaderném zabezpečení a v havarijní připravenosti. Podle nich by ale elektrárna měla zlepšit bezpečnost práce, lépe oddělovat chemikálie ve skladech a zkvalitnit spolupráci s dodavateli. Novinářům to řekl vedoucí týmu kontrolorů Willie Waddell. "Tým WANO zjistil, že elektrárna se nachází ve výborném materiálovém stavu a pracovníci jsou výborně vyškoleni. Nenašli jsme žádné nedostatky v bezpečnostních postupech elektrárny," řekl Willie Waddell. Kontroly se účastnili experti z devíti zemí světa. Mise hodnotila elektrárnu ve třech kategoriích. V oblasti silných stránek vyzdvihla dobrou praxi v používání výpočetní techniky, systém bezpečnostního hodnocení pro organizační změny a program, s jehož pomocí se stará o stárnutí zařízení. Experti elektrárnu upozornili na to, že by měla zlepšit bezpečnost práce, spolupráci s dodavateli a doporučila jí, aby lépe oddělovala chemikálie ve skladech. Podle ředitele sekce bezpečnost UJE Ivo Kouklíka, který měl přípravu prověrky na starosti, budou silné stránky temelínské elektrárny doporučovány pro využívání jiným elektrárnám na světě. "Na základě závěrů zprávy chystáme akční plán úkolů, které budeme v příštím roce plnit tak, aby až přijede následná mise, tak aby mohla konstatovat, že většina úkolů a doporučení byla splněna," řekl Ivo Kouklík. Následná mise by měla do Temelína zavítat za 18 až 24 měsíců. Organizace WANO, která vznikla v reakci na havárii jaderné elektrárny v Černobylu, provede za rok po celém světě asi 20 těchto prověrek. V Jaderné elektrárně Dukovany se uskutečnila v roce 1997. Doporučení z této mise se týkala pouze dílčích nedostatků.
www.cez.cz

Společnost Siemens plánuje na jaře letošního roku zahájit v Mohelnici výrobu přípojnicových systémů. Nový výrobní závod Siemens Busbar Trunking Systems (SBTS), jenž bude součástí skupiny podniků Siemens v České republice, bude produkovat přípojnicové systémy pro přenos a distribuci energie pro použití v průmyslových halách, supermarketech a obchodních centrech. Výroba bude zahájena v areálu Siemens Elektromotory, s.r.o., v Mohelnici. Závod SBTS bude společně se Siemens Elektromotory využívat různé sdílené služby. Transfer výroby je realizován z anglického závodu v Aylesbury, školení nových zaměstnanců se bude paralelně konat na instalované technologii v Mohelnici i v mateřském závodě ve Velké Británii. Nultou sérii produktů závod Siemens Busbar Trunking Systems vyrobí na konci dubna, sériový rozjezd výroby s přibližným počtem 50 zaměstnanců je plánován na konec června letošního roku. V mohelnickém závodě bude realizována příprava pozinkovaných hliníkových a měděných vodičů, sváření a montáž rozvodnic a vývodních skříní. Společnost Siemens otevřením výrobního podniku SBTS posiluje svou pozici významného zaměstnavatele v oblasti moravsko-slezského regionu.
www.siemens.cz

Až do současnosti je asi největší brzdou většího rozšíření solárních panelů fakt, že mají smysluplnou účinnost jen při jasné obloze. To není problém pro využívání solární energie na pouštích či v Austrálii, ale v našich končinách rozhodně ano. Je to jednoduchá rovnice - není slunce, není elektřina. To už ale nemusí platit. Představte si solární články, které pracují i při zatažené obloze. Místo viditelné části spektra slunečního světla by jim stačilo infračervené, neviditelné spektrum. Zní Vám to zajímavě? Určitě ano, protože současné solární panely poskytují při zatažené obloze jen kolem 10% svého normálního výkonu. Závislost solárních panelů na jasné obloze je tak (kromě jejich stále vysoké ceny) jeden z hlavních důvodů, bránící využívání solární energie v našich podmínkách. Počasí je zde proměnlivé a pokud není dostatek slunce po celý rok, stává se z této ekologické energie spíš jen drahé gesto.
Jenže to je jen část vlastností nových panelů. Princip jejich fungování už není postaven na bázi křemíku, ale na nanotechnologii. Výzkumníci prohlašují, že tyto nové solární panely se už nemusí vyrábět jako klasické ploché solární panely jak je známe teď. Naopak, budou se podobně jako barva nanášet na jakékoliv zařízení libovolného tvaru. Zdá se Vám to jako sci-fi? Mě ano. Přesto ale vědci tvrdí, že je to realita - viz NationalGeographic.com. Na elektrických zařízeních už nebudou muset být žádné solární panely, celé zařízení se pokryje 'solární barvou' a samo se stane solárním panelem! Představte si třeba mobil nebo discman, který bude svou energii čerpat jen z toho, že na něj jednou za čas necháte dopadat přes okno sluneční světlo nebo se s ním projdete na ulici. Protože bude schopen zpracovávat solární energii i při zatažené obloze celou svou plochou, bude to stačit. Mobil je ale drobnost. Představte si dům, celý pokrytý touto 'barvou'. Elektřina zadarmo po celý rok, bez ohledu na pozici slunce a počasí. V případě nízkoenergetického domu by se takto možná dala pokrýt celá potřeba elektrického proudu. Cena takového 'solárního domu' by v současnosti pravděpodobně dosahovala astronomické hodnoty, ale pokud by se to opravdu podařilo, znamenalo by to podle mě konečně opravdový průlom v oboru 100% ekologické energie. Čistá elektrická energie je možná blíž, než si myslíme...
www.priroda.cz

