Google překladač: English Deutsch

Nová řada kotlů kombi ATMOS DC 15EP(L), DC 18SP(L), DC 25SP(L), DC 32SP(L) umožňuje spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety, zemní plyn, nebo extra LTO. Kotel umožňuje střídání paliv, topíme peletami, zemním plynem, nebo extra LTO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí , možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.
www.atmos.cz

Myšlenka znovu zužitkovat materiál ze starých věcí a tím šetřit přírodu je ušlechtilá a propagovaná. Je tedy s podivem, že zatímco barevně odlišené popelnice jsou halasně vítány, nesetkává se recyklace se stejným pochopením v případě odpadů průmyslových, konkrétně u použitého jaderného paliva. Jaderná elektrárna o výkonu 1000 MW vyprodukuje za rok 25 - 30 tun použitého paliva. Z 96 % jde o nevyužitý uran 238U. Vysoce radioaktivní štěpné produkty tvoří tedy jen malou část odpadního materiálu, z každé tuny jen asi 35 - 45 kilogramů. Od 40. let minulého století je znám proces přepracování použitého paliva, při kterém se nebezpečné radioaktivní látky od neškodného uranu oddělí. Zbylý uran se vrací do jaderného koloběhu - obohacuje se o štěpitelný, ale velmi vzácný izotop 235U a znovu putuje jako čerstvé palivo do elektráren. Jedna tuna přepracovaného paliva ušetří dvě tuny přírodního uranu.
Při spalovacím procesu dochází k přeměně části uranu 238U na plutonium 239Pu. To se chová stejně jako štěpitelný uran 235U, lze jej tedy použít jako palivo. Oddělené plutonium se mísí s uranem, čímž vzniká štěpná směs známá pod názvem MOX (UO2+PuO2). MOX lze bez problémů použít v reaktorech postavených po roce 1980 jako palivo. Ve většině reaktorů může MOX nahradit asi třetinu paliva, v některých dokonce polovinu. V Japonsku se bude stavět reaktor, který pojede výlučně na MOX.
Ve světě je v porovnání s počtem jaderných elektráren jen málo recyklačních firem. Je to dáno tím, že recyklace uranu a plutonia je drahá a mohou si ji tedy dovolit jen bohaté země, jako je Francie, Velká Británie či Japonsko. Nízké ceny přírodního uranu této skutečnosti ještě nahrávají. Cestou "ekonomičnosti" jdou ale i Spojené státy. Pokud ale vezmeme v potaz cenu ukládání použitého paliva v trvalých podzemních skladech, není myšlenka přepracování takovou výstředností, jak by se zdálo. Přestože v současnosti vyjde trvalé úložiště až 1,5krát levněji, dlouhodobě tomu tak nebude. Ukládat z jedné elektrárny 30 tun ročně nebo pouhých pět je přece jen rozdíl. Je zřejmé, že s rozvojem jaderné energetiky v Indii, Číně a Japonsku bude jaderná recyklace brzy nutností. Bez ní totiž dojde přírodní uran jen o málo později než zásoby uhlí.

Ohřívač WT 14 AM1 E Celsius v nabídce Junkers nahradil typ WR 325-5 AMO E s elektronickým zapalováním a ventilátorem podporovaným sáním/odtahem spalin (Turbo). Ohřívač Celsius nabízí při nezměněných rozměrech vyšší výkon, a tím i vyšší množství dodávané TV (teplé vody). Díky přepracovanému konceptu průtokového ohřevu disponuje vyšším komfortem dodávky TV s minimalizovanými teplotními výkyvy. Pro řešení odtahu spalin je možné vybírat z široké škály příslušenství Junkers.
www.junkers.cz

