Google překladač: English Deutsch

YASKAWA Electric Corporation je předním světovým výrobcem střídačových měničů, servopohonů, ovladačů strojů, středněnapěťových střídačů a také průmyslových robotů MOTOMAN.
YASKAWA je partner pro kompletní řešení se třemi hlavními oblastmi působnosti:
pohony a pohyb - YASKAWA nabízí širokou řadu univerzálních a zakázkových střídačových měničů a výrobků na řízení pohybu a poskytuje automatizační řešení pro všechny typy průmyslových aplikací,
projektování systémů - YASKAWA nabízí širokou řadu řešení projektování systémů v moderní technologii a dokáže uspokojit potřeby moderní společnosti od velkých průmyslových závodů až po veřejná zařízení,
robotika - továrny po celém světě používají průmyslové roboty MOTOMAN. Společnost YASKAWA nabízí široký výběr různých typů průmyslových robotů pro jakoukoliv aplikaci nebo jakýkoliv trh, stejně jako řešení na klíč.

Yaskawa_01

Yaskawa_02Proč právě robotika?
Ať již je vaším požadavkem například vyšší produkce, vyšší kvalita produktů nebo snížení ztrát, řešením je robotická automatizace! Roboty zvyšují konkurenceschopnost - aby mohly společnosti přežít na dnešním celosvětovém trhu, musí se zaměřit na celkové náklady dodavatelských řetězců, kvalitu produktů, produktivitu a na dobu uvedení na trh. Tyto činitelé jsou přesně to, co dělá z robotiky skvělou investici.
Řada společností dnes zjišťuje, že přemístění výroby není odpovědí na konkurenci s dovozem z levných zemí, neboť rozšíření dodavatelského řetězce a vzniklé problémy v oblasti logistiky mohou rychle snížit úspory nákladů. Proto místo toho přecházejí na robotické systémy, které jim poskytují vyšší produktivitu a kvalitu. Rychlost, opakovatelnost a přesnost jsou tři základní výhody robotiky. Ať již jde o obrábění určité součásti, svařování nebo balení léčiv, roboty tyto úkoly provádí výjimečně rychle a v trvale vysoké kvalitě. Jsou proto ideální pro téměř všechny výrobní činnosti.
Investice do robotického systému se vrátí vcelku brzy. Dokonce i přímé porovnání s manuální prací pro stejný objem výroby ukazuje, že návratnost investic za pořízení robotického systému je pouze několik let. Připočítáme-li výrobní zisky běžně realizované pomocí robotického systému, bude doba návratnosti ještě kratší.
Roboty jsou již také více cenově dostupnější a jejich účelem není jen zajišťovat vyšší výrobní kapacitu, kvalitu a flexibilitu. V případě změny výrobních požadavků je lze též snadno převést na jinou práci.

Roboty jsou flexibilní
Jeden robotický systém lze použít pro více úkolů, například řezání, svařování a leštění, čímž přispívá ke snížení celkové doby cyklu, zvýšení kvality a rychlejšímu návratu investic. Kromě toho roboty představují několik výhod oproti tradiční automatizaci výroby, jako je vyšší flexibilita, rychlejší přechod na novou výrobu a přidaná hodnota procesu provádějící dokončovací operace. Díky dokonalému softwaru mohou být roboty přeprogramovány offline, což umožňuje rychlejší spuštění výroby nových produktů bez nutnosti zastavení stávající produkce.
Roboty mohou pracovat 24 hodin denně. Robotické buňky mohou být vytvořeny velmi kompaktně, což umožňuje úsporu výrobního prostoru. Roboty pracují v plném rozsahu i v extrémních prostředích, jako jsou nebezpečné zóny nebo čisté prostory. Ve skutečnosti mohou podstatně snížit vaše provozní náklady a zároveň zvýšit objem výroby.

Řešení
Společnost YASKAWA nabízí širokou škálu robotických řešení pro prakticky každou oblast použití. Na základě našich znalostí reality, podmínek a požadavků v různých průmyslových odvětvích dokážeme poskytovat inovativní a spolehlivá řešení pro zvýšení produktivity. Zároveň si však uvědomujeme, že každá oblast podnikání má svá specifika. Z tohoto důvodu dokážeme prostřednictvím sítě systémových integrátorů a jiných partnerů přizpůsobit naše řešení požadavkům vašeho podniku.

