Google překladač: English Deutsch

Společnost Air Products, jeden z hlavních dodavatelů technických a speciálních plynů v Evropě, se v září představí na tradičním mezinárodním veletrhu svařovací techniky Welding v Brně. Pro Air Products je to jedinečná šance představit trendy v technologii svařování a pokrok ve vývoji.

airproducts obr2

Investice do výzkumu a vývoje

Společnost Air Products je přesvědčena o tom, že výzkum správného použití plynů pro svařování ve strojírenském průmyslu zdaleka není u konce. Ačkoli plyny představují pouze malou část celkových nákladů na svařování, mohou se významně podílet na zlepšení kvality a zvýšení produktivity. Craig Hunt, manažer divize Svařování a zpracování kovů, má na věc jasný názor. Přestože očekává, že alternativní techniky, například lepení, v dlouhodobém horizontu malou část trhu ovládnou, je přesvědčen, že svařování stále zůstává nejúčinnějším způsobem pevného spojení dvou kusů kovů.

„Myslím, že pokud jde o nejčastěji používané plyny, je mezi různými dodavateli technických plynů jen malý rozdíl," říká Craig Hunt, „Molekula kyslíku od nás je stejná jako od jiného dodavatele. Rozdíly v běžně používaných plynných směsích s obsahem argonu a oxidu uhličitého pro MAG svařování jsou také velmi malé. Rozdíly se mohou projevit v čistotě plynů, což je ale dáno především výrobním procesem, tlakovými lahvemi a způsobem filtrování plynů. Společnost Air Products značně pokročila s vývojem technologie vestavěného filtru BIP (Built-In Purifier), který automaticky filtruje vypouštěný plyn, a s vývojem speciální povrchové úpravy, která vnitřní stěny lahví chrání před znečištěním plynem. Myslím, že hlavní rozdíly mezi dodavateli plynu pro svařování spočívají v jejich znalosti užití plynu a logistice."

airproducts obr1

Rozdíly mezi dodavateli

„Protože náklady na svářecí plyn tvoří jen malou část celkových nákladů na svařování, není roli plynu pro svařování věnována přílišná pozornost," říká Craig Hunt. „Během výstavy Techni-Show v Nizozemí jsme provedli rozsáhlý průzkum znalostí lidí v oblasti svářecích plynů. 53 procent účastníků výzkumu uvedlo, že by o užití plynů uvítala více informací a že informace o plynech, které získali během svého zaškolení na pracovišti, byly nedostatečné. Lidé ví, jak pracovat s nejběžněji používanými plyny a směsmi plynů, málo je ale známo o výhodách, které plynou například z přidání malého množství vodíku a helia. Proto si myslíme, že poskytování informací o použití svařovacích plynů je nejlepším způsobem, jak se jako dodavatel odlišit."

„Dodavatelé by měli svým klientům poradit s výběrem nejvhodnějšího plynu pro konkrétní užití. V praxi to tak ovšem často nebývá, protože prodávat stejný standardní plyn ve velkém je samozřejmě mnohem lákavější. Myslím, že běžné plyny a směsi plynů jsou ve většině případů odpovídajícím řešením, obvykle ale ne tím nejlepším."

Hélium a argon

Craig Hunt uvedl následující příklad: Při svařování nerezové oceli lze k argonu přidat malé procento hélia. Tím se zvýší teplota oblouku, zvýší se plynulost svaru a zlepší se rozložení tepla, což znamená, že svar je hladší, lépe vypadá a následně jej není nutné příliš intenzivně upravovat. Přidání helia se náklady na plyn zvýší, ale zvýšení kvality a produktivity je samozřejmě mnohonásobně vyšší. Podíl nákladů na plyn na celkových nákladech na svařování je stále velmi nízký, a to i u dražšího plynu. Důležitým důsledkem přidání helia je nutná změna nastavení svařovacího zařízení. Pokud nedojde k příslušné úpravě napětí, jsou výsledky horší. Z tohoto příkladu vyplývá, jak důležitou roli použití svařovacích plynů hraje.

Logistika a typy dodávek

Společnost Air Products klade velký důraz na úzce propojenou síť distribučních míst – agenturních zastoupení, které hustě pokrývají území České a Slovenské republiky. Air Products dodává svařovací plyn v lahvích o tlaku 200 a 300 bar, svazcích lahví a kryogenních nádržích nebo dodávkou do zásobníků.

Služba CryoEase® je inovativní systém dodávek kapalného argonu a dusíku, je určena pro zákazníky s vyšší spotřebou tlakových lahví a nabízí nepřetržitou plynulou dodávku plynu. Na pracoviště je nainstalována kryogenní nádrž, která je pravidelně doplňována prostřednictvím malého cisternového vozidla.

Lahev Integra®

Manipulace a přeprava tlakových lahví je vždy činností, kdy je zvýšené riziko poškození ventilu a tedy i možného ohrožení zdraví či majetku. Lahev Integra® je vybavena unikátním ochranným krytem, který komplexně obsáhne vestavěný lahvový a redukční ventil, což zajišťuje maximální bezpečnost této lahve i při jejím případném pádu. Jelikož kryt je nedílnou součástí lahve, ventil je tak neustále chráněn před nebezpečím poškození.

www.airproducts.cz