Inzerce
Google překladač: English Deutsch
Weidmüller
TESA

Tepelná čerpadla jsou už zdokonalena natolik, že jsou schopna v plné míře nahradit klasický způsob vytápění. Je tedy možné pořídit si výměnou za drahou klasiku ekonomické a zároveň ekologické vytápění. Instalace tepelného čerpadla je ovšem velmi nákladnou investicí. Jak však tvrdí odborníci, je to poměrně rychle návratná investice, a to díky zjištěným úsporám. Pomocí čerpadla můžeme vytápět i klimatizovat dům teplem ze země, ze vzduchu nebo z vody a ročně tak ušetřit až 60 % nákladů. Podstatou úspornosti tepelných čerpadel je fakt, že zdrojem energie je naše okolní prostředí.
Tepelné čerpadlo je ekologickým energetickým zdrojem, který teplo z okolí (voda, země, vzduch) dokáže převést na vyšší teplotní úroveň a dále využít. Výhradní předností oproti jiným zdrojům je kladný poměr dodané a vyrobené energie. Z 1 kWh elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 3 až 4 kWh tepla. Výhodné podmínky ČEZ, včetně sazby D55 na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti, řadí tepelná čerpadla na první místo v úspoře nákladů.
Náklady na instalaci se vrátí podle kvalifikovaných propočtů nejpozději za devět let (když počítáme s růstem cen za plyn apod., je návratnost podstatně rychlejší). V tomto ohledu získává z tepelných čerpadel na popularitě typ vzduch/voda, jehož instalace je nejlevnější a výkon srovnatelně úsporný. Investiční náklady mají proto u tohoto typu nejrychlejší návratnost.
I v oblasti tepelných čerpadel jde vývoj stále dopředu. Jejich životnost se prodlužuje a to díky použití kvalitních materiálů, jako je měď a nerez, i díky dalšímu zjednodušování systému s menším množstvím komponentů, což výrazně zvyšuje spolehlivost zařízení. Systémy jsou také stále estetičtější a snižuje se jejich náročnost na prostor. Nespornou výhodou čerpadel zůstává, že s jejich pomocí získáme vytápění:
- Ekologicky šetrné - používání ekologických chladiv a nízká energetická náročnost čerpadel znamenají minimální zátěž životního prostředí.
- Samofinancovatelné nízké provozní náklady zajišťují rychlou návratnost poměrně vysoké ceny instalace. Při nákupu tepelného čerpadla např. přes stavební spoření lze splátky hradit z úspor, které tepelné čerpadlo přinese.
- Komfortní moderní technologie a regulace poskytuje všem zákazníkům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v domě.
Při návrhu instalace by měl být zvolen optimální typ tepelného čerpadla jak z technického, tak i z finančního hlediska. Kdo má k dispozici dostatečně vydatný a kvalitní zdroj spodní vody, má výhodu nižší ceny instalace a vyšší účinnosti tepelného čerpadla. Energii ze země můžeme odebírat plošným a cenově přijatelným plastovým kolektorem nebo kolektorem uloženým ve vrtech, který neklade nároky na plochu pozemku. Vzduch jako primární zdroj pro tepelné čerpadlo je dostupný všem.
Typy tepelných Čerpadel
- Voda/voda
nutné parametry: spodní (průsaková) voda s vydatností cca 0,5 l za sekundu
investiční náklady: cca 150-180 tisíc korun
provozní náklady: nejnižší, při tomto typu instalace je dosahováno nejvyšší úspory oproti elektrickému vytápění úspora min. 70 %.
- Země/voda
- plošný kolektor uložený v rýhách parametry: zemina v nezámrzné hloubce (od 120 cm) na pozemku o volné ploše asi 400 metrů čtverečních
investiční náklady: přibližně 250 tisíc korun provozní náklady: velmi nízké, např. oproti elektrickému vytápění úspora min. 60%
- kolektor uložený ve vrtech (vhodný pro menší pozemek)
parametry: zemina pro zemní vrt do hloubky asi 100 m (nebo dvakrát 50 m, atd.)
investiční náklady: přibližně 300 tisíc korun
provozní náklady: velmi nízké (jako u plošných kolektorů)
- Vzduch/voda
jednoduchý parametr: dostatek venkovního vzduchu
investiční náklady: cca 200 tisíc korun
provozní náklady: velmi nízké (jako u typu země/voda).
www.enviweb.cz


