Google překladač: English Deutsch
nejen pro plastikářský průmysl

V českých provozech a lisovnách plastů je veliký prostor pro zvyšování efektivity výroby a pro úspory nákladů všeho druhu. Přitom ekonomické návratnosti mohou být i v několika měsících! Kdo již nyní začne cíleně tyto problémy řešit, získá velkou výhodu před konkurencí a srovná krok se zahraničím. Rezervy v efektivitě práce najdeme v malých firmách i v nadnárodních koncernech.

V nejrozšířenějším odvětví plastikářského průmyslu, jakým jsou bezesporu lisovny plastů, je používání pásových dopravníků samozřejmostí. Je ale s podivem, že zatímco výběr samotného lisovacího stroje je zpravidla prováděn velmi pečlivě, volba periferních zařízení ve většině firem padla na sériové dopravníky zahraniční výroby, které jsou třeba kvalitní, ale naprosto nezohledňují specifika konkrétního výrobního procesu. V současné době jsou firmy pod velkým tlakem na drastické snižování nákladů, který někteří řeší snahou o efektivní využití stávajících zařízení. (Což na již fungujících projektech nemusí být jednoduché, častým a jednoduchým příkladem je požadavek na účinnou a levnou separaci vtoků od výlisků, ale při návrhu forem se s tímto nepočítalo a vtoky nemají vhodný tvar a velikost). Jiní pořizují zařízení nová, šitá „na míru“, ale s požadavkem na rychlé zhodnocení investic – tj. jejich cenu a pokud možno i universální použití při zachování vysoké kvality, servisních garancí atd.

Využijte zkušeností odborníků
I na malém českém trhu lze vybudovat výrobu širokého sortimentu dopravních zařízení a dalších periferií, postavenou na vlastním modulovém řešení s unifikací součástek a dílů. Osvědčenou cestou je také spolupráce s firmami, které nabízejí „vše v jednom“ – poradenství, návrhy řešení, optimalizaci, výrobu a dodávku, včetně servisních služeb. Pro základní orientaci lze uvést příklady aplikací dopravních zařízení pro mechanizaci a automatizaci provozu:

Pásové dopravníky:
Standardní pásové dopravníky (dále jen PD): Vodorovné, šikmé nebo lomené – nabízí široké použití PD k přesunu výlisků, odpadů, přepravek, v závislosti na způsobu přepravy a přepravovaného produktu. Je důležitá správná volba typu dopravníku, pásu a přídavných zařízení (násypky, skluzy, vedení, elektrovýbava aj.), pomocí PD a válečkových dopravníků lze jednoduše komponovat různé dopravní cesty.
Zásobníkové PD: Tyto PD slouží pro plynulé nebo řízené zásobování různých pracovišť materiálem nebo přepravkami, patří sem řízené PD pro přerušovaný posun výlisků zejména u pracovišť s manipulátory. Někdy se používá soustavy PD pro dopravu vtoků a odpadů do společného drtiče. Pomocí řídících jednotek (prosté releové, LOGO nebo PLC) lze zajistit i autonomní automatizovaný provoz.
Patrové PD: PD mohou být i několikapatrové a používají se zejména tam, kde je nutno šetřit prostorem, popř. to vyžaduje technologie výroby, automatizace výroby. Provoz patrových PD vyžaduje ruční obsluhu nebo v kombinaci s výtahovými PD nabízí plně automatický provoz dle zadaných parametrů.
Výtahové PD: Jsou určeny jak pro obsluhu patrových PD, tak v sestavě s karuselovou jednotkou k přepravě kusového materiálu a přepravek v pravém úhlu. Toto použití je výhodné tam, kde není požadován kontinuální provoz, není možno použití úhlového dopravníku, při dopravě párových dílů (pravý a levý díl musí být dopravován současně – např. automobilová světla) apod.
„Chladicí“ PD (PDCH) (viz obr.): Zvláštní druh PD od kterých se požaduje dochlazování popř. předehřívání výrobků a dílů. PDCH s vodní lázní se používají zejména k dochlazování výlisků, které je nutno poměrně dlouho chladit ve formě (šetření strojového času) anebo výlisků spotřebních – aby nedošlo ke změně barvy. Podle měrné hustoty chlazených výrobků (plovoucí, neplovoucí) se vyrábí různá provedení PDCH. Dále se používají PDCH s ventilátory, které dochladí výrobky na teplotu, kdy již při další manipulaci nedochází k jejich slepení nebo poškození.
Vážící PD: Tyto PD jsou upraveny a osazeny tenzonometrickými snímači a používají se pro plnící linky s kontrolou vážením (požadovaná hmotnost či naplnění kartonů).
Potiskovací a etiketovací PD: Používají se pro kontinuální či přerušované potiskovaní a etiketování výrobků, podle způsobu a místa potiskování či etiketování se PD upravují, např. při tzv. spodním potiskování má PD 2 paralelní pásy se středovou štěrbinou pro potiskovací hlavu.
Separační PD: Jsou určeny pro rozměrovou separaci, separaci vadných dílů pomocí kamerových systémů apod.
Třídící PD: Používají se k třídění výrobků, dílů, přepravek apod. dle požadovaného způsobu – tj. vážením, rozměrem, různými snímači a čtečkami čárových aj. kódů, kamerovými vyhodnocovacími jednotkami aj. Rozřazení podle parametru většinou zajišťuje třídící klapka nebo skluz, směrová klapka, přesunovač apod.
Kolmé PD: Nabízejí kolmou nebo skoro kolmou dopravu dílů, vtoků, mají speciálně upraveny násypky se zásobníky a vysýpací část, pásy mají speciální hradla. PD jsou většinou krytované.
Polohovací PD: Jsou upraveny pro přesné polohování výrobků, přepravek a dílů s možností jejich fixace, dorovnání, popř. otočení. Používají se většinou v náročnějších aplikacích.

