Google překladač: English Deutsch
Rychlý postup od výkresu k hotové součástce

Manual Guide i, uživatelsky přátelský software pro dílenské programování od společnosti Fanuc GE, je neustále dále vyvíjen. Kromě zdokonalení různých cyklů obrábění a frézování má nové funkce pro vícekanálové soustružení a programování v nakloněné pracovní rovině. Se softwarem Manual Guide i lze současné CNC systémy Fanuc GE programovat přímo na místě a jednodušeji – bez ohledu na to, zda se jedná o soustružení, frézování či kombinované obrábění. Díky základnímu modulu a modulům pro soustružení a frézování se uživatel může soustředit na podstatné skutečnosti. Každý modul inicializuje všechny cykly, takže uživatel může snadno a rychle naprogramovat požadovaný proces obrábění.

Koncepce "univerzální obrazovky" poskytuje uživateli přehled o všech funkcích stroje na jedné obrazovce. Jsou zde uvedeny polohy a otáčky všech os, aktuálně zpracovávané místo v programu a v okně 3D simulace lze zobrazit dráhy nástrojů nebo obrobku. Pro udržení trvalého přehledu slouží panel softwarových tlačítek, usnadňujících intuitivní volbu menu. To platí rovněž pro operace vícekanálového obrábění. Pro CNC systémy řady 0i-TC zpřístupňuje software Manual Guide i inteligentní funkce, které zjednodušují dvoukanálové soustružení. Například v tabulce procesů jsou časovým diagramem zobrazeny vztahy mezi vřetenem a revolverovou hlavou. Mohou zde být zahrnuty i časy prostojů a dráhy. Další obrazovková maska slouží pro simulaci: obě dráhy nástroje lze současně zobrazit ve 3D modelu, který slouží především pro řízení NC programem. Univerzální obrazovka také poskytuje přehled o souřadnicích, stavu stroje a o programech vykonávaných v obou kanálech. Dokonce i pro tříkanálové soustružení, které je k dispozici u CNC systémů řady 30i nabízí Manual Guide i odpovídající funkce.
Další významnou vlastností je nová funkce pro nakloněnou pracovní rovinu (TWP). Se softwarem Manual Guide i lze TWP definovat nejenom pomocí Eulerových úhlů, ale také povely pro podélný a příčný náklon a stočení (RPY), třemi body v prostoru, dvěma vektory, úhlovou projekcí nebo směrem osy nástroje. Pro snazší používání těchto možností vyvinula společnost Fanuc GE obrazovku průvodce, která vede operátora formou dialogu pomocí grafiky zadáváním požadovaných dat. Nová je také realistická simulace pro nakloněnou pracovní rovinu, generovaná NC programem. Lze ji zobrazit buď jako dráhu nástroje nebo jako stínované zobrazení. www.fanucge.cz