Obloukové svařování
Yaskawa_03Obloukové svařování pomocí robotů přináší celou řadu výhod. Nejen že vytváří dokonalejší hotový svar a zvyšuje produktivitu, rovněž je nákladově efektivní. Navíc je rozumnou volbou z hlediska zdraví a bezpečnosti. Společnost YASKAWA nabízí specializované roboty pro obloukové svařování, vysoce kvalitní polohovadla a portály, moderní a na míru přizpůsobená řešení pro vaše požadavky.
Jedinečná multi-robotová technologie společnosti MOTOMAN, pomocí níž lze současně ovládat až 8 robotů (nebo až celkem 72 os) z jediného řídicího systému, nabízí takové výhody, jako je například snížení deformací při svařování, snížení doby cyklu a času na programování, dále pak svařování bez nutnosti uchycení, zajištění vyšší efektivity a kompaktnosti systémů.

Řezání
Roboty představují skvělou volbu v případě celé řady řezacích prací pomocí laseru, plasmy a vodního paprsku, neboť mohou vyřezávat složité tvary na potrubí, plechy nebo obrobky jiného tvaru a zvýšit flexibilitu pracovního procesu. Výjimečná přesnost a schopnost vedení dráhy robotů poskytuje trvale precizní výsledky ve třech rozměrech a s větší flexibilitou než u řady specializovaných řezacích strojů. Jeden robotický systém lze také použít pro více úkolů včetně řezání, svařování a leštění, čímž přispívá ke snížení celkové doby cyklu a rychlejšímu návratu investic.

Obsluha strojů
Roboty se skvěle hodí pro zavádění u vstřikovacích strojů, CNC fréz a soustruhů, lisů atd. Bez ohledu na to, zda obsluhuje jeden nebo více strojů, robot pracuje nepřetržitě a umožňuje provoz bez obsluhy. Obsluha strojů pomocí průmyslových robotů představuje flexibilní řešení, které umožňuje provádět změny v buňce na základě výrobních požadavků. Vyskytnou-li se u produktů vady nebo dojde-li k poruchám stroje, je jejich odstranění zjednodušeno díky vyloučení chyby lidského faktoru. Na základě automatizace pomocí robotů mohou stroje pracovat mnohem efektivněji a dokonce i v noci a o víkendech, což představuje nejlepší způsob návratu investice.

Odstraňování materiálu
Yaskawa_04Aplikace odstraňování materiálu jsou běžnou součástí většiny výrobních procesů a zahrnují úkoly jako například broušení, odhrotování a leštění. Díky flexibilitě, opakovatelnosti a výjimečné přesnosti šestiosých robotů je možné provádět broušení, odhrotování, leštění a dokonce i čištění téměř jakékoli součásti z libovolného materiálu a dosáhnout tak konzistentního opracování vysoké kvality pro každou součást. Dvě hlavní metody spočívají v tom, že jeden nebo druhý robot drží součást nebo nástroj. Pro dosažení maximální flexibility je také možné mít dva společně pracující roboty (nebo až 8). Jeden robot drží součást a druhý ovládá nástroj.

Lakování
Yaskawa_05V prostředí s těkavými látkami a v rizikových podmínkách je žádoucí co nejmenší přítomnost člověka a nasazení robotů pro dosažení konzistentního nátěru. Aplikace robotického lakování optimalizují vzhled, výrobní kapacitu a kvalitu a zároveň zvyšují úsporu materiálu díky vyšší efektivitě aplikace. Preciznost robotického systému umožňuje dosáhnout značné úspory barev nebo jiných krycích vrstev. Krycí vrstva je nanášena konstantně a při vysoké rychlosti, což zaručuje vysokou výrobní kapacitu a kvalitu.

Roboty typu „uchop a ulož”
Roboty pro odebírání a pokládání dokáží provádět zdlouhavé a opakující se úkoly s lehkostí, rychlostí a přesností. Robotické aplikace typu „uchop a ulož” jsou určené pro velmi rychlou a přesnou práci. Často jsou kombinovány s obrazovým systémem a umožňují neúnavně provádět vysoký počet opakovaných pohybů, a poskytují tak spolehlivé řešení pro výrobní linky.

Bodové svařování
Vzhledem k tomu, že svařování vyžaduje svařovací pistoli a napájecí zdroj, který může vážit více než 100 kg, jsou roboty pro tuto činnost ideálním řešením. Pro vysokoobjemové výrobce, kteří potřebují provést tisíce bodových svarů plechu za směnu, je svařovací cyklus velmi podstatným faktorem. Robot určený pro bodové svařování dokáže umístit svařovací pistoli s výjimečnou přesností a rychlostí, ušetřit několik sekund z doby mimo svařovací cyklus a tím i zvýšit produktivitu.

