Google překladač: English Deutsch

Německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) se dohodly na spolupráci v oblasti průmyslu 4.0. Ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace Wolf-Dieter Lukas a náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný podepsali v Praze společnou dohodu.

IMG 3221

Česko se tak stalo první zemí, se kterou se Německo domluvilo na konkrétní spolupráci v této důležité oblasti. Spolupráce bude zaměřená na výzkum, vývoj a inovace především s ohledem na malé a střední podniky. Ke kooperačním rozhovorům, ze kterých vzešla společná dohoda, pozvala obě ministerstva Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) v rámci svého tématu roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá".
Průmysl 4.0, digitální propojování hospodářství, bude v příštích letech rozhodovat o mezinárodní konkurenceschopnosti firem. Německo je s odstupem nejdůležitějším obchodním partnerem ČR. Obě země mají velmi vyspělý průmysl, který se nadprůměrně podílí na tvorbě HDP, a vynikající výzkumné kompetence. Proto se zástupci vlád obou zemí dohodli na úzké spolupráci, aby využili potenciálu strategického bilaterálního partnerství v oblasti průmyslu 4.0.
Během dvou bilaterálních rozhovorů 7. a 8. října 2015, které zprostředkovala ČNOPK, diskutovali zástupci BMBF a MPO o národních strategiích průmyslu 4.0 a identifikovali synergie a možnosti budoucí spolupráce. Ministerstva zamýšlejí „vytvořit rámec pro navazování konkrétních kooperací k tématu průmysl 4.0 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací," jak je uvedeno ve společné dohodě. V brzké době budou následovat konzultace, z nichž má vzejít konkrétní postup pro realizaci inovačního dialogu. Do konce roku 2015 jmenují obě ministerstva zástupce z vědy, hospodářství a správy, kteří se do inovačního dialogu aktivně zapojí.
„Silný strojírenský průmysl a významná role malých a středních podniků jsou charakteristické pro české i německé hospodářství," uvedl prof. Wolf-Dieter Lukas, ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace BMBF. Oběma zemím se tak právě v oblasti průmyslu 4.0 nabízí „příležitost pro strategické partnerství," dodal Lukas. „MPO si velmi cení možnosti prohloubit spolupráci s Německem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci iniciativy Průmysl 4.0," sdělil náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný.
V Německu se již několik let zabývají zástupci hospodářství, politiky a svazů strategií digitálního propojování. Díky tématu roku ČNOPK „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá" se dostalo toto téma do popředí i v Česku. „Velmi nás těší, že jsme mohli naší intenzivní prací a zprostředkováním bilaterálních rozhovorů přispět ke vzniku konkrétní dohody o česko-německé spolupráci," řekl po podpisu dohody Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.