Google překladač: English Deutsch

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, stejně jako předcházející roky, najdeme i letos stánek překladatelské a softwarové společnosti STAR Group. Co takováto firma dělá na strojírenském veletrhu? V tomto rozhovoru se ptáme jednatele STAR Czech s.r.o., pana Ing. László Jankovicse.

star

Co Vás přimělo být aktivním vystavovatelem na veletrhu MSV v Brně, jenž je doménou technických firem?

Technické firmy mají velké množství dokumentace, kterou při exportu nebo importu svých výrobků (příp. i služeb) potřebují přeložit, ať už z češtiny do cizího jazyka či naopak. Specializujeme se na technické a odborné překlady z různých oborů, proto se tohoto veletrhu každoročně účastníme. S rozvojem mezinárodního obchodu pociťujeme rostoucí zájem firem o cizojazyčné překlady technické dokumentace, marketingových materiálů i právnických či právně-technických textů. Právě na tyto typy dokumentů se specializujeme, i když přeložíme i jakýkoliv obecný text.

Do kterých jazyků nejčastěji firmy překládají svou dokumentaci?

Kromě běžných světových jazyků, poslední dobou registrujeme zvyšující se zájem o asijské jazyky, zejména čínštinu, hindštinu a vietnamštinu, dále také o ruštinu. Pro řadu firem také zpracováváme překlady mezi dvěma cizími jazyky, což nám nečiní problémy díky rozsáhlé mezinárodní síti poboček a překladatelů, kterou disponujeme. Pro exotické či málo rozšířené cílové jazyky dokonce překládáme raději ze světových jazyků než z češtiny, protože naši odborní překladatelé do těchto jazyků spíše ovládají některý ze světových jazyků než češtinu.

Máte pocit, že se české vývozní firmy začínají více zaměřovat právě na asijské trhy?

Ano, stále více českých firem se na nás obrací s požadavkem na překlady do asijských jazyků. Asijské trhy mají velký potenciál – čísla hovoří o tom, že je ekonomická krize postihla mnohem méně nebo vůbec – a české firmy jsou tam stále úspěšnější. Nejedná se jen o vývoz výrobků nebo součástí, ale také velkých investičních celků nebo jejich subdodávek. Ať už tak či tak, vždy k tomu patří velké množství dokumentace, kterou je potřeba přeložit do místního jazyka.

Letošní partnerská země MSV, Turecko, se považuje za bránu mezi Evropou a Asií. Jaký je zájem českých firem o turecký trh?

Zájem je značný, vidíme to také na vzrůstajícím objemu překladů do turečtiny. V rámci MSV 2013 máme pro zájemce o překlady a tlumočení turečtiny a dalších jazyků mimořádnou veletržní nabídku: slevu 10 % z ceny překladu marketingových materiálů či technické dokumentace a tlumočení v rámci schůzek na veletrhu.

Nestačí na asijských trzích anglická verze dokumentace?

Rozhodně ne. Angličtinu zdaleka neovládá každý, anebo když, tak jen její základy. Zejména pro technickou dokumentaci je každý detail nesmírně důležitý a firmy si nemohou dovolit žádné nedorozumění plynoucí z jazykové bariéry. Následné náklady způsobené nepochopením důležitého detailu mohou být mnohonásobně vyšší než náklady na překlad do místního jazyka. U marketingových materiálů je pak obzvlášť důležité, aby text byl dokonale zpracován i s ohledem na místní společenské a kulturní zvyklosti.

Má-li český vývozce v cílové zemi své zastoupení či obchodního partnera, nabízíme také možnost úzké spolupráce našeho překladatele, který tam žije, s místním zástupcem klienta. Je to velmi praktické, protože překladatel tak může styl a terminologii překladu přizpůsobit konkrétním požadavkům klienta pro místní trh.

Jak zajišťujete, aby překlad odpovídal těmto společenským a kulturním zvyklostem? U kterých jazyků, podle Vašich zkušeností, mohou v tomto ohledu vzniknout komplikace?

