Google překladač: English Deutsch

Společnost Sunnysoft začne v dubnu dodávat do svého navigačního řešení NaviPack novou verzi navigačního software PocketKiM, která poskytne zákazníkovi graficky vylepšenou, zpřesněnou a podrobnější podobu mapového podkladu. Sunnysoft ve spolupráci se společností TRANiS začne v průběhu měsíce dubna dodávat ve svém navigačním řešení NaviPack novou verzi mapového software PocketKiM. Ten prošel výraznými vylepšeními. Počet měst s uličních podrobností se rozšířil z původních 140 na 225. Jsou tak pokryta všechna města a větší obce, ve kterých lze zabloudit. Zároveň byly zdokonaleny grafické podklady, takže mapa je nyní přehlednější a uživatelsky příjemnější. Společně se zpracováním nových mapových podkladů dbali dodavatelé na zpřesnění map, které tak umožní ještě lepší navigaci. V nové verzi budou rovněž standardně obsaženy stovky mapových bodů (POI - point of interest), mezi něž patří bankomaty, čerpací stanice nebo nemocnice. Do nové verze bude rovněž možné dokoupit rozšířenou databázi hradů a zámků v České republice. Pro ty, kteří používají NaviPack při létání jsou pak připraveny mapy a databáze letišť s aktuálními informacemi, které sportovní letci potřebují. Zákazníci, kteří zakoupili nebo zakoupí sadu NaviPack s PocketKiM CZ Pro po 1. lednu 2005 mohou přejít na novou verzi zdarma.
www.sunnysoft.cz

Na jaro 2005 je pro ČR připravena premiéra vozu z Kolína, Peugeotu 1007. Prezentace vozu Peugeot 1007 na internetových stránkách Peugeotu i tato tisková zpráva nasvědčují, že i premiéra Peugeot 1007 není daleko. Automobilové potěšení s novou příchutí. Kompaktní, vynalézavý, prosvětlený, variabilní, praktický do městského provozu a pravý Peugeot na dálnici, rozmanitý v interiéru - tento vůz nového typu vytváří obraz automobilu zítřka. S modelem 1007 je Peugeot i nadále značkou, která za sebou zanechává nesmazatelné stopy. To je prohlášení pana Frédérica Saint-Geours, generálního ředitele Automobiles Peugeot. Malý kompaktní vůz pro čtyři osoby vhodný do města díky svým vnějším rozměrům a na dálnici díky své variabilitě a komfortu, vzbuzuje emoce a radost. Veškerý technický pokrok a inovace, které v sobě vůz ukrývá, mají zákazníkovi umožnit prožít maximální jízdní potěšení a pohodu za volantem. Peugeot 1007 využívá v segmentu B jednoprostorové architektury a představuje tak zajímavou produktovou inovaci s významným přínosem v oblasti užitných kvalit. Pro svou výjimečnost se stává prvním zástupcem modelů Peugeot, který ve svém označení využívá čtyřmístného způsobu identifikace se zdvojenou nulou uprostřed. Tento typ číselného označení bude i v budoucnu vyhrazen pouze originálním verzím, které rozšiřují nabídku klasických modelů řady Peugeot. Verze byla vystavěna na platformě 1 ve výrobním závodě PSA Peugeot Citroën v Poissy a očekávaná roční produkce je 130 000 vozů. Celkově investované náklady činí u tohoto projektu 560 miliónů euro. Obchodní uvedení bude odstartováno ve Francii v prvním čtvrtletí roku 2005, v ostatních evropských zemích bude následovat v průběhu prvního pololetí. Sériová verze modelu se veřejnosti poprvé představí na Autosalonu v Paříži na podzim letošního roku.
www.autoabeceda.cz

Množství znalostí je nepřímo úměrné počtu srozumitelných výroků.