Loňský srpen přinesl divizi Průmyslových kotlů a elektráren (ERP) významný obchodní úspěch v podobě kontraktu na vybudování elektrárny v Budapešti - nese jméno Kelenföld.
Hlavními komponenty dodávek jsou horkovodní kotel 70 MW, parní kotel 125 t/h, parní turbína 50 MW a řídící systém.
V současné době běží na plné obrátky projekční a nákupní aktivity. Ale nejen ony. V prosinci firma převzala staveniště a do konce března budou v kotelně hotové základy. Se strojní montáží se začne v dubnu 2005.
Nový energetický celek, bude instalován v historické a státem chráněné budově, která byla postavena v roce 1929. Elektrárna bude uvedena do provozu v příštím roce.
www.alstom.cz

Sedmý ročník mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Nitra, který se konal od 8. do 11. února 2005 na výstavišti Agrokomplexu, patřil mezi ty úspěšné v dosavadní historii. Přes sto vystavovatelů na ploše 4200 m2 na něm předvedlo novinky slovenských a především zahraničních výrobců hlavně z oblasti úsporného vytápění a alternativních energií, přesně v duchu moderních trendů snižování energetické náročnosti.
Aqua-therm Nitra, jenž se věnuje ale také větrání, klimatizaci, měřící a regulační technice, dokázal, že už neodmyslitelně patří do veletržního kalendáře všech firem a pracovníků v oboru technických zařízení na Slovensku. Odborní návštěvníci, kteří přijíždějí z celé republiky, včetně zahraničních návštěvníků (5 % z celkového počtu), jsou dle provedené ankety velmi spokojeni s nabídkou a rozhodně navštíví i příští ročník.
Už loňský rok byl pro veletrh Aqua-therm Nitra přelomový. Vstup Slovenské republiky do Evropské unie sebou přinesl řadu změn v oborech, který veletrh pokrývá. To přidalo veletrhu Aqua-therm na vážnosti a důležitosti. Stal se totiž jedinečnou příležitostí pro setkávání odborníků v oblasti technických zařízení budov na Slovensku. Ostatně letošní účast téměř 15 tisíc návštěvníků o tom svědčí nejlépe.
Na veletrhu bylo uděleno pět ocenění "Zlatá medaile" a dvě "Čestná uznání".
Zlatou medailí veletrhu Aqua-therm Nitra byly oceněny výrobky:
Za progresivní řešení instalace zařízení zabudovanou montážní armaturní rampou připojovacích potrubí
Kondenzační plynový kotel GEMINOX THRi 2-13DC
PROCOM, s.r.o., Bratislava (výrobce GEMINOX, Francie)
Za zabudovanou ochranu proti zvyšování tlaku v okruhu teplé užitkové vody vlivem jejího dohřátí při nárazovém ukončení odběru
Závěsný plynový kotel TIGER 24 KTZ/KOZ
PROTHERM, s.r.o., Skalica
Za komplexní a progresivní přístup k monitorování a analýze spalin v provozu zdrojů na spalování fosilních paliv
Analyzátor spalin, TESTO 330
K-TEST, s.r.o., Košice (výrobce Testo AG, Německo)
Za progresivní výrobek zaměřený na zvyšování bezpečnosti prostředí s výskytem hořlavých plynů, par a otravných látek
Detektor úniku hořlavých plynů, chladiv, oxidu uhelnatého - CO, amoniaku - NH, GABA 2S11, GABA 2S15, GABA 2S12, GABA 2S13
LEXMED, Čachtice
Za technicky inovativní řešení rozvodného potrubí s minimalizováním průniku kyslíku do vytápěcího média
6-vrstvá plastová trubka na vytápění, OXIFLEX 20
THERMOPOL, Galanta
Čestným uznáním veletrhu Aqua-therm Nitra byly oceněny výrobky:
Za energeticky efektivní využití tepla z odvětrávaného vzduchu na vytápění a ohřev teplé užitkové vody
Tepelné čerpadlo na vytápění a ohřev teplé vody, NIBE Fighter 600P
MIKITA KAPLAN - ELEKTRO, Brno (výrobca NIBE Industrier AB, Švédsko)
Za technicky tvořivé řešení předávací stanice tepla s řídicím systémem na variantu vytápění a přípravu teplé užitkové vody v průběhu různých provozních režimů
Kompaktní předávací stanice TENZA, typ AQT HN - 3314
TENZA SLOVAKIA, s. r. o., Nitra (výrobca TENZA, a.s., Česko)

