Google překladač: English Deutsch

Výroba stlačeného vzduchu nabízí vysoký potenciál úspor nákladů, speciálně v oblasti řízení a regulace stanic stlačeného vzduchu. Jako efektivní systém mangementu stlačeného vzduchu je Sigma Air Manager (SAM) v postavení s možností vyčerpat velkou část tohoto potenciálu. Nadřazené řízení a webový server v jednom, přispívá podstatně k optimalizaci disponibility a energetické účinnosti kompresorových a dmychacích stanic.

kaeser-01

 

O tom jak efektivní je výroba stlačeného vzduchu, rozhoduje "týmová práce" všech instalovaných komponentů kompresorové stanice nebo stanice dmychadel s rotačními písty. Přitom jde v podstatě o provozní spolehlivost, disponibilitu stlačeného vzduchu a energetickou efektivitu.

Zde je připraven Sigma Air Manager. Je založený na výkonném průmyslovém PC a řídí a kontroluje nejen celou stanici, ale činí transparentní také podstatné provozní procesy, spotřebu energie a náklady. Ve svojí nejnovější verzi pracuje systém s inovačním adaptivním řízením 3-D, které KAESER Kompressoren přihlásil k patentování. To zohlednilo poprvé v celém rozsahu všechny podstatné faktory vlivu na optimalizaci a energetickou účinnost vyskytující se při řízení kompresorů: za prvé minimalizuje spínací ztráty spojené se startem a vypnutím kompresorů, za druhé snižuje dodatečný nárok na energii pro flexibilitu tlaku a za třetí minimalizuje regulační ztráty ve formě volnoběhu a regulační ztráty měniče frekvence.

SAM stále analyzuje s ohledem na tyto tři dimenze, jakou strategií řízení se dá minimalizovat požadovaná spotřeba energie, a řídí podle toho kompresory. Tak se dosahuje i při kolísavé potřebě stlačeného vzduchu automaticky vynikající energetické účinnosti. Jako pozitivní vedlejší efekt se také výrazně snižuje četnost spínání, to znamená počet startů, přepínání zatížení/volnoběh a vypínání.

Navíc se Sigma Air Manager s moderním adaptivním řízením 3-D snaží o další zlepšenou kvalitu stlačeného vzduchu. Rozhodující přitom je, aby tlak pokud možno nepoklesl pod požadovaný tlak, který vyžaduje aplikace stlačeného vzduchu. Problémem při udržování požadovaného tlaku byla u dosavadních způsobů řízení zpravidla reakční setrvačnost podmíněná systémem kompresorů a dmychadel, speciálně ve formě prostojů mezi signálem startu a začátkem dodávky. To respektuje adaptivní řízení 3-D s předvídavým způsobem spínání, který se kromě toho tak adaptivně optimalizuje, aby byl dodržen požadovaný tlak v dosud nedosažitelné kvalitě.

kaeser-02Nový Sigma Air Manager se stará nejen o optimalizovanou disponibilitu, provozní a nákladovou
transparentnost systémů stlačeného vzduchu. Jeho adaptivní regulace 3-D zohledňuje poprvé také
při řízení kompresorů vznikající energetické ztráty a minimalizuje je.

Mírná stoupání tlaku nad požadovaný tlak jsou pro většinu aplikací naproti tomu dovolené bez problému. Uvnitř této "tlakové tolerance" optimalizuje řízení 3-D způsob provozu stanice stlačeného vzduchu s ohledem na již výše uvedené tři dimenze energetické účinnosti. Silné vzestupy tlaku nad požadovaný tlak se nevyskytují, neboť ty nejsou energeticky efektivní v souhrnu těchto tří dimenzí.

Ke standardnímu vybavení patří zobrazení dat „Sigma Air Control Basic“. Integrovaný webový server tím připravuje aktuální status stanice stlačeného vzduchu opticky jako stránky HTML. Identifikovatelné jsou provozní režimy kompresorů nebo dmychadel, momentální stav ovládacího panelu SAM, vývoj síťového tlaku v průběhu poslední provozní fáze, stejně jako hlášení o údržbě a poruchách. K tomu postačují PC s webovým vyhledávačem, analogový modem a telefonní vedení nebo připojení ethernetu. S vybavením variantou „Sigma Air Control Plus“ se dají, se zpětnou účinností až do jednoho roku, vyvolat a graficky znázornit heslem chráněné údaje z dlouhodobé paměti SAM. Kromě údajů o provozu a energetické spotřebě dodává systém také detailní zprávu o nákladových střediscích. To vytváří průhlednost provozu a nákladů a podklad pro obsáhlý audit stlačeného vzduchu. Pro koordinaci údržby se kromě toho mohou vyvolat počítadla provozních hodin. Zvláštní výhodu nabízí zobrazení specifického výkonu všech připojených kompresorů nebo dmychadel ve srovnání s referenční hodnotou. Tím pozná provozovatel jedním pohledem, zda se systém stlačeného vzduchu energeticky nachází v zeleném pásmu.

Přirozeně se může SAM připojit také na teleservis KAESER, kombinace dálkové diagnózy a údržby řízené podle potřeby, což opět zvyšuje spolehlivost zásobování. Dodávaný systém pro 4, 8 nebo 16 zařízení je vysoce flexibilní. Řídí, analyzuje a kontroluje nejen nové kompresory a dmychadla KAESER, ale také starší modely, zařízení jiných výrobců a další komponenty stanice.

Kalendář akcí

<<  Únor 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..