Domácnosti vydají ročně na paliva a energie v průměru 25.500 korun. Zhruba o tři tisíce korun více utratí Pražané, téměř 29.000 korun pak platí venkovské domácnosti v Karlovarském kraji. Naopak nejméně platí lidé v průměru v Pardubickém kraji. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl Jiří Lejnar z Českého statistického úřadu. Celkové roční náklady ovlivňuje především velikost bytů v jednotlivých krajích.
Celkové roční náklady v městských bytech bývají nižší než na venkově, při srovnání nákladů na metr čtvereční jsou naopak náklady na venkově zhruba o 15 procent níže. Průměrné roční náklady na vytápěnou plochu dosahují ve městech 361 korun na metr čtvereční. Z šetření podle Lejnara vyplývá, že v městských lokalitách jsou spíše malé byty; větší obydlí jsou na venkově.
ČSÚ provedl šetření loni na jaře mezi 40.000 domácnostmi, které odpovídají struktuře 3,7 milionu trvale obydlených bytů v České republice. Z dat řadu vyplývá, že sledovaný soubor domácností ve městech obývá byty s průměrnou výměrou 74,3 metru čtverečních a ve venkovských oblastech s rozlohou 95,8 metru. Ve městech žije v jednom bytě v průměru 2,7 osoby, na venkově tři lidé. Průměrné stáří bytů či domů je 50,8, respektive 53 let.
Spotřeba domácností tvoří na celkové tuzemské energetické spotřebě zhruba čtvrtinu.

Slouží k teplovzdušnému vytápění rekreačních objektů, chat a chalup, kde vynikne jejich celodenní bezobslužný provoz. Mohou ale sloužit i k přitápění v rod. domech či kancelářích, kde je požadavek na automatický provoz.
Peletky jsou granulované čisté piliny lisované pod vysokým tlakem do tvaru válečků tl. 6 mm a délky do 20 mm. Jejich výhřevnost je vyšší, než u hnědého uhlí, a přitom mají popelnatost do 0,5%. Popel z peletek je možné využít jako vynikající organické hnojivo obsahující mnoho stopových prvků.
Kamna ECOTHERM 3000 mají regulovatelný výkon 2,5-9 kW, účinnost až 86%, což zajišťuje oblast vytápění až 200 m3 (dle staveb.mat.objektu). Z hlediska CO2 jsou k přírodě neutrální tzn., že jejich spalováním nedochází ke skleníkovému efektu, který zapříčiňuje globální oteplování.
Jsou vybavena systémem čištění vzduchem, který zajišťuje, že sklo zůstává čisté, takže se můžete neustále těšit z pohledu na oheň.
Speciální konstrukce hořáku umožňuje udržovat topeniště čisté. Díky tomu je vždy zajištěna optimální spalovací výkonnost.
Okolo hořáku jsou dva lapače popela, které usnadňují údržbu kamen.
Kapacita násypky pelet je 17 kg. Tato velikost zajišťuje doplňování paliva jednou denně.
Mimořádný ventilační systém dodává akumulované teplo ze všech stran kamen do vašeho domova. Díky umístění ventilátoru si každá část zařízení vyměňuje teplo s místností. Ventilátor cirkulace vzduchu je instalován na ložiscích a to poskytuje spolehlivost a tichost chodu.
www.hostomsky.cz

img src="http://prumysl.ccb.cz/news/images/203bioethanol.jpg" align="left" hspace="4" vspace="0" border="1"> Američtí vědci vyvinuli reaktor, který umožňuje napájet baterie na bázi vodíku etanolem.
Tato metoda umožňuje z alkoholu vyrobeného z kukuřice nebo řepy získat vodík.
Etanol byl již testován jako pohonná hmota buď samostatně, nebo v podobě příměsi k běžně používaným pohonným látkám. Byly vyvinuty speciální motory, ale ty byly velmi pomalé. Vodík, který již někteří výrobci aut používají, je v současné době získáván jako zemní plyn, což je velmi drahý a neefektivní způsob, vyprodukovaná energie sotva stačí pokrýt potřebu energie nutné k extrakci vodíku. Nový reaktor nevyžaduje žádný přísun energie zvenčí. Vědci vyčíslili jeho účinnost na 95 %, v porovnání s 60% účinností spalovacích článků na bázi zemního plynu a 20% účinností přímého spalování etanolu.
Kvalita etanolu je v tomto případě nedůležitá, protože je stejně pro vznik žádoucí reakce smícháván s vodou. Podle odhadů se náklady na výrobu elektrického proudu u tohoto reaktoru pohybují okolo 45 centů za jednu kilowatthodinu.
DLG-Mitteilungen, 2005, č. 3

