Google překladač: English Deutsch

Skladování a práce s nebezpečnými látkami, kdy ne nutně musí jít pouze o chemikálie, podléhá přísným bezpečnostním standardům, např. normě Evropské unie EN 14470. Zkušenosti z praxe totiž ukazují, že firmy mají slon zanedbávat bezpečnost při manipulaci s nebezpečnými látkami. Prevence je v tomto směru totiž opravdu rozsáhlá a pokrývá pracovní pomůcky pracovníků, pravidelná školení zaměstnanců manipulujících s nebezpečnými látkami, průběžnou kontrolu stavu itineráře ve skladu i koordinaci práce s dodavatelskými firmami.

manutan obr1


My se dnes spolu pojďme podívat na tu část prevence týkající se skladování nebezpečných látek a manipulace s těmito látkami ve vlastním závodu. Zde jsou základními preventivními opatřeními:

  • uchovávání nebezpečných látek dle bezpečnostních instrukcí výrobce těchto látek
  • skladování pouze nutného množství nebezpečných látek
  • skladování nekompatibilních látek v bezpečné vzdálenosti od sebe
  • pravidelná a dostatečná ventilace prostor, kde jsou nebezpečné látky uloženy
  • pravidelná kontrola itineráře skladu, zejména:
  1. kontrola stavu nádob, ve kterých jsou nebezpečné látky uloženy, tj. kontrola toho, jestli nehrozí únik látek z nádoby
  2. kontrola správného označení nádob a regálů, ve kterých jsou nebezpečné látky uloženy
  3. kontrola pevnosti regálů či kontejnerů, ve kterých jsou umístěny nádoby s nebezpečnými látkami
  • pravidelné školení osob pracujících s nebezpečnými látkami
  • vybavení pracovníků přicházejících do styku s nebezpečnými odpovídajícími ochrannými pomůckami a kontrola používání těchto pomůcek, stejně jako kontrola stavu používaných ochranných pomůcek
  • pravidelná kontrola únikových východů, tj. jejich značení, dostupnost apod.
  • pravidelná aktualizace evakuačního plánu budov a udržování povědomí o tomto plánu ze strany všech pracovníků firmy, včetně pracovníků dodavatelských firem

Nepodceňujte rizika, škody způsobené nedostatečnou prevencí se snadno stanou pro firmu likvidační

Samozřejmě, systém prevence je nanejvýš vhodné konzultovat s bezpečnostními složkami, výrobci jednotlivých látek i kompetentními kontrolními orgány. Škody způsobené únikem nebezpečných látek do okolí, požárem, explozí či např. poleptáním zaměstnanců mohou snadno dosáhnout úrovně, která je pro firmu likvidační!

www.manutan.cz