Google překladač: English Deutsch

iss 4159 03567Český exportér se setkává s řadou úkolů a překážek při obchodování na zahraničních trzích, obzvlášť při exportu na trhy mimo EU. Jedním z hlavních témat bývá cizojazyčná komunikace se zahraničními partnery, zákazníky či institucemi. Dnes již existují specializované překladatelské agentury, které pomáhají exportérům správně a efektivně komunikovat v cizích jazycích. V tomto rozhovoru se ptáme představitele STAR Group, založené v roce 1984 ve Švýcarsku a specializované na lokalizaci a správu cizojazyčných firemních informací. Na otázky odpovídá jednatel společnosti STAR Czech s.r.o., pan Ing. László Jankovics.

Na co by měl dávat český exportér pozor při komunikaci na zahraničních trzích?
Je klíčové svěřit přípravu firemních dokumentů do správných rukou. Sebepečlivěji připravený firemní dokument může po překladu nekompetentní osobou napáchat obrovské škody, zejména jde-li o marketingový materiál či technickou dokumentaci k výrobku. Všichni známe ty úsměvné překlady, ze kterých mnohdy není vůbec jasné, co tím autor chtěl říct. Jak takový text na Vás působí? Rozhodně si pozitivní obrázek o daném výrobku, službě či společnosti neuděláte. Zadávejte tedy překlady firmě, u které máte jistotu, že překladatel bude kvalifikovaný, bude to rodilý mluvčí žijící v cílové zemi a bude dokonale znát tematiku překládaného materiálu.

Jak probíhá výběr spolupracujících překladatelů u Vaší firmy?
Jsme specialisté na technické a odborné překlady, takže tomu odpovídá specifický způsob hledání spolupracovníků. Jednak aktivně hledáme odborníky na různých fórech, v institucích či na vysokých školách, jednak se nám hlásí překladatelé sami. Každý zájemce o spolupráci prochází podrobným testováním. Musí vyhotovit zkušební překlad, který hodnotí odborník daného technického oboru z hlediska věcné a technické správnosti, dále pak profesionální korektor z hlediska stylistiky a jazykové správnosti. Po ohodnocení dle několika kritérií se vybírají ti nejlepší, kteří pokračují do dalšího kola. V tomto kole již pracují na „ostrých" projektech, kdy jsou podrobováni důkladné kontrole zkušenými kolegy s dlouholetou praxí. Teprve po několikaměsíční spolupráci se daný překladatel oficiálně zvolí za našeho spolupracovníka. Poměr těch, kdo se k nám hlásí, a koho vybereme, mluví za vše: 60:1. U nás tedy klient má opravdu jistotu, že jeho překladu se bude věnovat kompetentní překladatel.

Star Skoda HindstinaUkázka překladu manuálu Škoda v hindštině od STAR Group

Co dále může klient očekávat, zadá-li svůj materiál k překladu firmě STAR Group?
Naším posláním je pomáhat svým klientům vhodně a účinně komunikovat v cizích jazycích a napomáhat tak k jejich úspěchu na zahraničních trzích. Svým klientům nabízíme všechny služby, které potřebují při komunikaci v cizím jazyce, ať už jde o komunikaci vnitrofiremní, či se zákazníky, a to v písemné či mluvené formě. S oblibou říkáme, že nepřekládáme, ale lokalizujeme. Bereme tedy plně v úvahu zvyklosti a tradice místního kulturního prostředí, pro které je daný materiál či komunikační kanál určen. Spolupracujeme vždy s rodilými mluvčími v cílové zemi, aby výsledný produkt byl nejen plně srozumitelný, ale i stylisticky a technicky správný.

Technický a odborný překlad je Vaší hlavní specializací, že ano?
Ano, překládáme zejména technickou dokumentaci, manuály, katalogy, servisní knížky mnoha technicky zaměřených firem, dále lokalizujeme software, ale poskytujeme také další služby, jako je tlumočení, tisk, audio nahrávky, tvorbu audiovizuálních aplikací, softwarová řešení a optimalizace textu během tvorby technické dokumentace. Na překladech u nás vždy pracuje odborník v daném technickém oboru. Ten v prvé řadě rozumí technickému textu, který překládá, a v druhé řadě rozumí cizímu jazyku a správně se vyjadřuje ve svém rodném jazyce, tj. v cílovém jazyce překladu. Není nic horšího, než když překladatel, byť má sebelepší jazykové znalosti, nerozumí tematice překladu.

Které technické obory a do kterých jazyků překládáte?
Jde např. o automobilový průmysl, strojírenství, automatizaci, elektroniku, domácí spotřebiče, ruční nářadí, zemědělské stroje, chemii, farmacii, počítače a software, optiku, polygrafii a mnohé další. V podstatě libovolný technický, ale i právnický, ekonomický, obchodní či marketingový text. Pro jednotlivé obory máme odborníky, kteří se specializují na dané téma. Jen tak si můžeme být jisti, že překlad bude kvalitní a klient spokojen.
Překládáme hlavně ze světových jazyků i do nich, ale díky naší rozsáhlé síti poboček jsme schopni zajistit překlad v jakékoliv kombinaci. Překládáme např. také do čínštiny, hebrejštiny, arabštiny, thajštiny, korejštiny či kazaštiny. U asijských jazyků, zejména čínštiny, pociťujeme v poslední době zvýšený zájem českých a slovenských firem.