Inzerce

<img src="http://prumysl.ccb.cz/news/images/200nejmensikotel.gif" align="left" hspace="4" vspace="0" border="1">
   
Firma Junkers se v průběhu let stala společností udávající krok a trendy v oblasti vytápění a ohřevu vody. Příkladem toho je i novinka připravená pro letošní rok. Je jí plynový závěsný kotel Novastar druhé generace s novým intuitivním konceptem obsluhy. Nový kotel Novastar je díky svým jedinečným rozměrům 700 x 400 x 295mm (výška/šířka/hloubka) ve své výkonové řadě v komínovém a turbo provedení nejmenším plynovým závěsným kotlem na světě.
<br><a href="http://www.junkers.cz" target="_blank">www.junkers.cz</a>

Společnost KOMTERM, a.s., dosáhla v loňském roce celkového obratu ve výši 418 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 jde o 17% nárůst. Tohoto výsledku firma dosáhla s 246 zaměstnanci pracujícími v závodech v Praze a v Brně. Mezi nejúspěšnější projekty, které KOMTERM loni realizoval patří kompletní rekonstrukce tepelného hospodářství města Sázava, či dodávka a montáž systému měření a regulace pro dispečink tepelného hospodářství města Handlová na Slovensku. Meziročního růstu obratu dosahuje KOMTERM nepřetržitě již od svého vzniku v roce 1990. Za tu dobu firma realizovala přes 3000 energetických projektů pro více než 500 zákazníků. V letošním roce se KOMTERM hodlá ještě více zaměřit na projekty snižující energetickou náročnost v průmyslových a výrobních podnicích. KOMTERM je jedním z mála subjektů, které na českém trhu nabízí řešení EPC - modernizaci energetických celků s garancí úspor, a to na klíč a bez investic zákazníka. A právě s tímto řešením chce firma v letošním roce oslovit stávající i nové zákazníky. "Díky EPC mohou firmy ušetřit v průměru 10 - 40 % nákladů na energie, což ve finančních hodnotách může představovat jednotky až desítky milionů korun ročně," říká Milan Jelínek, předseda představenstva KOMTERM, a.s. "V současné době jednáme s několika podniky a předpokládáme, že v horizontu několika týdnů představíme nové referenční zakázky," dodává Jelínek. "Dlouhodobě dobrých výsledků bylo možno dosáhnout díky orientaci firmy na technicky vyspělá řešení s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb. Zároveň bylo nutné reagovat na stále náročnější požadavky zákazníků," říká Vlastislav Vítů, obchodní ředitel KOMTERM, a.s. "To se odrazilo v zásadní reorganizaci firmy se zavedením procesního způsobu řízení. Tyto změny by nebylo možné zvládnout bez zvýšení nároků na kvalifikaci zaměstnanců na všech stupních řízení. Rozsáhlé investice do vzdělávacích programů s důrazem na posílení týmové práce, jsou slibným předpokladem v pokračování dosavadního trendu rozvoje firmy," doplnil Vítů. K 1. lednu 2005 KOMTERM provozoval celkem 367 tepelných zdrojů. Největší kotelna provozovaná firmou pracuje o výkonu 34,9 MW. Celkový instalovaný výkon tepelných zdrojů činí 426 MW a celková délka primárních tepelných síti dosahuje 21,5 km.
www.hauska.cz
www.komterm.cz

