Google překladač: English Deutsch

Řezací kotouče pro ruční úhlové brusky - jedná se o kotouče o průměrech 100 až 230 mm šířky 1-3 mm s průměrem díry 16 resp. 22,2 mm.Uvedené kotouče jsou určeny pouze pro řezání, to znamená, že při použití nesmí dojít k bočnímu namáhání kotouče. Brousicí kotouče pro ruční úhlové brusky. - jedná se o kotouče o průměrech 100 až 230 mm šířky 4-10 mm, s průměrem díry 16, resp. 22,2 mm.Kotouče jsou určeny k broušení, je dovoleno pracovat pod úhlem sklonu kotouče k broušenému předmětu, který by neměl být menší než 30 stupňů. Řezací kotouče pro stacionární řezací stroje - jedná se o kotouče o průměrech 250 až 400 mm šířky 3-4 mm, obvykle s průměrem díry 25,4 mm nebo 32 mm, případně větším podle typu stroje. Kotouče jsou určeny pouze pro řezání na strojích k tomu určených při dodržení všech podmínek bezpečnosti práce. Při použití nesmí dojít k bočnímu namáhání. Řezací kotouče pro ručně vedené stroje - jedná se o kotouče obvykle o průměru 300 až 400 mm, šířky 3,5 až 4 mm, s průměrem díry 20 mm, 22,2 mm nebo 25,4 mm. Jsou používány na strojích obvykle s benzinovým motorem a jsou určeny pouze pro řezání. Jsou konstruovány tak, aby odolávaly určitému bočnímu namáhání, k němuž vzhledem k charakteru použití může dojít. Jsou však určeny pouze pro řezání. Všechny druhy brousicích a řezacích kotoučů smějí být používány výhradně na strojích, pro něž jsou určeny.Uživatel musí být o jejich používání a provozu poučen. Nasadit na stroj může pouze bezvadný výrobek, na němž nesmí provádět žádné úpravy. Uživatel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zejména nepřekračovat pracovní obvodovou rychlost, uvedenou na výrobku, používat ochranné pomůcky atd.Je povinen seznámit se a dodržovat návod k obsluze stroje.
www.abrasiv.cz