Využíváte speciální překladatelský software?
Ano, je to námi vyvíjený software Transit NXT pro překlad podporovaný počítačem (angl. zkratka CAT – Computer-Aided Translation) s fuzzy logikou. Tento náš původně interní software vyvíjíme již více než 20 let a je nabízen i k licencování pro další zájemce. Dále u rozsáhlých a dlouhodobých zakázek nově do hry vstupuje „umělá inteligence", tedy strojový překlad, ovšem ve zcela jiné kvalitě než ho známe z bezplatných internetových překladačů.

CAT software Transit nenahrazuje práci překladatele, jen maximálně jeho práci zefektivní a zpřesní. Software si zapamatuje každou přeloženou větu, kterou v něm překladatel kdy napsal. Když se pak v budoucnu vyskytne identická věta, tato se již automaticky předpřeloží (samozřejmě s možností kontroly překladatelem). Takto můžeme u textů, kde se některé textové pasáže neustále opakují (technická dokumentace je ideální případ), dosáhnout značných časových i finančních úspor, o které se s klientem dělíme formou výrazných slev. Další výhodou této funkcionality je konzistentnost překladu a terminologie v celé dokumentaci, což je velmi žádoucí pro kvalitu textu.

Jak funguje fuzzy logika?
Pokud software nenajde 100% identickou větu v překladové paměti, je stále možné, že tam nalezne nějakou dostatečně podobnou větu. Např. v dlouhé větě se změnila jen dvě slova, celý zbytek věty je identický. V tomto případě překladatel dostane tzv. fuzzy nabídku, ve které ihned vidí barevně zvýrazněný rozdíl ve větách. Nabídku překladu tak může převzít a dopřeložit jen tato dvě odlišná slova. Výsledkem je opět vyšší efektivita a zachování konzistentnosti překladu v celé dokumentaci. Tedy efektivnější a kvalitnější práce – to je vždy náš prvořadý cíl. Díky sofistikovanému srovnávacímu mechanizmu se dá běžně docílit 30%, někdy až 80% úspory času i nákladů při překladu technické dokumentace. Navíc software Transit NXT má i funkci pro zachování konzistentní terminologie, což je u technického překladu obzvlášť důležité. Pokud např. „hřídel turbíny" budu do angličtiny překládat jednou jako „turbine shaft" a jednou jako „turbine spindle", software mě upozorní na nejednotnou, nekonzistentní terminologii. Celý náš mnohaletý vývoj softwaru Transit směřuje k maximálnímu zefektivnění práce překladatele-odborníka.

Kdy vstupuje do hry zmiňovaný strojový překlad?
Statistický systém strojového překladu STAR MT vyvíjíme ve spolupráci s vysokoškolskými profesory počítačové lingvistiky již několik let. U rozsáhlých a dlouhodobých projektů našim klientům připravujeme individuální algoritmus z dvojjazyčných i jednojazyčných korpusů a klientské terminologie. Výsledkem je velmi účinné řešení, které efektivně doplňuje výše zmiňovaný CAT systém. Návrhy z překladové paměti a fuzzy nabídky tak jsou doplněny o návrhy strojového překladu, které překladatel zkontroluje a případně upraví. Náš klient tak získává značné časové i finanční úspory při zachování kvality překladu dokumentace.

Co novým zájemcům o Vaše služby – např. firmám technického zaměření – nabízíte?
Krátký zkušební překlad zdarma, aby se nový zájemce mohl přesvědčit o kvalitě naší práce. U každé zakázky klient dostane podrobnou statistiku, kde je vidět přesný počet znaků či slov nového textu, textu identického s dřívějším překladem a textu podobného dřívějšímu překladu. Za identické a podobné texty získává každý klient automaticky slevu až 75 % z běžné ceny překladu. Zaplatí tedy čtvrtinu. Mnohé jiné agentury CAT software používají, ale s klientem se o jeho výhody nedělí a účtují celý překlad jednotnou sazbou. My máme jiný přístup: jde nám o dlouhodobé partnerství s našimi klienty, přistupujeme k nim férově a snažíme se vždy najít nejefektivnější a nejvýhodnější cestu ke kvalitnímu výslednému produktu. Ne náhodou s námi spolupracují již mnoho let firmy jako Bosch, Siemens, BMW (již přes 20 let) a další. Každému zájemci rádi pošleme náš referenční seznam zákazníků či některou z případových studií daného technického oboru.

Děkuji Vám za rozhovor.

Kontakty: Ing. László Jankovics ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), +420 608 320 100



Kalendář akcí

<<  Listopad 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..