Google překladač: English Deutsch

Nový zakázkový provoz se pod odborným vedením nových majitelů věnuje zákazníkům poskytováním komplexních služeb v oblasti povrchových úprav - návrhy, poradenství a realizace požadovaných povlaků. Firma DK lakovny nabízí zakázkové provedení požadovaných povrchových úprav včetně předúpravy povrchu, návrhy povrchových úprav pro požadovanou životnost resp. odolnost včetně potřebných zkoušek.

dk1.gif

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí včetně tryskání a zinkového základu, povlaky z práškových plastů i rozpouštědlových materiálů, jednovrstvé i vícevrstvé v provedení lesk, mat, struktura v požadovaném odstínu RAL i NCS. V nabídce nechybí ani povlaky s vysokým obsahem zinku (60% objemových) v základním povlaku s vysokou korozní odolností nebo možnost odborné konzultace v problematice technologií, rekonstrukce provozů včetně legislativy v oblasti ekologie.
Společnost zajišťuje kvalitní zabalení pro tuzemskou i zahraniční přepravu včetně protikorozních opatření při námořní dopravě, povrchové úpravy nabízí nejen dodavatelsky ve svých provozovnách, ale i na místě stavby dle potřeb zákazníka.
Další oblastí služeb je i renovace a čištění povrchů litiny, oceli, kamene, skla, historicky cenných dílů (veteránů) nebo návrhy povrchových úprav, korozní zkoušky, návrhy designu, znalecké posudky i potřebná legislativní pomoc.

Technologie
Tento nový zakázkový provoz povrchových úprav je vybaven moderním zařízením pro předúpravy a čištění povrchů včetně renovace povrchů.
Při zhotovování povrchových úprav jsou uplatňovány nejnovější poznatky a materiály. Vytváření povlaků je prováděno řadou dostupných technologií a způsobů: elektrostaticky, tribo pistolemi i fluidně dle tloušťky, počtu vrstev resp. požadavku povlaků vně i uvnitř detailů výrobků. Přesnost tloušťky je dosahována v setinách milimetrů.
Korozní odolnost zhotovovaných povlaků je zaručena testem v solné mlze ČSN ISO 9227 minimálně 4000 hodin. Těchto vysokých hodnot odolnosti je dosahováno používáním vysoce odolných práškových materiálů od předních výrobců, s kterými firma úzce spolupracuje.
Kromě povlaků ochranných, protikorozních a ozdobně-ochranných jsou zhotovovány i povlaky funkční (otěruvzdorné, kluzné, antiadhezivní a tepelně odolné) dle potřeb zákazníků. Zařízení a vybavení provozů umožňuje upravovat konstrukce do rozměrů 4x2x2 metrů. Zavedené jsou způsoby stříkání vnitřních povrchů trubek a profilů. Zakázky jsou zhotovovány dle požadavků zákazníka i z hlediska termínů.

Produkty, které společnost nabízí
Strojní technologická zařízení a výrobky, jako jsou kabiny, dopravníky, konstrukce, díly pro automobilový průmysl, atd. Dále do sortimentu patří stavební konstrukce a prvky - např. povrchové úpravy interiérů, střešní prvky, zábradlí, vybavení staveb, spojovací dílce, šrouby, atd. Třetí oblastí výrobků jsou elektrotechnické konstrukční prvky a zařízení jako rozvaděče, lišty, skříně, elektrospotřebiče, atd. - tyto prvky jsou upravovány z důvodů ochranných, vzhledových i funkčních (izolační povlaky).

www.dklakovny.cz