Google překladač: English Deutsch

copco-01Atlas Copco, to nejsou jen kompresory, ale také dusíkové generátory. Tato flexibilní zařízení umožňují výrobu dusíku přímo v místě jeho odběru a při co nejnižších nákladech. Vhodná volba generátoru závisí na požadované čistotě a množství vzduchu. Generátor ocení všichni, jejichž provoz je na spolehlivém zásobování dusíkem závislý.

Řezání laserem, výroba elektroniky či chemikálií i farmaceutický průmysl… To je jen krátký výčet pracovišť, která s dusíkem denně pracují. A právě pro jejich potřeby vyvinula společnost Atlas Copco dusíkové generátory řady NG. Využila přitom rozsáhlých zkušeností plynoucích z desítek let na špičce ve výrobě stlačeného vzduchu.

Generátory pracují na principu technologie střídavé tlakové adsorpce a umožňují nepřetržitý a hlavně zcela nezávislý místní zdroj dusíku. „Dosahovaná čistota se pohybuje mezi 97–99,999 %,“ přibližuje Jaroslav Jedlička, business line manager, divize průmyslových kompresorů. Průtokové hodnoty dosahované generátorem se pohybují pak od 1,3 do 130 Nm3/h.

Provozní náklady i náklady na pravidelnou údržbu dusíkových generátorů jsou na přijatelně nízké úrovni. Navíc společnostem, jež zařízení řady NG využívají, odpadá mnoho nákladů spojených s objednáváním a dodávkami tlakových lahví. Stejně efektivně eliminují generátory Atlas Copco mnohá bezpečnostní rizika, jež dříve vyplývala z nutnosti manipulace s tlakovými lahvemi. Dusíkové generátory Atlas Copco se tak ukázaly být velmi spolehlivým a současně maximálně bezpečným zdrojem dusíku.

Pro zaručení maximální časové využitelnosti je nezbytný nepřetržitý dohled nad zařízením. „Řádným sledováním generátoru mohou zákazníci nejen zkrátit prostoje, ale také ušetřit energii, snížit náročnost údržby a zvýšit výrobní kapacitu,“ upozorňuje Jaroslav Jedlička. Elektronický ovládací panel generátorů řady NG umožňuje ovládat až tři zařízení současně, průběžně analyzuje obsah kyslíku, sleduje čistotu a vstupní tlak. Samozřejmostí je výstražná signalizace a automatické upozornění na potřebu údržby.

Nejdůležitější přednosti generátorů řady NG:

  • Osvědčená technologie, jednoduchost, spolehlivost a odolnost;
  • Váš vlastní nezávislý místní zdroj dusíku;
  • Nepřetržitá dostupnost;
  • Možnost přesného nastavení čistoty dusíku podle požadavků vaší aplikace;
  • Nízké provozní náklady přispívající k celkové hospodárnosti;
  • Odstranění bezpečnostních rizik, jako například nutnosti manipulace s vysokotlakými plynovými lahvemi;
  • Projektová příprava a modulární uspořádání, které dokáží vyhovět vaším požadavkům;
  • Odborné znalosti nejvyšší světové třídy sloučené v jedinečné nabídce zahrnující vše od kompresoru až po plynný dusík.

Spolehlivá a osvědčená technologie

Generátory řady NG dodávané společností Atlas Copco, které požadované čistotě. Použitím molekulového síta tvořeného pracují na principu technologie střídavé tlakové adsorpce upraveným aktivním uhlím (CMS) je zajištěno selektivní (PSA), umožňují dosažení nepřetržitého průtoku dusíku při odlučování kyslíku a současné nepřetržité vyvíjení N2.

Účinné odlučování

Zatímco běžné aktivní uhlí není schopno odlučovat kyslík ze vzduchu, molekulové síto tvořené upraveným aktivním uhlím obsahuje soustavu nespojitých porézních struktur, které vzhledem ke své velikosti dokáží odlučovat molekuly. Díky této své vysoké adsorpční selektivitě umožňuje molekulové síto tvořené upraveným aktivním uhlím účinné odlučování dusíku. Malé molekuly kyslíku budou pronikat do pórů síta, zatímco velké molekuly dusíku budou molekulové síto tvořené upraveným aktivním uhlím obcházet.

copco-02

Adsorpce

Vysokotlaký vzduch proudí kolonami vyplněnými molekulovým sítem tvořeným upraveným aktivním uhlím (CMS). Následkem působení tlaku ve vlastní nádobě jsou molekuly kyslíku přednostně adsorbovány sítem CMS, zatímco molekuly dusíku síto obcházejí díky své rozdílné velikosti. Síto pokračuje v adsorpci kyslíku až do dosažení bodu nasycení.

copco-03

Regenerace (desorpce)

Přiváděný proud vzduchu je odpojen a kyslík je z nádoby při nízkém tlaku vypuštěn. Dvě spojené nádoby ve vzájemné součinnosti vytvářejí téměř nepřetržitý průtok plynného dusíku.

