Google překladač: English Deutsch

airflow-01Firma Airflow nabízí mimo designových ventilátorů iCON, radiálních ventilátorů a měřicích přístrojů i sondy a čidla určená k trvalému zabudování do potrubí s cílem měřit a vyhodnocovat kontinuálně rychlost (objemový průtok), tlak, teplotu, relativní vlhkost a CO2.

Unikátní Wilsonovy mříže (patent firmy Airflow) a měřicí kříže X-8 a X-16 v letošním roce doplnily nové sondy VS-1000 a VS-2000. Všechny tyto sondy jsou určené pro přesná měření objemových průtoků vzduchu a plynů v potrubních systémech. Ve spojení s moderními převodníky tlaku PTSXR představují komplexní řešení pro měření a regulaci VZT systémů. Nejčastější je využití pro regulaci frekvenčních měničů ventilátorů vzduchotechnických jednotek

Sondy VS-1000 a VS-2000

jsou tlakové sondy určené k měření rychlosti resp. objemového průtoku vzduchu nebo spalin v potrubních systémech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Sondy lze instalovat do kruhového nebo čtyřhranného potrubí do maximálního průměru resp. délky 2000 mm (sonda VS-2000). Pro sondu VS-1000 platí maximální rozměr 1000 mm. Teplotní odolnost sond je standardně 250 oC. Pro vyšší teploty lze vyrobit i sondy s teplotní odolností až 800 o C. S přesným tlakovým převodníkem lze měřit rychlosti od cca 3 m/s.

airflow-02 Sonda VS-1000

Sonda se skládá z nosné trubky (délka 1000, resp. 2000 mm), která se při montáži seřízne na požadovaný rozměr. Nosná trubka je přivařena k základové desce a snímá celkový tlak v potrubí rovnoměrně rozloženými otvory (odběry tlaku) po celé své délce. Druhá sonda, která je rovněž přivařena k základové desce, snímá statický tlak v potrubí. Z rozdílu těchto tlaků (dynamický tlak) určíme rychlost proudění v daném potrubí. Nosná trubka je zakončena maticí se závitem a teflonovým těsněním, který sondu zafixuje při montáži. Sondy jsou kompletně vyrobeny z nerez oceli 1.4541. Při montáži postačí otvor v potrubí velikosti cca 30×45 mm. Ten je nutný pro zasunutí sondy do potrubí a následné připevnění základové desky čtyřmi šrouby.

Tlakové ztráty způsobené VS sondami jsou téměř zanedbatelné ve srovnání s jinými trvale zabudovanými snímači, např. clonou nebo Venturiho dýzou. Je proto možné do VZT systému zabudovat více VS sond, aniž by to kladlo nárok na větší výkon ventilátoru nebo vyšší spotřebu energie.

Přesnost měření je závislá na rovnoměrnosti rychlostního profilu v místě měření a obvykle se pohybuje okolo ±10 % z měřené hodnoty.

Měřicí kříž (X-8 nebo X-16)

Patří v současnosti mezi nejpopulárnější sondy, které měří rychlost, resp. průtok v potrubí. Stejně jako sondy VS vychází i měřicí kříž ze základního principu měření tlakové diference. Měřicí kříž lze použít do kruhových vzduchovodů (max. průměr 1400 mm) nebo čtyřhranných vzduchovodů (max. velikost diagonály 1400 mm) a to pro rychlosti od 1,5 až do 30 m/s. Kříž má teplotní odolnost do 80 °C a skládá se ze dvou trubek namontovaných do pomyslných úhlopříček čtyřhranného potrubí (u kruhového potrubí do os kolmých na sebe). V obou trubkách jsou umístěny rovnoměrně po celé délce odběry tlaku (v jedné trubce je odběr celkového tlaku a v druhé tlaku v úplavu). Oba měřené tlaky se zprůměrují po celé délce trubky a jejich rozdíl nám dává diferenční tlak. Ten pak následně vyhodnocuje převodník tlaku.

Materiál křížů je odolný proti korozi: nerez a plast. Za normálních podmínek lze zaručit dlouholetou a bezproblémovou funkci. Na kříži nejsou žádné pohyblivé díly a tudíž nehrozí žádné opotřebení.

Tlakovou ztrátu způsobené měřicími kříži můžeme stejně jako u VS sond považovat za zanedbatelnou.

Přesnost měření je závislá na rovnoměrnosti rychlostního profilu v místě měření a obvykle se pohybuje okolo ±10 %. K dosažení vyšší přesnosti cca ±5 % doporučujeme provést místní "cejchování" po instalaci kříže do potrubí.

Wilsonova mříž

airflow-03Wilsonova mříž

je třetí z řady tlakových sond AIRFLOW. Princip měření je stejný jako u měřicích křížů. Wilsonovu mříž lze použít do čtyřhranných vzduchovodů v rozsahu od 200×200 mm až 2000×2000 mm, popř. do kruhových vzduchovodů od průměru 100 mm do průměru 2000 mm a to pro rychlosti od 1,5 až do 30 m/s. Mříže do čtyřhranných vzduchovodů jsou standardně dodávány s teplotní odolností do 80 oC. Na přání je možné dodat mříže v provedení pro vysoké teploty do 450 o C nebo atypických velikostí. Mříže do kruhového potrubí jsou standardně odolné do teploty 450 oC.

