Google překladač: English Deutsch

Společnost SAFINA, a.s., přední zpracovatel materiálů s obsahem drahých kovů ve střední a východní Evropě, proniká s výrobou termočlánků z platiny a rhodia do světového hi-tech průmyslu. Objem roční výroby termočlánků se pohybuje ve stovkách kilogramů za rok a za poslední rok dosáhl nárůst výroby 30 %. SAFINA produkuje termočlánky referenční kvality na základě využití inovativní a vysoce komplexní výrobní technologie. Navíc patří mezi přední dodavatele termočlánků, kteří vyrábějí v nejvyšší třídě v sériovém režimu.

Platin

SAFINA vyrábí tři druhy termočlánků z platiny a rhodia*. Jejich produkce je komplexním souborem více než 40 specifických kroků. Tyto drahé kovy mají nezastupitelnou kvalitu, pokud jde o možnost přesného měření velmi vysokých teplot a jejich korozní odolnosti vůči prostředí. Termočlánky z výrobního programu SAFINY se využívají pro měřicí zařízení v hi-tech odvětvích, kde je hlavní prioritou absolutní bezpečnost a ochrana lidského života. Jedná se zejména o letecký (např. řízení chodu proudových motorů), chemický (citlivé chemické technologie), jaderný, sklářský (zvlákňování skla), ocelářský, automobilový (bezpečnostní čidla), vojenský a elektrotechnický průmysl. Termočlánky SAFINY slouží pro měření teploty také v četných přístrojích využívaných ve zdravotnictví a ve vědě a výzkumu, jsou např. zařazeny do aplikací NASA - americké firmy jako Cleveland Electric nebo NBS ze safinských termočlánků montují mimo jiné teploměry pro vesmírné aplikace.

„Výroba termočlánků je v naší společnosti na výrazném vzestupu a je charakterizována vysokou specializací. O vývoj know-how a výzkum se stará samostatný projektový tým, zároveň provádíme významné investice do nových technologií. SAFINA má samostatnou akreditovanou kalibrační laboratoř, která prošla klíčovou inovací v roce 2012 a má jedinečné postavení nejen na českém trhu. Za poslední období jsme také investovali nejen do žíhacích pecí a dalších zařízení určených k výrobě, ale také do měřicího systému pevných bodů. Poslední celkové investice do dalšího vylepšení přesáhly 20 milionů Kč," řekl Tomáš Plachý, generální ředitel SAFINA.

Měření kvality termočlánků se v SAFINĚ provádí pomocí tzv. metody pevných bodů**, jež SAFINĚ zajišťuje unikátní postavení na celosvětovém trhu. Této metodě přecházela tzv. porovnávací metoda pomocí vzorku - etalonu druhého řádu. Zavedením nové metody v roce 2012 se SAFINA významně posunula v kvalitě měření termočlánků. Dnes vyrábí termočlánky nejvyšší kvality dle norem IEC a ASTM, které odpovídají té nejnáročnější poptávce na globálním trhu. Testování kvality vyrobených šarží zaštituje zkušební laboratoř SAFINY akreditovaná Českým metrologickým institutem (ČMI).

V portfoliu SAFINY výroba termočlánků zastává 15 % z celkové hodnoty výroby a zpracování drahých kovů. Na českém trhu SAFINA pokrývá přes 90 % celkové spotřeby termočlánků a podíl na celosvětovém trhu dosahuje téměř 15 %, kde největší trhy představují USA a Německo.

„Počítáme, že uplatnění drahokovových termočlánků v hi-tech odvětví do budoucna poroste. Neustále se totiž zvyšují požadavky na co nejvyšší bezpečnost, což kovy jako platina a rhodium mohou v měření teploty zajistit. Odhadujeme, že naše výroba termočlánků meziročně poroste v průměru o 20-30 %, hlavní expanzi budeme směřovat na americký trh," dodal Tomáš Plachý.

Videoprezentaci termočlánků z produkce společnosti SAFINA můžete zhlédnout na nově vzniklém video kanálu společnosti na YouTube: http://www.youtube.com/user/safinaas

 

* Typy termočlánků:
„S": Platina - Platina Rhodium 10 (hlavní využití je v Evropě)
„R": Platina - Platina Rhodium 13 (rozšířeno zejména v USA)
„B": Platina Rhodium 6 - Platina Rhodium 30 (vhodné pro velmi vysoké teploty)

** Metoda pevných bodů (teplota tání čistých kovů) zaručuje vyšší preciznost a vyšší kvalitu termočlánků. Jedná se o absolutní metodu pro verifikaci kvality produkce, nepotřebuje žádné referenční body, je absolutní sama o sobě. Na rozdíl od kalibrace odvozené od vzorku - etalonu je tato metoda spolehlivá ve všech podmínkách i laboratořích, neboť využívá základních fyzikálních vlastností čistých kovů, které jsou neměnné. Případné odchylky od stanovených teplot se poté zapisují do kalibračního listu. Velmi zjednodušeně řečeno musí termočlánek naměřit danou teplotu tání mědi jak v české, tak americké laboratoři.