Tepelná čerpadla jsou už zdokonalena natolik, že jsou schopna v plné míře nahradit klasický způsob vytápění. Je tedy možné pořídit si výměnou za drahou klasiku ekonomické a zároveň ekologické vytápění. Instalace tepelného čerpadla je ovšem velmi nákladnou investicí. Jak však tvrdí odborníci, je to poměrně rychle návratná investice, a to díky zjištěným úsporám. Pomocí čerpadla můžeme vytápět i klimatizovat dům teplem ze země, ze vzduchu nebo z vody a ročně tak ušetřit až 60 % nákladů. Podstatou úspornosti tepelných čerpadel je fakt, že zdrojem energie je naše okolní prostředí.
Tepelné čerpadlo je ekologickým energetickým zdrojem, který teplo z okolí (voda, země, vzduch) dokáže převést na vyšší teplotní úroveň a dále využít. Výhradní předností oproti jiným zdrojům je kladný poměr dodané a vyrobené energie. Z 1 kWh elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 3 až 4 kWh tepla. Výhodné podmínky ČEZ, včetně sazby D55 na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti, řadí tepelná čerpadla na první místo v úspoře nákladů.
Náklady na instalaci se vrátí podle kvalifikovaných propočtů nejpozději za devět let (když počítáme s růstem cen za plyn apod., je návratnost podstatně rychlejší). V tomto ohledu získává z tepelných čerpadel na popularitě typ vzduch/voda, jehož instalace je nejlevnější a výkon srovnatelně úsporný. Investiční náklady mají proto u tohoto typu nejrychlejší návratnost.
I v oblasti tepelných čerpadel jde vývoj stále dopředu. Jejich životnost se prodlužuje a to díky použití kvalitních materiálů, jako je měď a nerez, i díky dalšímu zjednodušování systému s menším množstvím komponentů, což výrazně zvyšuje spolehlivost zařízení. Systémy jsou také stále estetičtější a snižuje se jejich náročnost na prostor. Nespornou výhodou čerpadel zůstává, že s jejich pomocí získáme vytápění:
- Ekologicky šetrné - používání ekologických chladiv a nízká energetická náročnost čerpadel znamenají minimální zátěž životního prostředí.
- Samofinancovatelné nízké provozní náklady zajišťují rychlou návratnost poměrně vysoké ceny instalace. Při nákupu tepelného čerpadla např. přes stavební spoření lze splátky hradit z úspor, které tepelné čerpadlo přinese.
- Komfortní moderní technologie a regulace poskytuje všem zákazníkům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v domě.
Při návrhu instalace by měl být zvolen optimální typ tepelného čerpadla jak z technického, tak i z finančního hlediska. Kdo má k dispozici dostatečně vydatný a kvalitní zdroj spodní vody, má výhodu nižší ceny instalace a vyšší účinnosti tepelného čerpadla. Energii ze země můžeme odebírat plošným a cenově přijatelným plastovým kolektorem nebo kolektorem uloženým ve vrtech, který neklade nároky na plochu pozemku. Vzduch jako primární zdroj pro tepelné čerpadlo je dostupný všem.
Typy tepelných Čerpadel
- Voda/voda
nutné parametry: spodní (průsaková) voda s vydatností cca 0,5 l za sekundu
investiční náklady: cca 150-180 tisíc korun
provozní náklady: nejnižší, při tomto typu instalace je dosahováno nejvyšší úspory oproti elektrickému vytápění úspora min. 70 %.
- Země/voda
- plošný kolektor uložený v rýhách parametry: zemina v nezámrzné hloubce (od 120 cm) na pozemku o volné ploše asi 400 metrů čtverečních
investiční náklady: přibližně 250 tisíc korun provozní náklady: velmi nízké, např. oproti elektrickému vytápění úspora min. 60%
- kolektor uložený ve vrtech (vhodný pro menší pozemek)
parametry: zemina pro zemní vrt do hloubky asi 100 m (nebo dvakrát 50 m, atd.)
investiční náklady: přibližně 300 tisíc korun
provozní náklady: velmi nízké (jako u plošných kolektorů)
- Vzduch/voda
jednoduchý parametr: dostatek venkovního vzduchu
investiční náklady: cca 200 tisíc korun
provozní náklady: velmi nízké (jako u typu země/voda).
www.enviweb.cz


