Google překladač: English Deutsch

METAV 2018 jako přehlídka inovací se neomezuje pouze na vystavovatele, nýbrž nabízí i rozsáhlý informační program související s výrobní technikou.

metav 02

Tématický park „Průmysl 4.0" na dotek s trendy
Zcela ve znamení digitální transformace se nese 2. mav tématický park Průmysl 4.0, pořádaný ve spolupráci s mediální skupinou Konradin. Na této ploše vystavovatelé ukazují, jak digitalizace a zasíťování mění obor kovoobrábění. Jak se získaná data využívají? Jak se zapojují do výrobního procesu? Jak je to s bezpečností těchto dat? Zodpovězeny budou tyto a další otázky relevantní pro obor zpracování kovů. Ať už kyberneticko-fyzikální systémy, téma „big data", chytré továrny, aplikace virtuální reality i mnohé další: tématický park Průmysl 4.0 na veletrhu METAV nabízí komplexní přehled přes úspěšně realizované projekty a aplikace.

Integrované odborné fórum již jde za hranice realizovaných řešení. Odborně vysoce kvalitní přednášky představují také vize a cíle, které Průmysl 4.0 umožňuje. Tématický park tak nabízí návštěvníkům možnost objevit, jak se ve výrobní technice rýsují zcela nové trendy – a tím i impulzy a řešení pro samotné digitální výzvy budoucnosti.

Specializovaná expozice Mládež
Již déle než jedno desetiletí dokáže nadace Nachwuchsstiftung Maschinenbau svou specializovanou expozicí nadchnout žáky pro technická povolání. Tímto formátem se nadace obrací na mladé návštěvníky a informuje je o duálním vzdělávání ve strojírenství. Také na veletrhu METAV 2018 zve žáky, učitele a osoby zodpovědné za vzdělávání do své specializované expozice. Mladí lidé, kteří jsou již zapojení do vzdělávacího procesu, zde vystupují jako vyslanci technických povolání. V rámci procesního řetězce se mohou žáci v expozici seznámit s tím, jak vzniká vůz Formule 1. Informace jsou aktuálně obohacené o prvky Průmyslu 4.0, aby hmatatelně zprostředkovaly také digitální budoucnost technických povolání.

Mezinárodní odborná konference „Inside 3D Printing"
Společnost Rising Media, mezinárodní pořadatel kongresů a partner tématického prostoru Additive Manufacturing Area, pořádá souběžně s veletrhem METAV 2018 ve dnech 21. a 22. února na výstavišti v Düsseldorfu odbornou konferenci „Inside 3D Printing", jednu z předních B2B-akcí na téma 3D tisk a aditivní výroba, které je také úzce propojené s digitalizací výrobní techniky. „Inside 3D Printing" ukazuje od datového toku až po finální produkt dopady na celý proces vzniku produktu: nové materiály a obchodní modely zde jsou v ohnisku pozornosti stejně jako nadřazené souvislosti s umělou inteligencí, robotikou, nanomateriály a dalšími exponenciálně rostoucími technologiemi.

Tři souběžné programy s celkem více než 50 přednáškami oslovují experty, vědce, poskytovatele služeb, obchodníky i investory z celého svět. Kooperace s veletrhem METAV nabízí navíc k přednáškám i kontakt s praxí, neboť všichni účastníci mají volný vstup na veletrh.

Workshopy o zajištění kvality
Německá společnost pro kvalitu (Deutsche Gesellschaft für Qualität, DGQ) a Německá společnost pro certifikaci managementových systémů (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen, DQS) jsou partnery tématického prostoru Quality Area. DGQ je se svými celoevropsky harmonizovanými certifikacemi školení a osob dle standardu EOQ (European Organization for Quality) důležitým poskytovatelem vzdělávání v oblasti zajištění kvality v Evropě: její nabídky každým rokem využívá přibližně 12 tisíc odborných a vedoucích pracovníků. DQS se zabývá posuzováním obchodních procesů, jejích přibližně 200 pracovníků a téměř 800 auditorů certifikuje v Německu managementové systémy.

Své komplexní odborné zkušenosti tito dva partneři veletrhu METAV zprostředkují ve dnech 20. a 23. února v rámci krátkých workshopů. V centru pozornosti budou jednak právní požadavky na energetický management, jednak i bezpečnost informací na digitalizovaných trzích – téma, které má pro vývoj Průmyslu 4.0 zásadní význam.

