Google překladač: English Deutsch

Nejúspornějším způsobem, jak ohřát vodu, je využít teplo ze slunce. Moderní technická zařízení dokáží dopadající energii využívat například pro přípravu teplé vody, podporu vytápění či pro ohřev vody v bazénech.

Princip získávání tepelné energie pomocí solárních kolektorů je jednoduchý. Povrch absorbéru solárního kolektoru je potažen speciální selektivní vrstvou, aby pohlcoval maximální množství dopadající sluneční energie a co nejvíce se ohříval. Získaná tepelná energie je poté využívána pro ohřev teplé užitkové vody nebo i pro podporu vytápění.
 

K ohřevu vody budete potřebovat ucelený solární systém. Jeho hlavními prvky jsou dva či více solárních kolektorů, speciální solární zásobník, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, potrubí a regulační prvky. Příkladem mohou být instalované sestavy se solárními kolektory TopSon od německé společnosti Wolf, které dodává společnost KKH Brno.

Již při instalaci dvou slunečních kolektorů pokryjete náklady na ohřev vody až z 65 % u 3 – 4členné domácnosti. Návratnost investice je závislá na spotřebě vody a také typu a ceně energie, která byla původně pro ohřev vody využívána. Nezanedbatelná je i úspora paliv a snížení emisí CO2. Jelikož je životnost kolektorů počítána na cca 25 – 30 let a za sluneční energii nemusíte nikomu platit, investice do solárních systémů se určitě vyplatí. Přechodem na obnovitelné zdroje a energeticky úsporné technologie přispíváte k zachování životního prostředí pro příští generace.
 

www.kkh.cz