Google překladač: English Deutsch
Tři úspěšné značky – nová společnost

Pro každého, kdo pracuje v oboru nástrojů, jsou jména WALTER, TITEX a PROTOTYP již zavedeným pojmem. Na švýcarském trhu vystupují tito tři úspěšní výrobci přesných nástrojů společně od roku 2007. Deklarovaným cílem je dosáhnout toho, aby se nová společnost stala celosvětově vedoucím výrobcem pro obrábění kovů. Společné české odbytové a marketingové aktivity budou v budoucnosti prováděny centrálně z Kuřimi. Tím se v budoucnosti – díky jediné společné dodávce a faktuře – sníží pořizovací náklady zákazníků.

walter.jpg

WALTER, TITEX a PROTOTYP disponují širokým sortimentem výrobků pro třískové obrábění kovů. WALTER, TITEX a PROTOTYP se ředí mezi vedoucí výrobce nástrojů nejvyšší kvality s vyměnitelnými břity ze slinutého karbidu a také přesných nástrojů
z HSS-E a slinutého karbidu. Jen stěží by se našly aplikace, které nebudou pokryty tímto sortimentem nástrojů. K okruhu zákazníků těchto tří značek patří světově renomované podniky v oboru strojírenství, automobilového, leteckého a kosmonautického průmyslu, energetického průmyslu a výroby nástrojů a forem.
V této trojici představují firmy WALTER, TITEX a PROTOTYP ideálního partnera pro řešení všech otázek třískového obrábění. Vyvíjejí a v budoucnu budou nabízet a prodávat jedinečný program výrobků v kombinaci s širokým know-how zkušených pracovníků
v oboru třískového obrábění. Celosvětová logistická síť pružně zajistí rychlou dostupnost produktů. „Kromě toho naše silnější přítomnost na trhu také zajistí intenzivnější péči a podporu našich zákazníků“, ujišťuje pan Kryl, ředitel nové společnosti v České republice . „Náš cíl je jasný, naše cesta je stanovena“, potvrzuje pan Peter Witteczek, president a předseda správní rady nové organizace. „Společně jsme ještě silnější. V budoucnu nabídneme našim zákazníkům kombinovaná nástrojová řešení pro kompletní obrábění ve všech oblastech třískového obrábění kovů. WALTER, TITEX a PROTOTYP společně zveřejní nové možnosti zvýšení produktivity ve výrobě a tím také zvýší konkurenceschopnost svých zákazníků.“
Sloučení těchto tří podniků by na celosvětové úrovni mělo být dokončeno do konce roku 2007. Hlavní sídlem sloučené společnosti WALTER, TITEX, PROTOTYP bude ústředí firmy WALTER AG v Tübingenu (Německo).
Prezidentem společnosti WALTER TITEX PROTOTYP bude pan Peter Witteczek. Pan Mats Christenson, dosud ředitel firem TITEX + PROTOTYP, převezme funkci viceprezidenta pro Round Tools a současně se stane členem představenstva společné organizace.
V roce 2007 hodlají WALTER TITEX PROTOTYP dosáhnout obrat překračující půl miliardy Euro. Tím se nový podnik stane jedním ze světově největších výrobců a dodavatelů přesných nástrojů. „WALTER TITEX PROTOTYP společně pokryjí nesmírně široké spektrum obráběcích nástrojů, protože podobně široké portfolio výrobků zde může nabídnout jen několik málo jiných výrobců.“
Informace a aktuálním stavu slučování těchto tří společností v jednotlivých zemích naleznete na společné internetové stránce http://www.walter-tools.com.