Google překladač: English Deutsch
obří přírůstek v nabídce TOS Kuřim

Portálové obráběcí centrum FRPQ je určeno pro obrábění těžkých a rozměrných obrobků. Koncepce stroje s výměnnými hlavami umožňuje přizpůsobit stroj co nejvíce zadaným technologickým požadavkům. Výměna vřetenových hlav dovoluje zvolit optimální typ vřetenové hlavy pro danou operaci s možností využití výkonnějších řezných podmínek a zároveň umožňuje rozšířit pracovní prostor stroje.

stroj svojí koncepcí umožňuje při dalším vývoji vytvořit typovou řadu strojů s různou velikostí a různým uspořádáním vřeteníků.

 

Pracovní zdvihy


Podélný zdvih osy X 5 500–13 500 mm
Příčný zdvih osy Y 3 800–5 800 mm
Svislý zdvih osy Z 1 500 mm
Zdvih příčníku W 1 250 mm

 

Vzdálenost mezi upínací plochou stolu a příčníkem            2 770 mm

 

Průchodnost mezi stojany 2 500–4 500 mm
Šířka stolu 2 000–4 000 mm
Délka stolu 4 000–12 000 mm

 

Lože
Lože tvoří záklasní část stroje. Skládá se z pevně vzájemně spojených oslitků, které jsou na horní části opatřeny profilovými lištami valivého vedení, po nichž se prostřednictvím vozíků valivého vedení posouvá stůl.

Stůl
Podélný stůl tvoří odlitek s horní pracovní plochou opatřenou "T" drážkami, spodní část je opatřena vozíky valivého vedení pro posuv po loži.

Příčník
Je tuhý litinový odlitek, na jehož zadní straně jsou vozíky valivého vedení pro pohyb příčníku po vedení na stojanech a na čelní straně jsou profilové lišty valivého vedení příčných saní.
Příčník se přestavuje pomocí dvou kuličkových šroubůa je vyvážen pomocí dvou hydraulických válců.

Vřeteník
Odlitek hlavní nosné části vřeteníku je čtvercového průřezu. V přední a zadní části jsou celkem 4 profilové lišty lineárního valivého vedení pro svislý pohyb vřeteníku ve vozících svislého vedení příčných saní.
Na spodním čele vřeteníku je umístěn polohovací a upínací mechanismus vřetenových hlav. Náhon vřetena je realizován servopohonem přes třístupňovou převodovou skříň s automatickým řazením jednotlivých převodových stopňů. Třístupňová převodová skříň umožňuje optimální využití výkonu motoru v celém rozsahu otáček.
Hmotnost částí pohybujících se ve svislém směru (vřeteník a vřetenová hlava) je hydraulicky vyvážena.

Výměnné vřetenové hlavy
Výměnné vřetenové hlavy se automatisky upínají na čelo vřeteníku.
Hlava VK-60 je souvisle otočná kolem svislé osy v rozsahu ±180°, s možností mechanického indexování po 1° a kolem příčné osy v rozsahu +120° až -90°. Pohyb v obou rotačních osách je zajištěn servomotorem přes převod tvořený uzavřeným řetězcem ozubených kol a mechanickým vymezením vůle v převodech. Náhon vřetena je realizován přes tři pára kuželových kol od náhonového hřídele vřeteníku.
Vřeteno je uloženo ve své přední části ve třech předepnutých kuličkových ložiskách s kosoúhlým stykem a v zadní části v dvouřadém válečkovém ložisku. Vřeteno je opatřeno automatickým kuličkovým upínáním nástrojů pomocí talířových pružin s násobičem upínací síly, uvolnění zajišťuje hydraulický válec. Ložiska vřetena, včetně náhonového řetězce s uložením, jsou mazána trvanlivým plastickým mazivem. Vřeteno je opatřeno kuželem ISO 50, dle ČSN 22 0433.

Hlavy
VA1-60, VA2-60: jednovřetenová hlava s vřetenem v ose vřeteníku
VP1-60, VP2-60: jednovřetenová hlava s vřetenem kolmým k ose vřeteníku
VP4-60: vřetenová hlava s horizontálním vřetenem
VK-60: vřetenová hlava souvisle řízená ve dvou osách

Výměna nástrojů
Pro výměnu nástrojů do vřetenových hlav je stroj vybaven řetězovými zásobníky nástrojů, které jsou umístěny na levém a pravém stojanu portálu. Vlastní výměnu nástrojů obstarává manipulátor s napichovací rukou, který pohybem po vedení realizuje manipulaci s nástroji mezi úložným lůžkem zásobníku a pracovním vřetenem. Výměna nástrojů se provádí v horizontální i vertikální poloze vřetena.

Výměna vřetenových hlav

Vřetenové hlavy jsou uloženy ve vozících, pomocí nichž jsou přemísťovány po podlaze buď do odstavných míst nebo do dvou míst pro výměnu, kde jsou ustaveny do polohy na upínací základ. Při výměně hlavy najede vřeteník nad výměnné místo ve vozíku a svislým posuvem v ose Z odloží vřetenovou hlavu. Po ruční výměně vozíků upne vřeteník novou hlavu. Hlava je pomocí hydraulických upínacích válců přitažena a ustavena do polohy pomocí čelního ozubeného věnce upevněného na čele vřeteníku. Současně jsou rychlospojkami připojena tlaková média a pomocí konektorů elektrické silové obvody a signály. Po ručním odsunutí prázdného vozíku je stroj připraven k obrábění.

Chlazení nástrojů
Chlazení pro nástroje má dva obvody – nízkotlaký pro vnější přívod chladilí kapaliny k nástroji a vysokotlaký pro vnitřní přívod chladicí kapaliny do nástroje.

Krytování vodicích ploch
Krytování vodicích ploch je provedenov podélném a příčném směru teleskopickými kryty. Veškeré vodicí plochy jsou opatřeny stěrači.

Řídicí systém
Stroj je v základním provedení dodáván s řídicím systémem SIEMENS Sinumerik 840D. Jedná se o modulární 32-bitový mikroprocesorový souvislý CNC řídicí systém, jehož konfiguraci lze přizpůsobit provedení stroje i požadavkům uživatele z hlediska funkcí, programování a obsluhy.

 

www.tos-kurim.cz

Kalendář akcí

<<  Květen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news