Google překladač: English Deutsch

Stále se hovoří o nevýhodách minimálního mazání spojených s vysokými náklady na přestavbu nebo že si zákazník nepřeje přechod na jiné mazivo. Přitom má tento systém obrovské výhody…

lpw-01

Finančním přínosem je snížení nákladů na likvidaci odpadů, dosažení vyšší životnosti nástrojů, snížení nebo odstranění následných procesů. Pro minimální mazání hovoří také ekologie a ochrana při práci.

 

Severoněmecká firma WERUCON vyvinula zařízení, která nacházejí své široké uplatnění bez ohledu na viskozitu a druh použitého média. Náklady na přestavbu odpadají a úspory bez nutnosti přechodu na jiná maziva jsou velmi dobře měřitelné.

lpw-02Dýzy, umožňující rovnoměrné mazání ploch

Firma WERUCON se specializuje již 18 let na vývoj dávkovací techniky, především v oblasti minimálního mazání. To, co dělá přístroje firmy WERUCON jedinečnými, je jejich všestrannost. Srdcem zařízení WERUCON je dávkovací čerpadlo, které garantuje opakovatelnost dávkování a vysokou stabilitu výrobního procesu.

Čerpadly firmy WERUCON dosáhnete vždy velmi dobrého výsledku a to nezávisle na použitém mazivu. Množstevní princip garantuje rovnoměrné dávkování nezávisle na fyzikálních vlivech – jako je teplota, statický tlak, odpor vedení hadic atd.

Množství dávkovaného maziva lze kdykoli opakovatelně nastavit. Rozsah nastavovaného množství je od sotva znatelného množství, až po max. 4 cm³/min. U těchto čerpadel nedochází k jejich časovému zpoždění.

Dalším velmi důležitým článkem u minimálního mazání jsou dávkovací dýzy. Konstrukce dýz WERUCON zajišťuje směrově přesné nanášení maziva bez tvorby mlhy, která jinak znečišťuje okolí škodlivými mikrokapičkami. Funkční jednotkou zařízení WERUCON je dávkovací čerpadlo zajišťující přesné zásobování dýz bez zpoždění. Opravdu všestranného použití dosahujeme širokým výběrem dávkovacích dýz od těch nejmenších zástavbových, až po volně tvarovatelné.

lpw-03Kompaktní jednotka umožňuje přímou instalaci na montážní stroj či automat

Firma WERUCON teprve v letošním roce představila novou jednotku na dávkování tuků. Tato inovace našla velké uplatnění u disperzních směsí, které mají pod tlakem tendenci ke kolagulaci. Zařízením Werucon lze dopravovat také vysoceviskózní média minimálním tlakem přímo z nádoby až k dávkovacímu ventilu. Toto zabraňuje segregaci u tuků nebo suspenzí. Tento rafinovaný systém nepotřebuje připojení vzduchu, který jinak negativně ovlivňuje přesnost nanášení.

Výrobní program firmy WERUCON uspokojí široké spektrum zákazníků. Jedná se zde např. o průchozí mazací systémy pásů a plechů. I zde se můžete spolehnout na přesnost, jednoduchou obsluhu, rychlé přenastavení a všestrannost zařízení firmy WERUCON. Nejnovější inovací firmy WERUCON v oblasti průběžného mazání je jednotka, kde se výška a rozteč mezi dýzami nastavuje automaticky dle potřebné šíře pásu. Ovládání je jedním kolem ručně, nebo elektromotoricky. Tak dosahujeme vždy optimálního nástřikového obrazu a efektivního využití maziva.