U nás překlady zpracovává vždy rodilý mluvčí, který v dané zemi žije, místní zvyklosti zná a není odtržen od kulturního prostředí jako např. Číňan žijící 10-15 let v Evropě. Je nesmírně důležité svěřit překlad vhodnému překladateli, který obsah správně pochopí, dobře ho podá v cílovém jazyce, použije správnou odbornou terminologii, gramatiku i styl. Určitě jste už také někdy viděl český překlad pochybné kvality – některé „perly" si dokonce schováváme, např. když odborný výraz „přemostění" překladatel přeložil jako „lávka přes řeku".

Mezi jazyky, které jsou pro překlad kritické, bych určitě uvedl čínštinu, vietnamštinu nebo arabštinu. U nich existuje i řada nářečí a jazykových variant a je potřeba vědět, pro který cílový trh je materiál určen. Například tradiční čínština se používá na Tchaj-wanu a zjednodušená v kontinentální Číně. U arabštiny se pak rozlišuje řada variant, které se používají v desítkách států.

V rámci doprovodného programu MSV 2012 jste přednášel o kulturních a jazykových bariérách při vstupu firem na čínský a indický trh. Co doporučujete českým firmám při vstupu na tyto trhy?

Je nesmírně důležité věnovat maximální péči přípravě marketingových materiálů, technické dokumentace, smluv a dalších dokumentů pro daný trh. Nejde jen o správný překlad, ale především o lokalizaci textu, a v neposlední řadě také o použité barvy, symboly, fotografie, grafickou úpravu či správný přepis značky a názvu firmy do místního jazyka. Během obchodních jednání je nezbytné znát místní zvyklosti a specifika společenského styku a protokolu, jinak mohou velmi snadno skončit fiaskem. Doporučujeme využít místního tlumočníka, který zná tato specifika, a to i v případě, když by obchodní partner tvrdil, že se bez problémů domluví anglicky.

Zajišťujete také tlumočení v těchto exotických jazycích?

Ano, na různých konferencích a firemních setkáních naši simultánní tlumočníci tlumočí do čínštiny, japonštiny, arabštiny a dalších jazyků. Na dalších akcích, jako jsou obchodní cesty a veletržní účast českých firem v Brazílii nebo tlumočení na cestách českých techniků při vývozu investičního celku do Vietnamu, většinou zajišťujeme tlumočníka, který žije v cílové zemi, klient tedy ušetří za dopravu a hotel tlumočníka z ČR. Stále rozšířenější jsou také telefonická tlumočení v rámci telekonferencí.

Co novým zájemcům o Vaše služby – např. firmám technického zaměření – nabízíte?

Krátký zkušební překlad zdarma, aby se nový zájemce mohl přesvědčit o kvalitě naší práce. Pro překlad používáme vlastní CAT software Transit, díky němuž dostane klient ke každé zakázce podrobnou statistiku s přesným počtem znaků či slov nového textu, textu identického s dřívějším překladem a textu dřívějšímu překladu podobného. Za identické a podobné texty dostane klient automaticky slevu až 75 % z běžné ceny překladu. Zaplatí tedy čtvrtinu. Mnohé jiné překladatelské agentury CAT software sice používají také, ale s klientem se o jeho výhody nedělí a účtují mu celý překlad jednotnou sazbou. Náš přístup je jiný: jde nám o dlouhodobé partnerství s našimi klienty, přistupujeme k nim férově a vždy se snažíme najít nejefektivnější a nejvýhodnější cestu ke kvalitnímu výslednému produktu. Ne náhodou s námi spolupracují již mnoho let takové firmy jako Bosch, Siemens, BMW (již přes 20 let) a další. Každému zájemci rádi pošleme náš referenční seznam zákazníků či některou z případových studií daného technického oboru.

Děkuji Vám za rozhovor.

Kontakty: Ing. László Jankovics ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), +420 608 320 100