Společnost Symbol Technologies, Inc., the Enterprise Mobility Company, představila nový nástroj pro podnikovou mobilitu zaměřený na odvětví maloobchodu, dopravy a logistiky. Nový handheld MC3000 představuje malý, lehký, velmi ergonomický a odolný mobilní počítač, který byl vytvořen pro společnosti, které chtějí zvýšit svoji produktivitu a flexibilitu u aplikací pro zachycování dat v prodejnách i uvnitř firem. Nový handheld MC3000 je postaven na nejnovějším procesoru Intel Xscale a má intuitivní výpočetní platformu Microsoft Windows CE .NET. Vysoce ergonomický design počítače MC3000 a jeho soubor funkcí společně se softwarem pro správu mobility činí z přístroje MC3000 spolehlivé, nákladově efektivní řešení pro maloobchodní pracovníky, kteří provádějí úkoly jako doplňování zásob, kontrola cen, výdej/příjem ve skladu a další činnosti náročné na snímání (skenování). Přístroj MC3000 může být také použit pro zvýšení produktivity pracovníků, kteří vyžadují bezpečný a odolný přístroj, v oblasti dopravy a logistiky a poštovních a dalších odvětví.
"Společnost Symbol zkonstruovala přístroj MC3000 tak, aby byl lehčí, kompaktnější a všestrannější než srovnatelné odolné přístroj, které jsou v současné době na trhu, protože tyto faktory přímo ovlivňují celkovou výkonnost a produktivitu uživatele," řekl Chester "Chet" Pribonic, viceprezident a generální manažer pro mobilní výpočetní techniku společnosti Symbol Technologies. Funkce počítače MC3000 jsou navrženy tak, aby podporovaly strategie podnikové mobility a zahrnují: Pokročilé snímací a zobrazovací technologie, aby bylo možné rychle, přesně a efektivně zachycovat informace kritické pro poslání společností v dávkových konfiguracích i konfiguracích WLAN
Nastavitelná otáčivá snímací hlava s pozicemi vlevo, vpravo a vpředu, aby uživatel mohl seřídit snímací bod pro zvýšené pohodlí a produktivitu Displej s přesným a jasným rozlišením pro snadnější a spolehlivější prohlížení Integrovaná konektivita WiFi (802.11b a 802.11g) pro efektivní přesun načtených informací Podpora agenta pro Platformu mobilních služeb (MSP) společnosti Symbol, což společnostem umožní sledování a správu handheldů v reálném čase přes centrální konzole Symbol MSP. Počítač MC3000 je vhodný pro zákazníky, kteří usilují o aktualizaci stárnoucích systémů, aby získali podporu pro konkurenceschopné podnikatelské iniciativy. MC3000 umožňuje přechod od starého aplikačního prostředí založeném na DOSu na intuitivnější a známější uživatelské rozhraní přizpůsobitelné výpočetní platformy Microsoft Windows CE .NET 4.2.
www.symbol.com

