Google překladač: English Deutsch

EMO Hannover 2013, přední světový veletrh zpracování kovů, se uskuteční 16. - 21. září. Od jeho prvního konání v roce 1975 plynule rozvíjí a upevňuje veletrh EMO svůj věhlas největšího a nejvýznamnějšího světového inovačního fóra zpracování kovů. Vystavovatelé, návštěvníci a novináři z celého světa dávají veletrhu přívlastky jako 'Mistrovské výkony umu inženýrů', ‚Pohled do budoucnosti výrobní techniky', ‚Náskok díky kreativitě', ‚Technika pro výrobu zítřka' a další. Publikum, stejně tak jako konkurence, je neustále fascinováno tím, co je zde představeno na jednom místě. Vedoucí téma veletrhu EMO Hannover 2013 „Inteligence ve výrobě" ukazuje, že kromě technických inovací strojů a zařízení hrají významnou úlohu také komponenty, procesy a služby.

EMO13 Al 0107488

„Technický pokrok není samoúčelný. Je posouván kupředu ruku v ruce se společenskými a hospodářskými výzvami," vysvětluje Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel Svazu německých výrobců obráběcích strojů (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, VDR) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, který je organizátorem veletrhu EMO, u příležitosti tiskové konference k veletrhu EMO 28. května 2013 v Praze. Jsou to mimo jiné globální megatrendy jako urbanizace a rozšiřování infrastruktury, mobilita, energetika, výživa a zdravotnictví, ale rovněž každodenní problémy ve výrobě, které podporují technický pokrok. „Pro každý průmyslový podnik je nezbytně nutné zabývat se aktuálními trendy, posouvat jejich vývoj dál a odvozovat z nich ty správné závěry pro svou inovační strategii a své vlastní produkty," prohlašuje W. Schäfer. Vystavovatelé veletrhu EMO Hannover 2013 k tomu poskytují příslušné informace, pomoc a hodnocení odborníků. Globální vývoj společnosti, hospodářství a techniky vytváří trendy, které jsou rovněž důsledkem rozvoje výrobní techniky.

Globální megatrendy posouvají technické inovace – obráběcí stroj jako klíčová technologie je všude přítomný
Od roku 2009 žije ve městech na celém světě více lidí než na venkově, tato tendence dále pokračuje. Moderní infrastruktura a výkonné komunikační sítě musí však zajišťovat, aby zůstala zachována kvalita života obyvatelstva. Rozrůstající se města s sebou přinášejí nové stavební technologie, které vyžadují stále více nových materiálů a dodávky předběžně zpracovaných prefabrikovaných dílů. Moderní výrobní provozy kromě toho vznikají ve stále hustěji osídlených aglomeracích. Musí proto odpovídat speciálním požadavkům na množství emisí, spotřebu zdrojů a plochy.

EMO13 Al 0107495Jednou z největších výzev je, pokrýt stále rostoucí potřebu energie ekologicky a s přiměřenými náklady. K tomu je nutná inteligentní a výkonná technika životního prostředí. Jen s pomocí nejmodernějších, vysoce přesných výrobních postupů lze optimalizovat účinnost výrobní techniky a efektivně ji využívat. Nové metody pro získávání energie z obnovitelných nosičů energie musí být doplněny úspornými energetickými řešeními. Právě zde jsou kladeny velké nároky na výrobce výrobních zařízení. Blue Competence, evropská iniciativa pro inovační řešení výroby obráběcích strojů a udržitelnost, přináší mnoho příkladů řešení energetické účinnosti v průmyslové výrobě. „Na veletrhu EMO Hannover 2013 proto v rámci kongresu ‚Inteligentněji vyrábět' na toto téma proběhne intenzívní diskuse," říká W. Schäfer ze svazu VDW. Kromě toho proběhne mimořádná přehlídka, na které představí vystavovatelé veletrhu EMO svá řešení pro zvýšení energetické účinnosti.

Stoupající počet obyvatelstva na zeměkouli je rovněž spojen s řadou výzev. Především musí být zajištěna výživa a zdravotní péče. Dostupnost vody a potravin je otázkou výroby, zpracování, balení a distribuce. Technická řešení moderní zemědělské techniky, výroba potravin a obalového průmyslu, rozšířené logistické řetězce, námořní přeprava, letecká přeprava a kolejová doprava propojené sítěmi. Softwarové programy pro optimalizované vytížení dopravních sítí jsou jednou z cest a výkonné technologie jsou podmínkou už při vzniku produktu. Právě obráběcí stroje umožňují jiným strojírenským odvětvím čelit měnícím se výzvám pomocí aktuálních a účinných řešení.

Stoupající blahobyt s sebou bezprostředně přináší stoupající nároky. Projevují se ve vysoké poptávce po individuální mobilitě, stejně tak v touze po větším množství zboží a lepších službách. Naproti tomu stojí nedostačující zdroje, stoupající ceny za suroviny a vysoké vědomí zodpovědnosti za životní prostředí a podnebí. Efektivní výrobní postupy mohou proto umožnit vznik technologicky vysoce rozvinutých produktů ve velkých sériích za přijatelné náklady. Současně je však třeba zabránit plýtvání a realizovat stále kratší životní cykly produktů a individualizovanou výrobu.