AŽD Praha, leader v oblasti zabezpečovací techniky pro dopravu, nakoupila více než 60 % akcií elektrotechnické společnosti Spálovský. Důvodem tohoto kroku je navázání výrobní spolupráce obou firem v oblasti výroby pro energetiku a využití rozsáhlého know-how kroměříšské firmy Spálovský. Toto strategické partnerství umožní především optimální využití výrobních kapacit obou společností. "Odkoupením většinového podílu v akciové společnosti Spálovský jsme získali možnost více rozšířit výrobní a produktový program v oboru energetiky a elektrotechniky," říká ing. Jiří Baťka, provozní ředitel AŽD Praha. Pro firmu Spálovský je spojení s významným strategickým partnerem přínosem. Přístup k významným zakázkám a specializace výrobních kapacit v rámci AŽD vytvoří firmě Spálovský spolehlivou podnikatelskou základnu. "Kvalita spojená s vysokou technickou úrovní a účelné zapojení a využití výrobních kapacit přinese jistě efekt. Upevní tak postavení obou partnerů v České republice a otevře nové cesty na zahraniční trhy," říká ředitel společnosti Antonín Spálovský.
www.azd.cz

Společnost Ekonomické stavby, přední výrobce zděných rodinných domů v České republice, nabízí svým klientům program Nízkoenergetického domu, který je projektován ze zděných technologií. Tento dům přináší až dvoutřetinovou úsporu nákladů na vytápění v porovnání s klasickým domem. Prakticky každý dům, který klient s Ekonomickými stavbami realizuje, je možné upravit na nízkoenergetické řešení. Za nízkoenergetický lze považovat takový dům, který má spotřebu energie na vytápění menší než 50 kWh na 1m2 užitné plochy za rok. Průměrný dům v ČR má tuto náročnost 165 kWh/m2 (zdroj: Energy Centre České Budějovice). Nízokoenergetický dům tedy znamená úsporu 2/3 nákladů na vytápění, které představují více než polovinu celkové spotřeby energie v rodinném domě. Každý nízkoenergetický dům má zpracovaný tzv. Energetický průkaz stavby, který prokazuje, že stavba provedená podle předložené dokumentace má vlastnosti, které uvedené podmínce nízkoenergetického domu vyhovují. Průkaz pro vývojové řešení Ekonomických staveb vydalo Energy Centre České Budějovice, jako k tomu oprávněný nezávislý orgán.
"Lze očekávat, že se energetická náročnost 50 kWh/m2 ročně stane, tak jako např. v Německu, i v ČR horním limitem," uvádí David Mencl, ředitel společnosti Ekonomické stavby. "Takový vývoj by korespondoval s úsilím EU, potažmo České republiky, o šetrný přístup k životnímu prostředí. Proto také Ekonomické stavby nabízejí svým klientům již dnes možnost upravit projekt jejich domu na nízkoenergetické řešení." Nízkoenergetické domy jsou často zpracovány na stavební technologii dřevěných domů, které však u nás zatím nemají příliš tradici. Ekonomické stavby nabízejí nízkoenergetický dům postavený zděnými technologiemi. Energetická spotřeba budovy je snížena zejména zvyšováním tepelné ochrany obvodového pláště, tedy používáním vhodné skladby zdiva doplněné zateplovací fasádou. Řešení se snaží o zamezení tepelných mostů v různých místech stavby, tedy míst, kudy nejvýrazněji uniká teplo. Energetická úspora je zvýšena také co nejlepšími tepelně-izolačními parametry u ostatních prvků, tedy střech, oken či dveří. Stavba nízkoenergetického domu je vzhledem k použitým materiálům a technologiím cenově náročnější než stavba klasického domu. Cena stavby je vyšší přibližně o 20%. Postavený nízkoenergetický dům však každoročně přináší nejen přímou finanční úsporu (přibližně 11.000,- Kč ročně u domu s obytným podkrovím o zastavěné ploše cca 100m2), která se při předpokládaném nárůstu cen energií bude v peněžním vyjádření dále zvyšovat, ale také, vzhledem k nižším exhalacím do ovzduší a nižší energetické náročnosti, šetrnější přístup k životnímu prostředí. Ekonomické stavby, v souladu se svou filozofií individuální služby každému zákazníkovi, nabízejí klientům možnost řešit jakýkoliv projekt domu jako nízkoenergetický. Stavbu lze provést z cihel či jiných zdících technologií podle přání zákazníka.
www.ekonomicke-stavby.cz