ŠKODA POWER (ŠP, dříve Energo), dceřiná společnost ŠKODA HOLDING, podepsala tento týden kontrakt s firmou Foster Wheeler (sídlící ve Finsku a Španělsku), která je součástí americké Foster Wheeler Group. Jedná se o dodávku energetického bloku pro španělskou uhelnou společnost Carboniferra Mequinenza. Kontrakt znamená pro ŠP finanční objem cca 220 milionů Kč a již vstoupil v platnost. ŠKODA POWER zahájila projekční práce, celé zařízení bude výrobně dokončeno ve II. pololetí 2006 a poté expedováno zákazníkovi. Dodávka ze ŠKODA POWER zahrnuje turbosoustrojí s turbínou o výkonu 40 MW, systém kontroly řízení, kondenzaci a přilehlé soubory. V dodávce byla plzeňská firma upřednostněna proti svým evropským konkurentům. "Považujeme tuto zakázku určitě za úspěch, protože jsme dlouho usilovali o možnost trvalých a spolehlivých dodávek pro Foster Wheeler. Očekávám, že kontrakty podobného rozsahu můžeme s Foster Wheeler v tomto roce ještě zopakovat, reálně se rýsují další cca 2 zakázky ", uvedl Jan Musil, generální ředitel ŠKODA POWER. Získaný projekt je pro ŠKODA POWER pátou zakázkou ve Španělsku v posledních 4 letech, v celkovém objemu cca 820 mil. Kč. V roce 2004 dosáhla ŠKODA POWER tržeb na úrovni 2,75 mld. Kč a opět výrazně ziskového hospodaření (výsledky oznámí po auditu). V současné době firma zaměstnává 895 zaměstnanců. Foster Wheeler patří mezi světově nejvýznamnější inženýrské a projekční firmy (hlavní sídlo má v Clintonu, New Jersey) v oblasti energetiky, petrochemie, plynu, lékařství a životního prostředí. Celosvětově prozatím instalovala cca 150 000 MW energetického výkonu (ŠKODA POWER svými dodávkami energetických zařízení něco přes 60 000 MW).
www.skoda.cz

Poruchovost jaderné elektrárny Temelín je údajně stejná jako u elektráren v celé Evropské unii. Novináře o tom informovalo vedení elektrárny. Podle studie týmu WANO, který sdružuje mezinárodní experty, se poruchovost evropských jaderných elektráren pohybuje kolem čtyř procent. Poruchovost Temelína přesahuje šest procent. Vyšší poruchovost je údajně způsobena mládím elektrárny, která začala fungovat na plný výkon až v říjnu loňského roku. "Je to srovnatelné i s najetím elektráren v zemích západní Evropy," řekl mluvčí elektrárny Milan Nebesář. Poruchovost první české jaderné elektrárny v Dukovanech se pohybuje pod hranicí jednoho procenta. Na vysoké úrovni je údajně i bezpečnost temelínské elektrárny. "Tým WANO nenašel žádné nedostatky v bezpečnostních postupech elektrárny," uvedl vedoucí mezinárodní mise Willie Waddell. Temelín by ale podle něj měl zkvalitnit spolupráci s dodavateli a zlepšit uskladnění chemikálií.
Předsedkyně sdružení Jihočeské matky Dana Kuchtová ovšem míní, že poruchovost temelínské elektrárny je, navzdory ujišťováním mezinárodních expertů, vysoká. Podle ní energetická společnost ČEZ porušuje slib, že komerční provoz bezproblémový. "Není snad 14 dní, kdy se nevyskytne nějaká porucha," řekla ČTK. Čeští i rakouští ekologové si také stěžují, že vedení elektrárny o poruchách nedostatečně informuje. Podle hornorakouského zemského rady Josefa Stockingera, pověřeného ochranou před katastrofami, je "pravidelnost poruch v Temelíně více než ostudná". Hlášení o poruchách, které se týkají evropských jaderných elektráren, "přicházejí výlučně z jihočeského Temelína; to by mělo provozovatele přimět k zamyšlení", řekl Stockinger agentuře APA. Nová porucha v Temelíně během několika dní ukazuje, že další provozování elektrárny je neslučitelné se zodpovědností, tvrdí předseda akčního výboru Stop Temelin Josef Neumüller. Oznámení ČEZ, že ustupuje od plánů na rozšíření Temelína, považuje Neumüller citovaný agenturou APA za první krok k uzavření elektrárny.
Podle vedení Temelína byl některý ze dvou bloků elektrárny v loňském roce neplánovaně odstaven celkem 37 dní. První blok byl kvůli poruchám odstaven celkem 16 dní a druhý blok 21 dní. Temelín pracuje v plném režimu od loňského 11. října, kdy Státní úřad pro jadernou bezpečnost schválil přechod ze zkušebního provozu. Ten však provázela řada odstávek. Také dnes kolem 13:00 pracovníci elektrárny přerušili spouštění druhého bloku, který v sobotu vyřadila porucha chlazení generátoru. Nedlouho před rozběhnutím bloku na plný výkon se objevila závada na systému odvodnění. Koncem prosince z primárního okruhu druhého bloku elektrárny uniklo 20.000 litrů radioaktivní vody a v září byl kvůli problémům s netěsností v systému chlazení generátoru odstaven první blok. (ČTK)
www.cez.cz

Strana 94 z 95

94
Inzerce

Kalendář akcí

<<  Červenec 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..