Invertorové svářecí stroje "D" využívají nejnovější technologie mikroprocesorového řízení svářecího procesu. Nabízí digitální konfort naprosto ojedinělý v kategorii malých profesionálních invertorů. Tyto stroje jsou určeny pro svařování obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG) při montážních prácích i pro nejvyšší zátěž. NOVINKA - svářecí kabely v ceně stroje!!!
napájecí napětí: 1×230 V +20 (276 V), -15 (195,5 V)
proudový rozsah: 10-170 A
hmotnost: 5,9 kg
rozměry: 225 × 143 × 300
GAMA je vybavena funkcemi : Digitální nastavení svářecího proudu, HOT START pro dokonalé zapálení svářecího oblouku, ANTISTICK pro omezení svářecího proudu při zkratu, ARC FORCE pro automatické nastavení svářecí charakteristiky a přepínačem charakteristiky MMA-TIG pro zvolení vhodného svářecího procesu.Konektor pro připojení digitálního dálkového ovládání.
Zatěžovatel: 100% 130 A, 60% 150 A
www.gamastar.cz

Svařování metodami MIG/MAG, WIG DC & obalená elektroda
Revoluce se nezastavila, má svoje pokračování. Fronius rozšířil úspěšnou řadu digitálně řízených svařovacích zdrojů o další přírůstek - TransPuls Synergic 3200. Tím byla oblast mezi 270 a 400 ampéry doplněna o hospodárný digitální svařovací systém s optimálně nastaveným výkonem. Jako multiprocesní přístroj se tento zdroj dá využít pro svařovací metody MIG/MAG, WIG, elektrodové i robotizované svařování. Přizpůsobený pro oblast svařování tenkých a středně silných plechů, může tento přístroj zpracovávat všechny materiály. Pro mimořádně náročný materiál byla vyvinuta dokonce samostatná série, zahrnující tři typy svařovacích zdrojů: nová chromniklová edice. Vynikající svařovací vlastnosti a schopnost reprodukovat pracovní výsledky. Nové svařovací systémy Fronius umožňují perfektní svařování za všech okolností:
- Digitálně řízené svařovací zdroje;
- Synergický provoz s mimořádně jednoduchou obsluhou. Stačí nastavit výkon přístroje a know-how uložené ve svařovacím zdroji se pak již postará o automatické řízení celého svařovacího procesu;
- Charakteristiky přizpůsobené pro různé materiály i pracovní procesy, stabilní pulzní oblouk;
- Digitální řízení délky oblouku, která zůstává konstantní i v případě, že se mění volný konec (výlet) drátu, minimální rozstřik.

FRONIUS zvládne i chromnikl, tento citlivý materiál, který je nutno svařovat velice šetrným způsobem, berou zkušení svářeči do ruky - podobně jako hliník - pouze v sametových rukavicích. A právě pro svařování chromniklu je určena přístrojová série TPS 2700 CrNi / 3200 CrNi / 4000 CrNi:
- Naprogramované charakteristiky pro snadné a perfektní svařování plným i trubičkovým drátem, zejména při pájení chromniklové oceli;
- Svařovací programy odpovídají zvýšeným požadavkům náročného chromniklového materiálu;
- Snížený rozstřik jako důsledek bezrozstřikového zapalování (SFI) a minimální nároky na následné opracování, díky mimořádné stabilitě oblouku;
- PushPull-hořák PT-Drive s digitálně řízeným planetovým podavačem zvláště vhodným pro měkké dráty;
- Všechny přednosti digitální svařovací technologie Fronius.
www.fronius.cz

Primátor města Brna Richard Svoboda podepsal 12. ledna smlouvu s prezidentem společnosti Daikin Device Czech Republic, Hitoshi Ozawou. "Po kvalitním americkém investorovi je zde rovněž kvalitní japonský investor. Pro Brno to znamená nový start aktivit města na Černovické terase," řekl ihned po podpisu smlouvy Richard Svoboda. Tato smlouva znamená, že společnost Daikin začne v Brně na Černovické terase budovat nový závod na výrobu kompresorů. V první fázi zde japonská firma hodlá investovat 1,2 miliardy korun a vytvořit zhruba 500 nových kvalifikovaných pracovních míst. Výroba na Černovické terase by měla podle plánu začít v prosinci 2005. Daikin Industruies patří ke světové špičce v produkci moderní klimatizační techniky. Také v oblasti chemického průmyslu je jedním z předních producentů a může se tedy chlubit jedinečnou kombinací mechanické, elektronické a chemické odbornosti, s důrazem na výzkum a vývoj. Přednosti výrobků Daikinu spočívají v jejich všeobecném využití, hospodárném řešení, nízké hladině akustického tlaku a užití ekologických chladiv. Kromě Japonska působí Daikin v mnoha zemích po celém světě.
www.daikin.cz