7. dortmundský seminář broušení „METAV Spezial 2018"
Institut třískového obrábění (Institut für Spanende Fertigung, ISF) Technické univerzity v Dortmundu je mezinárodním lídrem výzkumu relevantních obráběcích procesů a jejich informačně-technického zázemí. Ve spolupráci se svazem VDW zve ISF ve dnech 22. a 23. února na 7. dortmundský seminář broušení „METAV Spezial 2018", který nabídne komplexní pohled na aktuální řešení a praktické realizace brusných technologií. Příspěvky z oblasti výzkumu i průmyslu budou pojednávat o oblastech stroje a prostředí, nástroje a procesy.

Fórum Spanntechnik (upínací technika) svazu VDMA
Oborový svaz přesných nástrojů ve VDMA, partner veletrhu METAV, pořádá dne 21. února 2018 třetí Fórum upínací techniky s titulem „Potenciály upínací techniky v procesně efektivní výrobě". Fórum osvětlí, jak lze optimální souhrou stroje, nástroje a upínací techniky dospět k ekonomickému a kvalitnímu výrobnímu procesu. Představena budou základní řešení pro optimálně koncipované upínací prostředky pro dosažení efektivních a ekonomických výrobních procesů.

Aplikační fórum Řezná technika
Dne 20. února 2018 se v rámci veletrhu METAV bude konat první aplikační fórum Řezná technika Fraunhoferova institutu výrobní techniky a automatizace (Fraunhofer IPA). Při něm se bude vše točit kolem aktuálního vývoje a příkladů nejlepší praxe oblasti řezné techniky. Výrobci a Fraunhoferův institut ozřejmí uživatelům řezné techniky na příkladech blízkých praktické aplikaci, jak mohou optimalizovat své procesy.

Technologický den VDW
Dne 20. února 2018 pořádá svaz VDW svůj technologický den „Bezpečnostní směrnice u obráběcích strojů". Bezpečnost práce a strojů zůstává navzdory zřetelně klesajícím počtům úrazů nadále aktuálním tématem. Účastníkům akce budou představeny aktuální požadavky na bezpečnost obráběcích strojů.

Silné dějiště inovací na severozápadě
Stručně shrnuto: veletrh METAV je přehlídkou řešení pro výrobu, která vrchovatě splňuje své heslo „Power Your Business". METAV umožňuje seznámit se s trendy, které zítra budou určovat business. Pro 20. ročník tohoto veletrhu technologií pro zpracování kovů hovoří ještě další argumenty. Místo konání veletrhu Düsseldorf leží uprostřed Severního Porýní-Vestfálska, nejkoncentrovanějšího průmyslového regionu na sever od Mohanu. Obzvlášť strojírenství je zde tradičně silné. Tento obor zaměstnává v Severním Porýní-Vestfálsku více než 200.000 pracovníků a je tak největším průmyslovým zaměstnavatelem této spolkové země. Necelá pětina německého strojírenského obratu je vytvářena právě v Severním Porýní-Vestfálsku. Geografická blízkost veletrhu METAV k průmyslovému srdci severozápadu dělá z tohoto veletrhu atraktivní a komfortní místo setkávání výrobců i uživatelů z tohoto regionu. Tradičně silně zastoupené jsou sousedící země Beneluxu i relativně blízké skandinávské státy. Kvalita návštěvníků je přitom vysoká: v roce 2016 uvádělo 63 procent z nich, že mají vliv na rozhodování o nákupech.

METAV vystihuje potřeby praktiků
Více než kdykoliv dřív dnes průmysl žije z inovací. Digitální transformace urychlila inovační cykly tak, jak by si to před pouhou jednou generací sotvakdo dokázal představit. Model „myslitel-průkopník" v podniku proto rychle stárne: kdo dnes chce participovat na technologické špičce, je odkázaný na uvolnění inovačního potenciálu celého personálu. Pracovníci musí být technologicky aktivní a myslet na úrovni moderní doby. Toho, kdo inovace dnes ještě považuje výhradně za úkol vedení firmy, by už brzo mohla dohnat realita trhů. Patřičně důležité je zakotvit v továrních halách kompetence a „čich" na technologické trendy. I zde může METAV bodovat. Téměř 40 procent návštěvníků pochází z oblasti technologií, výroby nebo kontroly kvality. Vystavovatelé tak mají navíc možnost oslovit přímo praktiky ze závodů – a jejich názory a zkušenost z mnoha společností mají bez diskuse citelný vliv na pořizovací procesy.

www.metav.de