Google překladač: English Deutsch

Německá společnost Linde Technoplyn a.s. slavnostně zahájila výrobu technických plynů ve Vřesové na Sokolovsku. Do výstavby špičkového zařízení na zkapalňování a dělení vzduchu, která trvala dva roky, investovala téměř 2 miliardy korun. „Naše společnost vyhrála výběrové řízení na zajištění dodávek technických plynů potrubními rozvody pro firmu Sokolovská uhelná a.s. To byl také důvod, proč jsme ve Vřesové postavili největší a nejmodernější zařízení svého druhu v České republice,“ řekl generální ředitel Linde Technoplyn Petr Choulík a upřesnil: „Nová technologie zaručí stabilní bezporuchové dodávky potrubních plynů pro zplyňování hnědého uhlí a podpoří využití těchto zdrojů na výrobu elektrické energie z domácích zdrojů. Nepřímo tak podpoří i zaměstnanost v regionu Sokolov.“

linde_technoplyn.jpg

Celková kapacita zařízení je taková, že umožňuje zároveň vyrábět kapalné produkty a v malém množství i některé vzácné plyny jako jsou xenon či krypton. Dělící aparát byl konstruován v Německu u firmy Linde a oproti běžně používaným zařízením má nižší spotřebu elektrické energie na jednotku vyrobeného plynu. Technologie je prakticky bezodpadová a je proto velmi šetrná vůči životnímu prostředí.

„Spuštění dělícího zařízení ve Vřesové přispěje k vyrovnání obchodní bilance, protože část kapalných produktů musela být kvůli nedostatku výrobních kapacit v minulosti nakupována v zahraničí. Nyní je bude Linde naopak vyvážet do sousedního Německa,“ dodal generální ředitel agentury CzechInvest Radomil Novák.

www.lindetechnoplyn.cz