Z demografických změn a stárnoucí společnosti plynou další dopady. Jednak stoupá poptávka po kvalitní finančně dostupné zdravotnické péči. I zde to jsou mj. technická řešení, která přinášejí pokrok. Automatizace, nové zobrazovací postupy, implantáty a protetika, přístroje pro určování vlastní diagnózy, monitoring přes datové vedení jsou některé příklady. A na druhé straně se musí výroba přizpůsobovat stárnoucím pracovním silám. Technická řešení musí kompenzovat nedostatky podmíněné věkem, jako je ubývající tělesná výkonnost, slábnoucí sluch a zrak, výpadky v důsledku vyšší nemocnosti.

Na celém světě se podniky zabývají těmito megatrendy a dopadem na jejich činnost. Těžiště se na jednotlivých trzích mění. Pokrok je v uvedených oblastech často dosahován spolu s technickými novinkami a průmyslově vyráběnými produkty. „Jako klíčová technologie pro průmyslovou výrobu je obráběcí stroj všude zapojen do řešení stávajících a budoucích výzev a zaručuje pokrok v mnoha oblastech," říká Wilfried Schäfer.

Megatrendy mění i průmyslovou výrobu
Pro výrobu vznikají rovněž nové výzvy týkající se strojů, nářadí a komponent. Hlediska jako účinnost, udržitelnost, komunikace a propojení na síti, nové materiály, flexibilita, kvalita, nové výrobní koncepce atd. hrají i zde významnou úlohu.

Účinnost strojů musí být měřena potřebným množstvím zdrojů využitých pro výrobu produktu. Zásadní pozornost je věnována produktivitě výrobního zařízení. Účinné komponenty jako pohony a hydraulické agregáty, vysoce výkonné nástroje, optimalizované procesy provázené inteligentním řízením umožňují racionální výrobu. Zde lze v celém procesním řetězci odhalit potenciály úspor. Ve spojení s pokračující automatizací např. pro manipulaci s díly a osazování strojů lze realizovat atraktivní nabídky po celý životní cyklus stroje a zařízení.

Kvalita vyrobených produktů musí překonávat rozdíly mezi rychle stoupajícími individuálními materiálními potřebami a zdroji, které jsou k dispozici. Poptávka je nejen po zboží a produktech, trend se odvrací od masových produktů stejného druhu a přiklání se k individualizaci produktů. S moderními výrobními postupy lze nyní vyrábět velké série se stále menším množstvím materiálu a zdrojů a přitom mít na zřeteli i individualizované varianty produktů. Tak například stoupá poptávka po implantátech kyčelních kloubů. Moderní zobrazovací postupy navíc umožňují výrobu individuálních protéz pro pacienty. Pro výrobní proces to znamená, že pouze část produktu má stejné rozměry a stroje musí být stále znovu přeprogramovávány a zajížděny.

Použití velmi přesných obráběcích strojů mimoto zlepšuje technické funkce, například velmi přesné povrchy s malými tolerancemi. Tak lze například optimalizovat rozměry mezery u motorů, generátorů nebo turbín. S takto dosaženou vyšší účinností produktu lze odkrýt potenciály úspor, i když samotný výrobní postup třeba vykazuje nižší účinnost. V neposlední řadě znamená inteligentní plánování výroby minimalizovat plýtvání. Například je možno odpadní teplo využívat na vytápění kancelářských budov.

„U všech uvedených aspektů je inteligence budoucích výrobních systémů hlavním hlediskem," popisuje W. Schäfer ze svazu VDW další vývoj. Inteligence působí dvěma směry. Jednak se mohou výkonné komponenty samy propojovat a optimalizovat. Úloha chytrých telefonů jako předvoje, ve spojení s decentrálními, samostatně se organizujícími sítěmi, se přenáší i do průmyslu. Komponenty a konstrukční díly strojů v sobě obsahují charakteristické znaky a optimální provozní parametry, samostatně se ohlašují u nadřazeného řízení a bez manuálního zásahu jsou v krátkém čase schopné provozu. Na druhé straně se prohlubuje komplexnost použitých systémů, protože informace už nejsou k dispozici centrálně. Tak musí i člověk jako obsluha stroje, údržbář a jako plánovač výroby být schopen, tyto systémy stále ještě obsluhovat a ovládat. Heslo zde zní 'intuitivní programování a decentrální diagnóza'.

Na veletrhu EMO Hannover 2013 ukážou mezinárodní vystavovatelé, jak je možno se postavit uvedeným rozmanitým výzvám pomocí různého druhu inteligentních technických řešení.

www.emo-hannover.de

EMO13 Al 0107487Kalendář akcí

<<  Říjen 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..