Google překladač: English Deutsch
Inzerce
Inzerce

BMC 01Bezpečnostní brzdy musí chránit osoby a zařízení, a v nouzových situacích i životy. Z tohoto důvodu společnost Mayr Antriebstechnik pečlivě dbá o to, aby byla veškerá rizika vyloučena již při konstruování brzd. Pružinové brzdy z Mauerstettenu jsou dodávány ve stavu připraveném k zabudování. Pro uživatele to znamená maximální možnou bezpečnost a jednoduchou montáž bez dalších nákladů. Distribuci, poradenství, školení, servis a montáž v ČR zajišťuje BMC-TECH s.r.o.

Jeřáb se nesmí převrhnout ani při silném větru nebo vichřici, zdvihací zařízení se musí spolehlivě zastavit i při nouzovém vypnutí a přerušení napájení a pracovníci musí mít možnost bezpečně vkládat a vyjímat obrobky z obráběcích center. Za účelem ochrany osob a majetku jsou stroje a zařízení vybaveny bezpečnostními brzdami, které v nouzových situacích okamžitě zastaví jakýkoliv pohyb až do klidového stavu nebo udržují součásti ve stanovených polohách s milimetrovou přesností. Jedná se o součásti, které v mezních situacích zachraňují lidské životy. Z tohoto důvodu jsou vyloučeny jakékoliv nedostatky či rezervy z hlediska kvality. Bezpečnost totiž nestrpí jakékoliv kompromisy. Společnost Mayr Antriebstechnik proto při vývoji a výrobě svých produktů důsledně dodržuje základní bezpečnostní principy. Bezpečnostní brzdy renomovaného výrobce z kraje Allgäu jsou například konstruovány tak, aby byla umožněna co nejjednodušší montáž a použití a aby byly současně vyloučeny chyby při jejich nastavování. To umožňuje konstrukčně daná, prověřená a nezměnitelná pracovní vzduchová mezera (vůle).

Bezpečnostní brzdy – od samého počátku
Elektromagnetické pružinové brzdy pracují na principu zabezpečení proti výpadkům. To znamená, že jsou zabezpečeny pro případ poruch a zůstávají v sevřené poloze i v případě přerušení dodávky elektrického proudu. Brzdný moment je generován silou vznikající ve stlačených pružinách. Po zapnutí přívodu proudu se v brzdách vytváří magnetické pole. Díky tomu je kotva přitahována proti tlaku pružiny k nosníku cívky. Tím dojde k uvolnění rotoru, tzn. brzda je odbrzděna, a hřídel se může volně protáčet.
Bezpečnostní brzdy, jako jsou brzdy typu Roba-stop-M od společnosti Mayr Antriebstechnik, jsou vybaveny pevnými pouzdry, to znamená, že jsou díky nosníkům cívky (v celoocelovém provedení nebo litinové) přesně uloženým v brzdě konstrukčně provedeny tak, že automaticky vytvářejí správnou vzduchovou mezeru. Uživatelé musí brzdy pouze připevnit šrouby a nemusí sami provádět nastavování vzduchové mezery nebo spínače pro sledování a kontrolu opotřebení a stavu brzdy. Brzdy Mayr zajišťují bezpečnost již od samého počátku a jejich správná funkce nespadá do odpovědnosti uživatele.

Vyloučení zdroje poruch?
Mnohé brzdy na trhu mají naopak nastavitelné distanční čepy a uživatelé popř. výrobci vozidel musí při montáži sami dodatečně přesně nastavit spínače a vzduchovou mezeru – a to na několika pozicích. To by bylo náročné nejen z hlediska času a potřeby kvalifikovaných pracovníků, a mohlo by přitom dojít k mnoha chybám, které by mohly být zdrojem rizik z hlediska bezpečnosti. Pokud je totiž vzduchová mezera příliš velká, brzda nebude fungovat. Pokud je vzduchová mezera špatně nastavená, to znamená, že pokud nosník cívky není rovnoběžný s rotorem, může to mít vliv na brzdný moment. Špatné nastavení kromě toho vede k nerovnoměrnému zatížení rotoru a tím také k nerovnoměrnému vlivu teploty. Pokud je nastavená vzduchová mezera naopak příliš malá, může to způsobovat obrušování, což způsobuje nadměrné a zbytečné opotřebení. Nebo může dojít k nabobtnání brzdového obložení a brzda se za určitých okolností zcela zablokuje. Spínač pro monitorování brzdy kromě toho nefunguje spolehlivě.

Inteligentní konstrukce a pečlivá výstupní kontrola
V závislosti na konkrétním použití může mít chybné nastavení distančních čepů vážné důsledky pro bezpečnost. A v případě poškození často pak není vždy zcela jasné, kdo odpovídá za nesprávné nastavení – zda výrobce motoru nebo pracovník na místě použití, např. při provozu nebo údržbě. Výrobci brzd zpravidla nepřejímají jakoukoliv odpovědnost za nesprávně nastavené distanční čepy.
U produktů společnosti Mayr­Antriebstechnik je tomu však jinak. Společnost věnuje náležitou péči nejen tomu, aby samotná konstrukce brzd již předem vylučovala možné chyby při nastavování, ale provádí také důkladnou výstupní kontrolu svých produktů.

100 % kontrola kvality
Z tohoto důvodu musí každá jednotlivá bezpečnostní brzda před expedicí ze závodu po kompletní montáží a nastavení projít 100 % kontrolou kvality. V rámci této kontroly jsou kontrolovány parametry související s funkcí brzdy, jako jsou napětí přitahování a odpadnutí kotvy, odpor cívky, dielektrická pevnost cívky, izolace cívky vůči krytu, axiální síla, zdvih kotvy a způsob kontroly stavu sepnutí. Všechny naměřené hodnoty jsou společně s příslušným sériovým číslem brzdy zaznamenány a archivovány v elektronické databázi. Tím je zajištěna 100 % sledovatelnost (dohledatelnost). Obsáhlé a v této podobě jedinečné zkoušky a kontroly jsou nedílnou součástí politiky bezpečnosti a zajišťování kvality společnosti Mayr. Zjistíte, že bezpečnostní brzdy fungují spolehlivě již od samého počátku.

Kontaktujte výhradní zastoupení firmy MAYR pro ČR:

BMC-TECH, s.r.o.
Hviezdoslavova 29 b, 627 00 Brno
tel.: +420 545 226 047
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.bmc-tech.cz

BMC 02

Bezpečnostní brzdy s pouzdry přesně zalisovanými do nosiče cívky (označeno zeleně, vlevo); brzdy s nastavitelnými distančními čepy (označeno zeleně, vpravo)

BMC 03

BMC 01a

Public relations

Inzerce
Inzerce

Kalendář akcí

<<  Říjen 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
17181920
212627
28293031   
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..