Google překladač: English Deutsch

Elektrické vysokozdvižné vozíky představují pro firmu STILL v dlouhodobém výhledu budoucnost intralogistiky. Od roku 2009 se v Evropě prodává více elektrických vysokozdvižných vozíků než vozíků se spalovacím motorem. Společnost STILL to považuje za dlouhodobý trend a chtěla by proto svým zákazníkům nabídnout v této oblasti odborné poradenství.

still obr2

Provozovatelé by si měli tento trend uvědomit a pochopit ho, aby se mu mohli přizpůsobit již dnes a dlouhodobě plánovat. Proč trend míří k elektrickým vysokozdvižným vozíkům, proč přesto nejsou vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem nadbytečné a proč jsou vozíky STILL pro zákazníky dobrou volbou, o tom STILL informuje v kampani „Mise: Nulové emise".

Kdo se blíže podívá na počty prodaných vysokozdvižných vozíků v Evropě v posledních letech, tak zjistí, že se již asi pět let prodává v západní Evropě více elektrických vysokozdvižných vozíků než vozíků se spalovacím motorem. Dokonce i ve východní Evropě, kde kdysi vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem jasně dominovaly, se jejich náskok po roce 2009 snížil na minimum. Pro společnost STILL je tento vývoj velmi potěšitelný, protože není pouze předním celosvětovým dodavatelem komplexních intralogistických řešení, ale již desítky let nabízí široké portfolio výkonných elektrických vysokozdvižných vozíků a vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem.

STILL má proto velký zájem na tom, aby svým potenciálním zákazníkům vysvětlil důvody trendu boomu elektrických vysokozdvižných vozíků a aby jim optimálně poradil při budoucích rozhodnutích. Společnost STILL vše vysvětluje v kampani na podporu prodeje vysokozdvižných vozíků s protizávažím s názvem „Mise: Nulové emise".

Dříve platilo pravidlo, že „elektrické vysokozdvižné vozíky se hodí pro práci uvnitř budov a vozíky se spalovacím motorem pro práci venku". Toto pravidlo je sice již dávno překonané, ale trend od roku 2009 ještě znatelně zesílil. Hnacím motorem tohoto vývoje jsou tři důležité faktory. Zaprvé: Elektrické vysokozdvižné vozíky pronikají díky stále se zvyšující výkonnosti do oblastí, které byly dříve vyhrazeny vysokozdvižným vozíkům se spalovacím motorem. Zadruhé: Elektrické vysokozdvižné vozíky chrání životní prostředí a zdraví obsluhy, protože při provozu neprodukují emise škodlivin. Zatřetí: Zásoby ropy se stále ztenčují a i přes aktuální pokles ceny se bude nafta ve středně- až dlouhodobém horizontu zcela jistě stále zdražovat. Již dnes elektrické vysokozdvižné vozíky přesvědčují výrazně nižšími provozními náklady.

Rostoucí prodeje elektrických vysokozdvižných vozíků ale neznamenají, že budou vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem brzy zastaralé. Naopak. V určitých oblastech nasazení nemají vysokozdvižné vozíky s dieselovým nebo plynovým motorem v dohledné době zatím alternativu. „Mise: Nulové emise" nevysvětluje jen to, které oblasti to jsou, ale také, proč zákazníci v tomto případě zvolili v podobě dieselových vysokozdvižných vozíků STILL řady RX 70 z ekologického hlediska správně a mohou minimalizovat své náklady.
Zatímco mnoho konkurentů sériově montuje do vozíků kvůli splnění stále přísnějších evropských emisních norem filtry pevných částic, u většiny vozíků STILL RX 70 není použití těchto filtrů vůbec nutné. Díky efektivnímu diesel-elektrickému pohonu neprodukují vozíky STILL takové množství emisí, aby byla potřeba dodatečná filtrace výfukových plynů – při zohlednění aspektů dopadu na životní prostředí je to bezpochyby nejkomplexnější řešení. Kromě toho bodují vysokozdvižné vozíky RX 70 nejnižšími hodnotami spotřeby ve srovnání s konkurencí. „Ekologické a úsporné technologie pohonu a trvale udržitelná, inteligentní efektivita představují pro společnost STILL jednoznačně budoucnost oboru. V rámci kampaně „Mise: Nulové emise" bychom svým zákazníkům chtěli ukázat, že STILL jako průkopník je v tomto případě optimálním partnerem," říká Thomas A. Fischer, CSO a člen představenstva společnosti STILL.

www.still-nulove-emise.cz

still obr1