Google překladač: English Deutsch

V mnoha aplikacích průmyslového čištění přináší použití rozpouštědel hodnotné procesní výhody. Díky svému závazku průběžné optimalizace, společnost Dürr Ecoclean neustále vylepšuje svůj sortiment zařízení. To na jedné straně umožňuje dokonale přizpůsobit každý čisticí systém svému konkrétnímu zadání – s použitím nebo bez použití integrované schopnosti ochrany dílů. Na druhé straně lze takto zlepšit účinnost s ohledem na vynaložené náklady, procesní spolehlivost a dlouhou výdrž rozpouštědla při procesu čištění.

durr 1

Organická rozpouštědla se běžné používají pro čištění průmyslových dílů a povrchů s částmi značně znečištěnými olejem, s obtížně vysušitelnými oblastmi, tam kde se používají oleje při operacích obrábění a tváření kovů, nebo také tam, kde jsou pro následné operace předepsány povrchy bez jakýchkoliv stop oleje např. kalení, pokovování apod. Snížené provozní náklady, procesní spolehlivost a ekologická šetrnost takového čištění je především dílem použité technologie zařízení. Společnost Dürr Ecoclean zajišťuje mnoho účinných řešení – čisticí systémy známé svou vysokou úrovní standardních zařízení, která zahrnují rekuperaci, obtokovou filtraci, tryskové ponorné mytí, vysoký výkon a řadu vlastností zajišťujících úsporu energie a snížení emisí. Tyto čisticí systémy mohou pracovat s nehalogenními uhlovodíky a také modifikovanými alkoholy. Pracují s úplným vakuem, spoléhají se na vyspělou bezpečnostní technologii a jsou vybaveny integrovanými záchytnými vanami. Navíc tyto systémy čištění dodávané výrobcem se sídlem ve Filderstadtu, mohou být přizpůsobeny přesně požadované čistotě, výkonnosti, geometrii dílu a v případě potřeby i požadavkům na antikorozní ochranu dílů, prostřednictvím vhodného dimenzování, technologie procesu, úpravy tekutiny a technologie sušení.

Krátké cykly pro minimalizaci neproduktivních časů
Pro maximální účinnost čištění, dokonce i při splnění náročné normy čistoty, poskytují systémy Ecoclean vysoký vakuový výkon. Stroje jsou vybaveny výkonnými čerpadly a potrubím s vysokým průtokem. Toto provedení umožňuje rychlé plnění a vypouštění pracovní komory a nádrží, a také zajišťuje optimální přívod rozpouštědla do koše s čištěnými díly. Spolu s vysoce výkonnou vakuovou technologií systému a jeho konečným tlakem těsně pod 1 mbar, který zajišťuje rychlé sušení dílů i s velmi složitou geometrií, je toto provedení charakteristické krátkými čistícími cykly a tudíž zvýšeným výkonem.

Ověřené procesy, např. v oblasti lékařství a u aplikací, které vyžadují povrchy bez přítomnosti olejů při následných operacích, např. kalení, CVD/PVD povlakování, pájení natvrdo, svařování nebo lepení často vyžadují potřebu nejjemnějšího čištění. Pro tento účel mohou být systémy čištění pomocí rozpouštědel vybaveny několika záplavovými nádržemi pro vícestupňový proces čištění. Elektrolyticky leštěná pracovní komora a optimalizované průtokové podmínky zajišťují, že v systému nezůstávají žádné cizí látky, které by mohly znovu znečistit již očištěné díly. Klíčovým, pro udržení vysoké kvality čištění, je obtokový filtrační systém (bypass filtration), který recirkuluje čisticí tekutinu až 100 krát za hodinu. To znamená, že v každém dvouminutovém čisticím cyklu je rozpouštědlo filtrováno více než 3 krát.

Odstranění nečistot z čistícího média
Pro nepřetržitou úpravu rozpouštědla jsou systémy Dürr Ecoclean vybaveny integrovanou plně automatickou destilační jednotkou a také filtrací celého průtoku a obtokovou filtrací ve standardní sestavě. Standardní destilační modul poskytuje trvale velmi dobrou účinnost odmašťování i při průtocích oleje až 5 litrů/hod. Pro vyšší množství oleje nebo pro nejjemnější čištění je možnost zabudování volitelné odčerpávací jednotky do zařízení. Kompaktní destilační modul snižuje obsah rozpouštědla v odčerpaném oleji na méně než 1 %. Drahé speciální oleje tak mohou být regenerovány a následně opět použity spolu s novým olejem.
Systém průtokové filtrace čistí rozpouštědlo jak během zaplavování, tak během vypouštění pracovní komory. Všechna tělesa filtrů jsou navržena pro použití pytlových nebo svíčkových filtrů a zajišťují snadnou výměnu filtračních vložek. Pro účely nejjemnější filtrace mohou být použity svíčkové filtry o velikosti až 1 mikron.

Důsledně konstruováno pro úsporu energie
Zařízení pro čištění dílů pomocí rozpouštědel z Filderstadtu poskytuje také výhody z hlediska úspory energie. Proto je první záplavová nádrž ohřívána výhradně odpadním teplem z destilačního modulu. Až 20 % elektrické energie lze uspořit pomocí inteligentního řídicího systému zařízení přizpůsobeného specifickému výrobnímu cyklu zákazníka. Dále „podle potřeby" seřízený topný výkon, spotřebovávaný destilačním systémem, může snížit spotřebu energie této operace procesu až o 40 %. Podobně pomáhá šetřit energii standardní vodní chladicí systém, protože pro provoz chlazení není potřeba žádná elektrická energie.

Inteligentní technologie snižuje úroveň emisí
Pro společnost Dürr Ecoclean je snižování spotřeby rozpouštědel, a tedy i úrovně emisí, prioritním konstrukčním cílem. Všechny systémy čištění pomocí rozpouštědel dodávané společností Dürr Ecoclean emitují méně než je limitní hodnota, tj. 1 tuna rozpouštědel za rok, definovaná ve VOC směrnici. Tento výkon je zajištěn kromě účinného systému úpravy tekutiny i dalšími faktory, jako jsou např. nízkoteplotní kondenzátory, které ochlazují výstupní vzduch na teplotu mezi 0 a +5 °C. To přispívá k velmi nízké koncentraci rozpouštědla v odváděném vzduchu ve srovnání s konvenčními chladicími systémy, které udržují teplotu odváděného vzduchu +25 °C. Navíc použitá technologie eliminuje potřebu standardního čištění pracovní komory vzduchem po každém čisticím procesu. To má za příčinu snížení množství odváděného vzduchu.

www.durr-ecoclean.com

durr 3

Kalendář akcí

<<  Červen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news