Google překladač: English Deutsch

Jedinečná příležitost pro všechny nahlédnout do aktuálních trendů v informačních technologiích, zjistit nejnovější informace o bakalářském i magisterském studiu a prohlédnout si práce studentů se otevírá na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Nabídka ukázek je široká, od robotů, kyberbezpečnosti, umělé inteligence až po počítačovou grafiku nebo programování, a to vše na jednom místě a v jeden čas v rámci Dne otevřených dveří FIT ČVUT v pátek 9. února 2024, 9:00–15:30.

CVUT SageLab FIT CVUT

Program pro návštěvníky bude opravdu bohatý. Připraveny jsou přednášky o bakalářském a magisterském studiu, kde se návštěvníci dozvědí vše o studiu, přijímacím řízení, získají přehled o jednotlivých studijních specializacích, o možnostech praxe již při studiu, či jaký je studentský život na FIT ČVUT. Nebudou chybět ani informace o zahraničních studijních pobytech po celém světě nebo o kombinovaném studiu. U stánků jednotlivých specializací se návštěvníci od studentů a vyučujících dozvědí vše, co je zajímá, a budou si moci prohlédnout studentské práce.

„Na naší fakultě studenti studují beze sporu obor budoucnosti. Svědčí o tom nejen fakt, že jsme nejžádanější fakultou ČVUT, ale také to, že naši absolventi mají široké možnosti uplatnění ve všech odvětvích, které se dnes neobejdou bez špičkových IT odborníků," konstatuje Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FIT ČVUT.

Své dveře pro návštěvníky otevře i 15 moderních laboratoří s nejmodernějším technologickým vybavením, kde návštěvníci uvidí, na jakých výzkumných projektech či projektech ve spolupráci s renomovanými firmami studenti pracují.

Na co se mohou návštěvníci v laboratořích těšit? Vyzkouší si interaktivní hrací stěnu a počítačové hry vytvořené studenty v Laboratoři grafiky a herního designu. Uvidí ukázku, jak se programují humanoidní roboti a co vše dokážou v Laboratoři inteligentních vestavných systémů. Laboratoř etického hackování poodhalí, jak se studenti učí simulovat aktivity reálných útočníků, aby mohli najít slabiny systému a tím následně zvýšit jeho bezpečnost. Laboratoř zpracování obrazu představí své technické zázemí pro zachycování vizuálních informací a aplikování teoretických poznatků a řešení problémů z praxe.

Při komentovaných prohlídkách prostor fakulty návštěvníci nahlédnou do technologického zázemí a budou mít možnost prohlédnout si také Národní technickou knihovnu, kde jsou pro studenty k dispozici odborné publikace nebo prostor pro přípravu a studium. Celý Den otevřených dveří FIT ČVUT doplňuje pestrý doprovodný program, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet například virtuální realitu, nechat umělou inteligenci odměnit je za úsměv nebo získají kompletní informace o studiu, o korespondenčním semináři FIKS, co nabízí kariérní centrum ČVUT, jaké jsou možnosti ubytování a stravování nebo jaká je pomoc při studiu pro studenty se specifickými potřebami.

Více o akci a podrobný program na https://fit.cvut.cz/dod

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze se zaměřuje na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí moderní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika. Velký zájem uchazečů o studium umožňuje dynamický rozvoj fakulty a výběrovost. Více informací najdete na www.fit.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. V akademickém roce 2023/2024 má ČVUT v Praze akreditováno celkem 502 českých a 352 anglických studijních programů (bakalářských, magisterských a doktorských). ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings: V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 454. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia". V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical" na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical" na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy" na 201. až 250. místě, „Natural Sciences" jsou na 280. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201.–250. místě, v oblasti „Material Sciences" na 201. až 250. místě, v oblasti „Mathematics" na 251.-300. místě a v oblasti „Engineering and Technology" je ČVUT na 190. místě. Od roku 2020 je ČVUT členem aliance prestižních technických univerzit EuroTeQ. Ta představuje zajímavou a přínosnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který si klade za ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Dalšími členy skupiny EuroTeQ jsou Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique – L´X, Tallinn University of Technology, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology.

www.cvut.cz