Výroba dusíku v místě jeho odběru vyžaduje spolehlivou a účinnou dodávku stlačeného vzduchu. Kdo vám nabídne lepší ucelené řešení než společnost Atlas Copco? Společnost Atlas Copco, která čerpá z rozsáhlých zkušeností a využívá výsledky nepřetržitých technických inovací a již několik desetiletí zaujímá vedoucí postavení v oboru technologií výroby stlačeného vzduchu. Od vyspělých kompresorů a pokročilých řešení pro zásobování kvalitním vzduchem, přes ucelenou řadu generátorů dusíku až po servisní služby a financování – to vše jsou oblasti, ve kterých vám společnost Atlas Copco přináší jedinečnou nabídku vycházející ze svých odborných znalostí nejvyšší světové třídy.

Správné řešení dodávky dusíku

Ve srovnání s použitím jiných zdrojů dusíku, jakými jsou například plynové tlakové láhve nebo kapalný dusík, nabízejí generátory dusíku řady NG dodávané společností Atlas Copco skutečně úspornou alternativu. Díky široké řadě výhod sahající od výjimečné praktičnosti použití a čistoty produktu až po flexibilitu a příznivé náklady, dokáží generátory řady NG vyhovět každé vaší potřebě týkající se správného zásobování dusíkem.

Efektivně vynaložené náklady

Mnohé společnosti, které zaměřují svoji pozornost na nákupní cenu dusíku, se stále spoléhají na plynové tlakové láhve nebo na kapalný dusík jako zdroj plynného dusíku. Tyto zdroje však představují řadu nepřetržitých výdajů namísto toho, aby byly spojeny pouze s jednorázovými pořizovacími náklady. Vezmete-li v úvahu náklady související se zpracováním objednávek, pronájmem tlakových lahví a manipulací s nimi, dodávkami a bezpečností, brzy si uvědomíte, že tyto skryté výdaje jsou hlavními viníky zvyšování celkových nákladů a snižování zisku. Rozhodnete-li se pro generátory dusíku dodávané společností Atlas Copco, budete moci nejen odstranit tyto dodatečné náklady nýbrž také získat spolehlivý a současně bezpečný zdroj dusíku! Ve srovnání s použitím jiných zdrojů dusíku, jakými jsou například plynové tlakové láhve nebo kapalný dusík, nabízejí generátory dusíku řady NG dodávané společností Atlas Copco skutečně úspornou alternativu. Díky široké řadě výhod sahající od výjimečné praktičnosti použití a čistoty produktu až po flexibilitu a příznivé náklady, dokáží generátory řady NG vyhovět každé vaší potřebě týkající se správného zásobování dusíkem.

Přesná dodávka

Společnost Atlas Copco si je vědoma rozhodující úlohy, kterou dusík sehrává při vytváření vašeho koncového výrobku a při ovlivňování efektivity vašeho výrobního procesu. Pomocí generátorů řady NG budete moci okamžitě a s příznivými náklady začít vyvíjet dusík v množství, které bude přesně odpovídat vaší spotřebě, a s požadovaným stupněm čistoty.

Konstrukční provedení, které vyhoví vašim potřebám

Společnost Atlas Copco si klade za cíl poskytovat vám taková řešení, která splní a dokonce i překročí vaše očekávání a požadavky. Generátory dusíku řady NG, jejichž konstrukce vychází z know-how a mnohaletých zkušeností společnosti Atlas Copco v příslušném průmyslovém oboru, vám všechny tyto znalosti a zkušenosti zprostředkují v podobě ucelené sady, která představuje vrchol ve své třídě.

Ať již pracujete v malé společnosti s balicími stroji nebo ve větším chemickém výrobním provozu, budete mít vždy jeden společný požadavek týkající se dusíku, kterým je přesnost. Společnost Atlas Copco jednoduše sestaví zakázkový systém, který bude začleněn do vašeho pracovního postupu tak, aby vyhověl vašim požadavkům. Díky své modulární konstrukci mohou být generátory dusíku řady NG používány i v paralelním uspořádání, které představuje řešení s nejpříznivější úrovní nákladů.

Atlas Copco s.r.o., divize Kompresory

Kalendář akcí

<<  Září 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..