Google překladač: English Deutsch

Rozprašovací značkovací systémy MicroMark™ lze použít k barevnému značení podobných součástek, označování vyhovujících/nevyhovujících výrobků nebo vyznačování stavu výroby nebo zkoušek. Sprejové značkovací systémy MicroMark™ vytvářejí rovnoměrné kruhové a ploché paprsky o šířce 5,0 až 30,4 mm (0,20″ až 1,20″) bez ucpávání a prostřiku. Ventily je možné aktivovat buď manuálně nebo prostřednictvím jiných systémů a provádět tak značení v plánovaných intervalech nebo při každém přijetí signálu.

efd obr1

Sprejový značkovací systém MicroMark® (MM781-SYS)
Systém MicroMark® (MM781-SYS)je vhodný pro inkousty a barvy, které nevyžadují recirkulaci. Nízkoúdržbový rozprašovací značkovací systém vytváří úhledný kruhový nebo plochý paprsek o šířce 5,0 až 30,4 mm. Programovatelná prodleva pro profukování vzduchem po každém cyklu zabraňuje ucpávání. Podstatně se tak omezuje potřeba údržby a zkracují prostoje.

Recirkulační sprejový značkovací systém MicroMark® (781RC)
Systém MicroMark® (781RC) eliminuje ucpávání, údržbu a prostoje, se kterými se setkáváme u standardních značkovacích systémů, díky použití recirkulačního čerpadla, které udržuje pigmenty v suspenzi, a programovatelné prodlevě profukování vzduchem k vyčištění rozprašovací trysky po každém cyklu.

Chcete-li získat více informací, podívejte se na internetové stránky společnosti Nordson EFD.

www.nordsonefd.com

efd obr2