Google překladač: English Deutsch

inovace sofistikovaných řešení automatizace svařování

Český výrobce sofistikovaných automatizovaných systémů pro výrobní proces svařování kovů HST CREATIVE letos představí inovovaný výrobní program, který vychází ze strategie firmy přinést zákazníkovi co nejvyšší přidanou hodnotu.

hst-01

 

Méně hluku, více produktivity u polohovadel RWP

První inovací ke konci letošního roku projde řada rotačních polohovadel RWP. Jednou ze základních změn, které výrobce provede, bude výměna stávajících dvoufázových servomotorů, používaných u vyšší řady stojanových polohovadel RWP, za moderní třífázové servomotory. Technická změna zvýší maximální použitelné otáčky a zároveň sníží radikálně hladinu hluku, kterou produkují právě dvoufázové servomotory. Tyto motory však budou nadále používány ve stolních polohovadlech RWP, kde se projevily jako velmi výkonné.

Inovací projde i mechanika polohovadel RWP, kde dojde k výměně převodovek. Nové šnekové převodovky se vyznačují absencí radiální vůle, která ve výsledku přinese zvýšení kvality strojů z pohledu práce s excentrickým zatížením. S celkovým zvýšením kvality souvisí příprava nového řídicího systému R3, který bude vycházet ze současného řídicího systému R2, doplněný o nové vylepšené funkce, kterými budou inkrementální snímač nahrazující potenciometr, či technologická funkce s přepočtem postupové rychlosti hořáku.

Poslední novinkou bude rozšíření nabídky příslušenství o šlapku pro digitální a plynulou regulaci otáček vřetene, podpora dalšího libovolného zařízení spínaným výstupem (například další pneumatický válec) a řízený ventil formovacího plynu s předfukem a dofukem 0–30 sec. Výsledkem těchto inovací budou kvalitní stroje s ještě větší konkurenční výhodou pro výrobní firmy.

hst-02

Rotační svařování přesných a jemných svarů

Největší změnou, ke které dojde ve výrobním programu firmy, je nahrazení celé jedné řady automatů SWR, určených pro elevační svařování novou řadou pojmenovanou po této metodě svařování EWR – elevated welding rotation. K první předzvěsti tohoto kroku došlo uvedením prvního stoje z řady EWR, svařovacího automatu EWR 500.28 T, který byl představen na jaře tohoto roku.

Stroj je primárně určen pro svařování jemných dílů. Jednou z klíčových změn byla přestavba celkové konstrukce stroje, která byla navržena jako stolní. Další změnou bylo doplnění ramene svařovacího hořáku o křížový support, který zajistí opakovatelnou přesnost 0,2 mm. Axiálně pohyblivý koník je vnášen po přesném lineárním vedení, které zůstává neměnné stejně jako vlastní vysoce sofistikovaný řídicí systém RCS 05, zkonstruovaný pro optimální využití veškerých možností automatizace při rotačním svařování, jakými jsou řízený start oblouku, akcelerace a decelerace otáčení, svařování výsečí nebo návrat do bodu nula.

Je zcela zřejmé, že vývoj řady EWR přinese zákazníkům nové možnosti svařování precizních svarů, potřebných při výrobě jemných dílů, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu provedení.

Plně automatizovaná výroba tenkostěnných trubek

Do výrobního programu HST CREATIVE patří i velmi oblíbený lineární svařovací automat řady AWL, určený pro svařování tenkostěnných trubek. Po zkušenostech s prvními verzemi stroje nyní firma nabízí upravenou verzi, která disponuje unikátním patentovaným systémem Cascade Gas. Tento systém má základ v dělené podkladové liště z Cu, která má v drážce pro kořen svaru integrováno 96 malých otvorů, kterými proudí formovací (ochranný) plyn. Otvory jsou rozděleny do 24 samostatných sekcí, kdy jsou při pohybu hořáku spínány pouze takové sekce, nad kterými probíhá svařování. Plyn neuniká zbytečně po celé délce lišty a dochází k úspoře formovacího plynu o 85 %. V upravené verzi není dosaženo jen velké úspory, ale je zajištěna i rychlejší práce stroje pomocí senzorů na pneumatických prvcích stroje.

Stejně jako předchozí stroje HST CREATIVE i lineární automat AWL disponuje vlastním řídicím systémem LCS 4, který dotváří dokonalé fungování automatizované jednotky, přinášející zvýšení produkce při nižších nákladech na výrobu. Celková inovace výrobního programu nastane v roce 2012, kdy firma za podpory fondů Evropské unie a Ministerstva obchodu a průmyslu zahájí provoz svého Výzkumného a vývojového centra Nikoly Tesly. Zde bude pokračovat ve výzkumu inovací stávajících strojů i ve výzkumu zcela nových výrobních prostředků určených pro automatizaci výrobního procesu zpracování kovů.