Montáž
Montážní práce pomocí robotů mohou tento proces urychlit, zefektivnit a zpřesnit. Roboty, z nichž celá řada je vybavena obrazovou technologií pro snadnější ovládání, dokáží ušetřit zaměstnancům zdlouhavou a nezáživnou práci a zároveň zvýšit produkci a kvalitu. Díky robotům mohou vaše montážní činnosti zajistit trvalou a vysoce kvalitní produkci 24 hodin denně, po celý rok. Roboty dokáží eliminovat prostoje, snížit pracovní náklady a zajistit vysokou návratnost vašich investic.

Dávkování
Dávkování je ideální aplikace pro roboty vzhledem k jejich přesnosti dráhy a stálému výkonu. Řada produktů, například automobilové díly nebo mobilní telefony, vyžadují ve výrobním procesu určitý způsob lepení nebo izolace. Pro dávkování lepidel, tmelů a jiných materiálů jsou vzhledem k přesnosti, dosahu a pohyblivosti ideálním řešením šestiosé roboty. Implementace robotů umožňuje zvýšit kvalitu, produktivitu a konzistenci výroby. Mezi další výhody patří snížení odpadu materiálu a snížení počtu pracovníků jednotvárných a často nebezpečných činností.

Manipulace s materiálem
Yaskawa_06Manipulace s materiálem je pravděpodobně nejrozsáhlejší oblastí aplikace robotů a zahrnuje celou řadu různých činností včetně přesunu, výběru a přenášení prakticky jakéhokoli druhu produktů. Roboty určené k manipulaci s materiálem slouží k přesunu, podávání nebo uvolňování součástí nebo nástrojů z nebo do daného místa, případně k přenášení součástí od jednoho stroje k druhému. Roboty pro manipulaci s materiálem zavádí výrobní společnosti po celém světě, neboť jsou rychlejší, přesnější a nákladově výhodnější než ruční obsluha a nabízí bezkonkurenční kvalitu, opakovatelnost a přesnost.

Balení
Yaskawa_07Díky své uživatelské přívětivosti, nákladové efektivitě a flexibilitě pro balení širokého sortimentu produktů se roboty stávají volbou pro řadu výrobních společností. Ve fázi balení umožňuje robotická automatizace zvýšit flexibilitu, produktivitu a spolehlivost, neboť roboty provádí balení rychle a efektivně bez zbytečných pohybů nebo ztráty času. Roboty také dokáží zvýšit rychlost linky a zbavit obsluhu jednotvárných činností. Vzhledem k tomu, že se aplikace balení mohou značně lišit, lze naše roboty snadno přeprogramovat.

Paletizace
Yaskawa_08Paletizace je druh manipulační aplikace, která se díky rozsáhlému používání palet stala vlastní kategorií. Daný robot odebírá součásti, krabice nebo pytle z jedné nebo více pozic a umisťuje je podle naprogramovaného schématu uložení na paletu tak, aby nedošlo k převrhnutí sloupce. Důležitou součástí při paletizaci je uskupení balíků ještě před jejich umístěním na paletu, což lze rovněž provést pomocí robotů. Investice do robotizovaného paletizačního systému umožňuje zvýšit produktivitu, flexibilitu a ziskovost a také snížit nebezpečné a těžké zvedání pro obsluhu.

Obsluha ohraňovacího lisu
Bez ohledu na velikost plechu dokáže robot vždy najít nejlepší pozici pro každý ohyb. Robotická obsluha ohraňovacího lisu představuje vyšší výrobní kapacitu než obsluha manuální. Vzhledem k tomu, že robot pracuje v bezpečnostní zóně, je možné spustit lis na nejvyšší rychlost. Signály mezi robotem a ohraňovacím lisem umožňují jejich vzájemnou komunikaci během procesu ohýbání. Robot řídí pohyby lisu a dostává zpět informaci, že obrobek je v kontaktu například se zadním dorazem. Zvýšení kvality, která je výsledkem přesných pohybů robota, dále vede k vyšším ziskům, neboť dochází ke snížení vyřazených produktů.

www.motoman.cz
www.yaskawa.eu.com

Kalendář akcí

<<  Únor 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..