Wilsonova mříž do čtyřhranného potrubí je tvořena paralelně uspořádanými trubkami s otvory, které snímají celkový tlak a tlak v úplavu. Tyto tlaky se ve sběrných trubkách zprůměrují. Odběry tlaku jsou rozmístěny tak, že lze získat v daném průřezu střední hodnotu diferenčního tlaku na obou připojovacích nátrubcích (rozložení bodů dle Log Čebyšeff). Tento diferenční tlak je v poměru k rychlosti proudění, takže lze připojením vhodného tlakového převodníku přímo odečítat střední rychlost proudění nebo případně výstupní signál použít k další regulaci.

Materiál mříží je odolný proti korozi: nerez a plast. Za normálních podmínek lze zaručit dlouholetou a bezproblémovou funkčnost. Rovněž vlastní montáž mříže je velice jednoduchá a to jak do nových tak i do stávajících vzduchotechnických systémů.

Tlakové ztráty způsobené Wilsonovou mříží jsou velmi malé ve srovnání s jinými trvale zabudovanými snímači (clona nebo Venturiho dýza). Např. Wilsonova mříž 400×500 mm způsobí tlakovou ztrátu cca 5 Pa při rychlosti 6 m/s. Asi 2,2 násobně zesílený dynamický tlak umožňuje měření již od rychlosti 1,5 m/s. Z tohoto důvodu lze použít tlakové převodníky k regulaci nebo zpracování dat i při velmi malých rychlostech proudění.

Přesnost měření je závislá na rovnoměrnosti rychlostního profilu v místě měření. Nejvyšší přesnost cca ±2 % (v příznivých situacích i vyšší) lze dosáhnout místním "cejchováním". Přesto lze i jinak při plném využití průřezu vzduchovodu dosáhnout přesnosti ±5 % za předpokladu, že proudění má minimální turbulenci.

Wilsonovy mříže se nedoporučuje instalovat tam, kde se vyskytuje extrémní vlhkost a mokré nebo lepkavé částice v proudícím vzduchu. Pokud není jiná možnost a Wilsonova mříž musí být instalována v místě s vyšší prašností, doporučujeme použít v kombinaci s převodníkem tlaku speciální čisticí zařízení, které zajistí zpětné profouknutí mříže v nastaveném časovém intervalu a tak zabrání jejímu postupnému zalepování. Čisticí zařízení lze použít i pro měřicí kříže nebo VS sondy.

Vyhodnocení tlakového signálu

Nejúčinnější a nejpoužívanější metoda spočívá v měření dynamického tlaku při nelineárním signálu a to v kvadratickém vztahu k rychlosti proudění. Vhodný převodník např. typ PTSXR v kombinaci s některou z výše uvedených sond nabízí kompletní a optimální řešení měření objemového průtoku od snímače tlaku až po výstupní lineární analogový signál nebo digitální signál RS232.

Převodník tlaku PTSXR

airflow-04Převodník tlaku PTSXR

Lze dodat s měřicími rozsahy od ±10 Pa do ±100 kPa. Vedle diferenčního tlaku dovede tlakový převodník PTSXR rovněž zaznamenávat přetlak a podtlak. Měřící rozsahy od 100 Pa do 100 kPa jsou volně (uživatelsky) nastavitelné v rozmezí 10 až 100 % rozsahu. Tato vlastnost umožňuje např. při místní kalibraci tlakové sondy nastavit přímo na místě požadovaný rozsah odpovídající skutečnému měřenému průtoku. Na převodníku lze rovněž nastavit dva volitelné body – relé (hodnoty tlaku nebo tlakové diference), při jejichž podkročení či překročení je pokaždé spuštěn vizuální nebo zvukový alarm. Převodník je vybaven portem RS232 pro komunikaci s PC. Pomocí speciálního softwaru (při požadavku dodán zdarma k převodníku) lze jednoduše a rychle nastavit všechny požadované parametry převodníku bez displeje (změna měřicího rozsahu, fyzikální jednotky, charakteristiku, automatické nulování, časovou konstantu, analogový výstup, mezní body atd.). Vysokou přesnost a stabilitu zajišťuje funkce automatického periodického nulování.

Závěr

Wilsonovy mříže a měřicí kříže našly a stále nachází uplatnění v mnoha VZT aplikacích již déle než 45 let. Z posledních významných akcí v ČR, můžeme jmenovat např. rekonstrukci VZT ve firmě ZENTIVA , IMUNA (Šarišské Michalovce), Seva Pharma, IKEM (rekonstrukce operačních sálů) atd.

Ing. Roman Rybín
Airflow Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Kalendář akcí

<<  Září 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..