Google překladač: English Deutsch

Požadavky železničního průmyslu na maziva jsou velmi vysoké a individuální dle aplikace. Vlaky musí fungovat spolehlivě za všech povětrnostních podmínek, musí jezdit přesně, poskytovat pohodlí pro cestující a musí zboží bezpečně dopravit do cílové stanice. To vše musí být zajištěno jak v letním období s velmi vysokými teplotami, tak i při velmi nízkých teplotách v zimě. Další zatížení se vyskytují v důsledku vibrací, nárazů, deště a sněhu. Mazivo si proto musí zachovávat svoje specifické vlastnosti za všech povětrnostních podmínek tak, aby mohlo svoji úlohu plnit efektivně.

klub2

Snížení následných nákladů používáním správného maziva pro výhybky

Pro zajištění správného časového plnění grafikonu je nutné, aby kromě vlaků bezproblémově fungovala také železniční infrastruktura. Přitom právě mazání výhybek zde hraje zásadní roli. Pokud je výhybka zablokována z důvodu nedostatečného mazání, může to mít dalekosáhlé následky pro celou železniční síť. Nedostatečně mazaná výhybka je sice malou příčinou, ale následkem toho mohou být hodinová zpoždění v celé síti, rušení vlaků a velké množství stížností cestujících.

Na základě těchto poznatků jsou také v železničním průmyslu stále častěji zvažovány celkové náklady na údržbu a opravy. Jaký vliv má jednotlivé opatření na celkový provoz? Použití zdánlivě cenově výhodného maziva přinese sice úsporu v této oblasti při mazání výhybek, může to však vyvolat výrazně vyšší náklady na celkový provoz v případě, pokud má toto mazivo malou výkonovou rezervu.

Maziva od společnosti Klüber Lubrication: řešení na míru pro maximální užitek

Maziva společnosti Klüber Lubrication jsou vyvíjena podle požadavků uživatelů z oblasti železničního průmyslu po více než 80 roků. Specialisté společnosti Klüber Lubrication vždy provedou analýzu požadavků na mazání komponent a společně odsouhlasené specifikace vezmou jako základ pro přípravu maziva na míru.

Kromě vysoce kvalitních maziv na bázi ropných olejů Klüber Lubrication nabízí širokou škálu vysoce výkonných syntetických speciálních maziv, která pomáhají zvyšovat efektivitu kolejových vozidel a infrastruktury. Tato speciální maziva Vám pomohou prodloužit intervaly mezi údržbami a snížit požadované množství maziv. Pomocí rychle odbouratelných maziv šetrných k životnímu prostředí Klüber Lubrication významně podporuje úsilí svých zákazníků v oblasti ochrany životního prostředí.

Unikátní zkušební zařízení pro vývoj optimálního maziva

Společnost Klüber Lubrication vyvinula vlastní zkušební zařízení, která jsou v oblasti vývoje a výroby maziv unikátní. Tato zařízení slouží k testování maziv při simulaci náročných podmínek v železničním provozu. Sem například patří velké teplotní výkyvy, vysoké měrné tlaky a micro-pressing. Jednotlivé komponenty jsou v zařízení zatěžovány až do okamžiku jejich selhání a to za účelem stanovení příčin tohoto selhání. Na základě výsledku je pak následně vyvinuto optimální mazivo. Společnost Klüber Lubrication úzce spolupracuje s předními světovými prvovýrobci. Zkušenosti společnosti Klüber Lubrication v oblasti vývoje a výroby vysoce kvalitních maziv, kombinované s komplexními službami poskytovanými odborníky na tribologii, pomáhají uživatelům zvyšovat spolehlivost strojních komponent a trvale snižovat provozní náklady. Maziva společnosti Klüber Lubrication jsou k dispozici ve stejně vysoké kvalitě po celém světě.

O společnosti Klüber Lubrication

Společnost Klüber Lubrication je jedním z předních světových výrobců speciálních maziv a nabízí vysoce kvalitní tribologická řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a trhy po celém světě. Většina produktů je vyvíjena podle specifických požadavků zákazníků. Během své více než osmdesátileté existence společnost Klüber Lubrication nabízí vysoce kvalitní maziva, profesionální konzultace a rozsáhlé služby, čímž si získala vynikající pověst na trhu. Společnost je držitelem všech běžných průmyslových certifikací a má k dispozici ucelený systém zkušebních zařízení, který je jedinečný v průmyslu výroby maziv.

Společnost Klüber Lubrication, založená jako maloobchodní společnost pro produkty z ropných olejů v Mnichově v roce 1929, je dnes součástí Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, a tedy součástí obchodní skupiny Freudenberg Group, Weinheim. Společnost Klüber Lubrication má přibližně 2000 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa.

www.kluber.cz