Průzkum ukázal, ze nevhodný přístup k údržbě připravuje podniky o milionové částky. Neochota podniku vynakládat prostředky na preventivní údržbu ponechává nevyužitý jeden z mála zbývajících činitelů s přímým vlivem na zlepšení hospodářských výsledku, tvrdí Intentia. Společnost Intentia uveřejnila výsledky své nejnovější celosvětové srovnávací studie za rok 2004 v oblasti správy výrobních prostředků (Enterprise Asset Management, EAM). Tyto výsledky ukazují, ze nevhodný přístup k údržbě způsobuje podnikům zbytečné ztráty a omezuje možnosti zvyšování jejich zisku. Studie zkoumala přístup k údržbě v podnicích z oblasti energetiky, infrastruktury a veřejných služeb, zpracovatelského, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Podle společnosti Intentia odhalují výsledky studie znepokojující rozpor mezi nazíráním podniku na možný přínos preventivní údržby a skutečným objemem finančních prostředků určených na tyto účely. Řada podniků tak promarňuje jednu z pravděpodobně posledních dosud nevyužitých možností zásadně a přímo ovlivnit svůj hospodářský výsledek. Otázka přitom již nestojí, zda se vyplatí investovat do preventivní údržby, ale zda si podniky vůbec mohou dovolit do preventivní údržby neinvestovat. Pres 85 procent dotázaných souhlasilo s tvrzením, ze preventivní údržba zvyšuje výrobní a procesní kapacitu podniku, a téměř dvě třetiny respondentů potvrdily, ze jim preventivní údržba poskytla konkurenční výhodu na trhu. Skutečností však je, ze podíl celkových prostředků vynaložených na údržbu se u většiny firem pohybuje pod úrovní 10 procent z celkových provozních nákladu a téměř dvě třetiny podniků vyčleňují na preventivní účely méně než polovinu svého rozpočtu na údržbu. Více než polovina dotázaných přitom uvedla, ze jejich roční výrobní ztráty způsobené výpadky strojů a zařízení přesahují částku 50 000 dolarů. Některé podniky dokonce počítají tyto své ztráty na miliony. Téměř sedm procent respondentu uvedlo, ze průměrné roční výrobní ztráty způsobené výpadky zařízení převyšují 1 milion dolarů. Podle názoru společnosti Intentia jsou tyto údaje ještě podhodnocené, protože mnoho podniků plně nedoceňuje dodatečné náklady z prostojů, případné likvidace zmetkových výrobků, ze ztráty zákazníka, vyšších jednotkových cen, vyšší výrobní režie atd.
www.intentia.com

Odborníci v sídle Akademie věd představili na konci minulého roku účinnější články nové generace pro využití sluneční energie. Jsou velice lehké a dají se nanášet na plastikovou fólii. Vývojový tým také využil nových poznatků o křemíkových slunečních článcích ke zvýšení účinnosti současných. Člen vývojového týmu Aleš Poruba vyzvedl také to, že při řešení úkolu spojili své úsilí vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd s odborníky výrobce článků - firmy Solartec. Právě spolupráci vědců s firmami a uplatnění objevů v "reálné ekonomice" uvedl jako jedno z hlavních hodnotících kritérií výsledků vědecké práce na úterním zasedání Akademického sněmu vicepremiér Martin Jahn. Stát k tomu podle něj bude přihlížet při rozdělování finančních prostředků veřejným výzkumným institucím ze státního rozpočtu. Letos podle něj stát vydal na výzkum a vývoj kolem 16,5 miliardy korun. O práci řešitelů grantového úkolu Variační úlohy v nehladké matematické fyzice hovořil Jiří Outrata z Ústavu teorie informace a automatizace. Cílem tohoto projektu je hledání co nejlehčích a zároveň co nejpevnějších materiálů použitelných v automobilovém a leteckém průmyslu, který klade velký důraz na tuhost a nízkou váhu konstrukčních součástí. Grantová agentura Akademie věd už třetím rokem představuje vždy po dvou nejúspěšnějších úkolech udělených vědám o neživé přírodě, živé přírodě a humanitním a sociálním oborům. Granty jsou také rozděleny do tří skupin pro zkušené vědecké pracovníky, juniory, do ní patří i dnes předvedený projekt slunečních článků, a na publikační, u kterých se předpokládá vydání nějaké knihy, uvedl místopředseda Grantové agentury AV Vladimír Rudajev. (ČTK)
www.cav.cz

U technických parametrů začíná místo Ohmova zákonu platit Murphyho zákony.

Strana 482 z 485

482

Kalendář akcí

<<  Leden 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..