Loňský srpen přinesl divizi Průmyslových kotlů a elektráren (ERP) významný obchodní úspěch v podobě kontraktu na vybudování elektrárny v Budapešti - nese jméno Kelenföld.
Hlavními komponenty dodávek jsou horkovodní kotel 70 MW, parní kotel 125 t/h, parní turbína 50 MW a řídící systém.
V současné době běží na plné obrátky projekční a nákupní aktivity. Ale nejen ony. V prosinci firma převzala staveniště a do konce března budou v kotelně hotové základy. Se strojní montáží se začne v dubnu 2005.
Nový energetický celek, bude instalován v historické a státem chráněné budově, která byla postavena v roce 1929. Elektrárna bude uvedena do provozu v příštím roce.
www.alstom.cz

Sedmý ročník mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Nitra, který se konal od 8. do 11. února 2005 na výstavišti Agrokomplexu, patřil mezi ty úspěšné v dosavadní historii. Přes sto vystavovatelů na ploše 4200 m2 na něm předvedlo novinky slovenských a především zahraničních výrobců hlavně z oblasti úsporného vytápění a alternativních energií, přesně v duchu moderních trendů snižování energetické náročnosti.
Aqua-therm Nitra, jenž se věnuje ale také větrání, klimatizaci, měřící a regulační technice, dokázal, že už neodmyslitelně patří do veletržního kalendáře všech firem a pracovníků v oboru technických zařízení na Slovensku. Odborní návštěvníci, kteří přijíždějí z celé republiky, včetně zahraničních návštěvníků (5 % z celkového počtu), jsou dle provedené ankety velmi spokojeni s nabídkou a rozhodně navštíví i příští ročník.
Už loňský rok byl pro veletrh Aqua-therm Nitra přelomový. Vstup Slovenské republiky do Evropské unie sebou přinesl řadu změn v oborech, který veletrh pokrývá. To přidalo veletrhu Aqua-therm na vážnosti a důležitosti. Stal se totiž jedinečnou příležitostí pro setkávání odborníků v oblasti technických zařízení budov na Slovensku. Ostatně letošní účast téměř 15 tisíc návštěvníků o tom svědčí nejlépe.
Na veletrhu bylo uděleno pět ocenění "Zlatá medaile" a dvě "Čestná uznání".
Zlatou medailí veletrhu Aqua-therm Nitra byly oceněny výrobky:
Za progresivní řešení instalace zařízení zabudovanou montážní armaturní rampou připojovacích potrubí
Kondenzační plynový kotel GEMINOX THRi 2-13DC
PROCOM, s.r.o., Bratislava (výrobce GEMINOX, Francie)
Za zabudovanou ochranu proti zvyšování tlaku v okruhu teplé užitkové vody vlivem jejího dohřátí při nárazovém ukončení odběru
Závěsný plynový kotel TIGER 24 KTZ/KOZ
PROTHERM, s.r.o., Skalica
Za komplexní a progresivní přístup k monitorování a analýze spalin v provozu zdrojů na spalování fosilních paliv
Analyzátor spalin, TESTO 330
K-TEST, s.r.o., Košice (výrobce Testo AG, Německo)
Za progresivní výrobek zaměřený na zvyšování bezpečnosti prostředí s výskytem hořlavých plynů, par a otravných látek
Detektor úniku hořlavých plynů, chladiv, oxidu uhelnatého - CO, amoniaku - NH, GABA 2S11, GABA 2S15, GABA 2S12, GABA 2S13
LEXMED, Čachtice
Za technicky inovativní řešení rozvodného potrubí s minimalizováním průniku kyslíku do vytápěcího média
6-vrstvá plastová trubka na vytápění, OXIFLEX 20
THERMOPOL, Galanta
Čestným uznáním veletrhu Aqua-therm Nitra byly oceněny výrobky:
Za energeticky efektivní využití tepla z odvětrávaného vzduchu na vytápění a ohřev teplé užitkové vody
Tepelné čerpadlo na vytápění a ohřev teplé vody, NIBE Fighter 600P
MIKITA KAPLAN - ELEKTRO, Brno (výrobca NIBE Industrier AB, Švédsko)
Za technicky tvořivé řešení předávací stanice tepla s řídicím systémem na variantu vytápění a přípravu teplé užitkové vody v průběhu různých provozních režimů
Kompaktní předávací stanice TENZA, typ AQT HN - 3314
TENZA SLOVAKIA, s. r. o., Nitra (výrobca TENZA, a.s., Česko)

Strana 93 z 95

93
Inzerce

Kalendář akcí

<<  Srpen 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..