Experti z mezinárodní organizace provozovatelů jaderných zařízení WANO nenašli při prověrkách v JE Temelín nedostatky v bezpečnostních postupech elektrárny, tedy v ostraze, v radiačním a jaderném zabezpečení a v havarijní připravenosti. Podle nich by ale elektrárna měla zlepšit bezpečnost práce, lépe oddělovat chemikálie ve skladech a zkvalitnit spolupráci s dodavateli. Novinářům to řekl vedoucí týmu kontrolorů Willie Waddell. "Tým WANO zjistil, že elektrárna se nachází ve výborném materiálovém stavu a pracovníci jsou výborně vyškoleni. Nenašli jsme žádné nedostatky v bezpečnostních postupech elektrárny," řekl Willie Waddell. Kontroly se účastnili experti z devíti zemí světa. Mise hodnotila elektrárnu ve třech kategoriích. V oblasti silných stránek vyzdvihla dobrou praxi v používání výpočetní techniky, systém bezpečnostního hodnocení pro organizační změny a program, s jehož pomocí se stará o stárnutí zařízení. Experti elektrárnu upozornili na to, že by měla zlepšit bezpečnost práce, spolupráci s dodavateli a doporučila jí, aby lépe oddělovala chemikálie ve skladech. Podle ředitele sekce bezpečnost UJE Ivo Kouklíka, který měl přípravu prověrky na starosti, budou silné stránky temelínské elektrárny doporučovány pro využívání jiným elektrárnám na světě. "Na základě závěrů zprávy chystáme akční plán úkolů, které budeme v příštím roce plnit tak, aby až přijede následná mise, tak aby mohla konstatovat, že většina úkolů a doporučení byla splněna," řekl Ivo Kouklík. Následná mise by měla do Temelína zavítat za 18 až 24 měsíců. Organizace WANO, která vznikla v reakci na havárii jaderné elektrárny v Černobylu, provede za rok po celém světě asi 20 těchto prověrek. V Jaderné elektrárně Dukovany se uskutečnila v roce 1997. Doporučení z této mise se týkala pouze dílčích nedostatků.
www.cez.cz

Společnost Siemens plánuje na jaře letošního roku zahájit v Mohelnici výrobu přípojnicových systémů. Nový výrobní závod Siemens Busbar Trunking Systems (SBTS), jenž bude součástí skupiny podniků Siemens v České republice, bude produkovat přípojnicové systémy pro přenos a distribuci energie pro použití v průmyslových halách, supermarketech a obchodních centrech. Výroba bude zahájena v areálu Siemens Elektromotory, s.r.o., v Mohelnici. Závod SBTS bude společně se Siemens Elektromotory využívat různé sdílené služby. Transfer výroby je realizován z anglického závodu v Aylesbury, školení nových zaměstnanců se bude paralelně konat na instalované technologii v Mohelnici i v mateřském závodě ve Velké Británii. Nultou sérii produktů závod Siemens Busbar Trunking Systems vyrobí na konci dubna, sériový rozjezd výroby s přibližným počtem 50 zaměstnanců je plánován na konec června letošního roku. V mohelnickém závodě bude realizována příprava pozinkovaných hliníkových a měděných vodičů, sváření a montáž rozvodnic a vývodních skříní. Společnost Siemens otevřením výrobního podniku SBTS posiluje svou pozici významného zaměstnavatele v oblasti moravsko-slezského regionu.
www.siemens.cz

Strana 91 z 92

91

Kalendář akcí

<<  Březen 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..
Inzerce