Google překladač: English Deutsch

V posledních několika letech lze pozorovat zřetelné změny při realizaci řídicích obvodů hydraulických pohonů: ustupuje se od dříve zcela běžného řešení s mezideskami a výškovým sdružováním a stále více se prosazují bloky s vestavnými ventily. Na počátku těchto změn byly mobilní stroje, ale jsou tato řešení zcela běžná ve všech odvětvích. Proč tomu tak je? Vestavné ventily, přes svá některá omezení, přinášejí řadu výhod: bloky jsou kompaktnější, lépe lze využít vestavné prostory, které jsou k dispozici. Rovněž potenciální riziko vnějšího úniku kapaliny je díky menšímu počtu těsněných ploch menší, což se projevuje zejména s rostoucími pracovními tlaky. Použití vestavných ventilů vytváří předpoklad pro snížení nákladů na řídicí obvod.

argo_1.gif

Stranou uvedeného vývoje nemůže zůstat ani ARGO-HYTOS. Proto představuje tak novou řadu vestavných ventilů. Je to první krok k vytvoření ucelené a široké nabídky této techniky. Nová řada vestavných ventilů je označena jako S – "screw in" a písmenem S začíná také typový klíč. Jako první byly vyvinuty a připraveny: šoupátkové rozváděče, sedlové rozváděče, přepouštěcí ventily, redukční ventily a zpětné ventily.

Další funkce se připravují a řada bude postupně doplněna. Společnými znaky ventilů jsou:
vestavné provedení se závitem 3/4"-16 UNF-2, maximální provozní tlak 350 nebo 420 bar, průtoky do 30 l/min.

Nové řešení uchycení pouzdra
Jednou z nevýhod vestavných ventilů, zejména tří a vícecestných je nebezpečí, že vlivem výrobních tolerancí dojde k příčení pouzdra v komoře. To může vyústit v nespolehlivou funkci ventilů. ARGO-HTOS přichází s konstrukcí "plovoucího pouzdra", která popsanou nevýhodu téměř vylučuje. Pouzdro je uloženo v nástavci volně a fixováno pomocí pružného kroužku. Volný pohyb konce ventilu může být i v řádu několika desetin milimetru, což naprosto dostačuje k vyrovnání výrobních nepřesností. Příklad uložení pouzdra je na řezu elektromagneticky ovládaném šoupátkovém rozváděči.

Nová použitá těsnění
Pro těsnění jednotlivých nákružků (cest) bylo použito zcela nové polyuretanové těsnění "Dualseal". V tomto typu těsnění je integrována funkce O kroužku a opěrného kroužku do jednoho celku. Použité těsnění však představuje i dvě další výhody. Tou nejpodstatnější je vysoká spolehlivost při cyklickém namáhání vysokými tlaky. Životnostní zkoušky prokázaly, že Dualseal odolává tlaku 420 bar při daleko větších spárách, než běžné pryžové nebo teflonové opěrné kroužky. Tímto způsobem je dosaženo vysoké spolehlivosti těsnění i při velmi tvrdých pracovních podmínkách. Druhou výhodou je rozsah provozních teplot. Dle doporučení výrobce lze těsnění používat od -35 do 110 °C. Vzhledem k tomu, že běžné O kroužky z NBR jsou dlouhodobě odolné do nejvýše 100 °C, je Dualseal vhodný i pro aplikace v mobilní technice, kde trvalé teploty media nad 100°C nejsou výjimkou. V řadě případů může Dualseal nahradit materiály typu Viton.

Provedení Standard a High performance
Ventily popisované řady jsou určeny pro nejširší použití ve stacionárních i mobilních strojích. Tento cíl vede pochopitelně k poměrně velkému spektru požadavků a provozních podmínek. Aby pro mírnější a také pro velmi vysoké provozní podmínky byl k dispozici vždy optimální ventil, jsou v nabídce dvě provedení: Standard a High performance. Provedení Standard je určeno převážně pro tlaky do 250 bar a průtoky do 20 l/min. Naproti tomu High performance je koncipováno pro nejnáročnější podmínky, tlaky do 350 nebo 420 bar a průtoky do 30 l/min. Elektricky ovládané ventily mají rozdílné magnety. Pro High performance jsou použity cívky s tepelnou odolností vinutí do 200 °C.

Charakteristiky jednotlivých ventilů
Šoupátkové rozváděče SD2E-A jsou dvou, tří a čtyřcestné ventily ve všech základních propojeních šoupátek. Provedení High performance spíná tlaky do 350 bar a průtoky až do 30 l/min, provedení Standard do 250 bar a průtoky do 20 l/min. K dispozici jsou nouzová ovládání s krytkou nebo s aretačním šroubem.
U sedlových rozváděčů SD3E-A je řada High performance určena pro tlaky do 420bar a spíná průtok až 30l/min; řada Standard je pro použití do 250bar a 20l/min. V nabídce jsou provedení jednosměrně i obousměrně průtočná.
Přepouštěcí ventil SR1A-A3 je konstruován jako přímořízený sedlový s kompenzací a tlumením a je velmi stabilní a robustní. Je určen pro tlaky do 350 bar v tlakových stupních 100, 160, 250 a 350 bar.
U zpětných ventilů SC1F-A2 je jako uzavíracího elementu použita vedená přesná koule. Provedení High performance je navrženo pro tlaky do 420 bar.
Redukční ventil SP1A-A3 je třícestný přímo řízený ventil s maximálním vstupním tlakem 350 bar a redukovanými tlaky 63, 160 a 250 bar.

Tělesa a nástroje
Ke všem ventilům jsou k dispozici tělesa do potrubí s několika připojovacími závity. Tělesa jsou pro nižší tlaky hliníková nebo ocelová povrchově upravená. ARGO-HYTOS může na požádání dodat nebo zapůjčit i potřebné nástroje pro výrobu komor.

Shrnutí
Řada vestavných ventilů uváděná v tomto období na trh představuje optimální poměr mezi vlastnostmi, výkony a cenou. Věříme, že podobně ji budou hodnotit i naši zákazníci.
http://www.argo-hytos.com/