Google překladač: English Deutsch

Díky uvedení nových strojů Migatronic Sigma Galaxy s bezrozstřikovým procesem MIG svařování IAC™ mnozí uživatelé lépe vnímají výhody adaptivních svařovacích procesů. Ne každý ale potřebuje v každodenním provozu svařovat extrémně tenké materiály nebo ocel s hliníkem. Proto při předvádění strojů Sigma Galaxy dochází i ke znovuoživení zájmu o produktivní a přitom kvalitní svařování hliníku nebo silnostěnných ocelí.

migatronic-01

Právě tyto problematiky skvěle zvládají i standardní stroje Migatronic Sigma2 s výbavou pro programové synergické impulsní svařování. Více než 160 programů zahrnuje všechny běžné i méně obvyklé materiály i způsoby jejich svařování. Velkou předností Sigmy2 je navíc opravdu jednoduché ovládání s možností snadného upgrade díky SD paměťové kartě.

Možným důvodem růstu zájmu o impulsní MIG svařování v současné době je určitě i to, že mnozí odběratelé si (zřejmě i díky krizi) konečně uvědomili, že snaha pořídit dobrou (=levnou) technologii v dnešní době už nestačí. Mimochodem, v posledním období největší objednávky na stroje Sigma2 jsou z Číny, Indie a Brazílie, tj. zemí, kde byla ještě donedávna ceněna hlavně kvantita...

migatronic-02

Stroje Migatronic Sigma2 mají, jak je ostatně u synergických MIG/MAG svařovacích zdrojů Migatronic už 20 let tradicí, sekvenční svařování, které umožňuje skokovou změnu svařovacího proudu (a tedy i ostatních parametrů) mezi 1–9 předdefinovanými hodnotami. Přepínání sekvencí je možné spouští hořáku, zvláštním knoflíkem na hořáku, tlačítkem na čelním panelu stroje nebo z dálkového regulátoru. Změna sekvence tak snadno „ochladí“ taveninu, zvýší nebo sníží startovací parametry, popř. umožní změnu pozice svařování bez jeho přerušení. Programově řízené přepínání sekvencí (pomalý puls) umožňuje funkce DUO Plus™, která tak redukuje teplo vnesené do taveniny a zajišťuje dokonalou kontrolu taveniny a tedy i kresbu housenky. Funkce DUO Plus™ zajišťuje i kvalitní svařování materiálů s velkou kořenovou mezerou a je standardní výbavou všech strojů Sigma2 (kromě verze Basic) a Galaxy.

migatronic-03

Pro svařování silnostěnných ocelových plechů, trubek nebo profilů, kde je třeba zajistit dokonalý průvar tupých nebo koutových svarů, Sigma2 nabízí speciální program PowerArc™, který dávkuje vnesené teplo a udržuje stabilitu hoření oblouku i v polohách. Přesně řízený proces tvorby a ochlazování taveniny zvyšuje rychlost svařování a zároveň minimalizuje vznik možných vad. Nevyžaduje přitom změny ve způsobu vedení nebo držení hořáku ani změnu ochranného plynu. Sigma2 500 se zatěžovatelem 420A/100%, s rychlostí podávání drátu až 30 m/min. (standard všech strojů Sigma2 a Galaxy) a vybavená funkcí PowerArc™, je proto dokonalým strojem pro průmyslovou výrobu a zajišťuje nekompromisní splnění všech nároků na růst kvality i produktivity výroby při svařování materiálů tlouštěk 2 až 40 mm.

Ing. Pavel Havelka