Další periferie:
Karuselové řízené jednotky (viz obr.): Jsou poměrně opomíjené, využívají se jako kruhové zásobníky přepravek, k polohování dílů pro montáž, zakládání aj. Pokud to prostorové dispozice umožňují, jsou velmi efektivní jak pro plynulé a přesné plnění přepravek, tak spolu se separační jednotkou pro vybudování bezobslužného pracoviště k lisům.
Separační jednotky (viz obr.): Používají se různé separátory vtoků, nejrozšířenější jsou šnekové separátory a nejúčinnější jsou separační jednotky s řízeným podavačem a upravenými rozhazovači. Tyto jednotky lze dodat v mnoha provedeních v závislosti na jejich umístění, separačním výkonu, velikosti a tvaru dílů, velikosti přepravek apod.
Válečkové dopravníky a kuličkové stoly: V lisovnách plastů jsou poměrně málo používané. Výhody se projeví v linkách, gravitačních zásobnících, přepravě palet, umožňují snadnou manipulaci s těžkými přepravkami, paletami a břemeny.
Paletová doprava: Je určena zejména pro manipulaci s plnými paletami a velkými přepravkami ve skladech ale i v provozu.
Zařízení pro kontrolu kvality výrobků: Kvalitu výrobků lze kontrolovat mnoha způsoby, vždy záleží co a v jaké úrovni je nutno kontrolovat. Je prokázáno, že na lidský faktor se 100% spolehnout nelze. Proto je vhodné provádět kontrolu automaticky s vyhodnocením a tříděním vadných dílů – vážením, kamerovými systémy, pomocí snímačů aj. Nekontroluje se pouze kvalita výrobků, ale také správné množství výrobků v kartonu, počty za jednotku času apod.
Stohovací zařízení: Tato zařízení se používají v našich podmínkách málo, jsou určeny pro vysokou míru automatizace provozu a zajišťují stohování zejména prázdných a plných přepravek v plně automatizovaném provozu.
Přesná polohovací zařízení: Přesné polohování dílů, přepravek, součástek k zalisování aj. je významným faktorem v automatizaci provozu. Pro jednodušší aplikace si vystačíme se snímači, zarážkami, pneumatickými jednotkami, krokovými pohony apod. Ovšem pro náročnější aplikace a zejména pro vysoce výkonnou výrobu (např. 5 mil. zdvihů za rok) je vhodné požití lineárních pohonů či aktuátorů s možností programování jejich funkce. Jejich aplikace ale vyžadují zkušenosti a dobré znalosti v jejich používání.

Jak postupovat při výběru
Přehled aplikací je poměrně široký, záleží jen na požadavcích a možnostech výrobce. Pro optimální využití mechanizace a automatizace výroby lze firmám doporučit několik osvědčených postupů a pravidel:
- Vyhodnotit ekonomickou nutnost mechanizace či automatizace výroby na všech etapách, včetně skladování, zásobování pracovišť, plnění obalů, balení, kontroly kvality, expedice apod.
- již na začátku projektu si dát do podmínek maximální automatizovanost celého procesu
- vytipovat základní požadavky a představy a trvale vyhledávat možnosti šetření
- vybrat firmu pro konzultaci a doporučení řešení – využít jejich zkušenosti a znalosti
- nepouštět se samostatně do řešení složitějších aplikací
- velké a střední firmy by měly mít vlastního nebo smluvního specialistu na řešení optimalizace a efektivnosti výroby.

autor: Ing. Vratislav Bartošek
www.marting.cz
 

Inzerce

Kalendář akcí

<<  Květen 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..
Inzerce