Google překladač: English Deutsch

08-SKF_novyHlučnost představuje základní hledisko při posuzování kvality plastického maziva. Vzhledem k tomu, že mazání má zásadní důležitost pro funkci ložiska, SKF se aktivně podílí na vývoji zkušebních zařízení pro měření hlučnosti plastických maziv. Nejnovějším přírůstkem na trhu se stal tester hlučnosti plastických maziv SKF MoreQuiet.

Vývoj zařízení SKF v oblasti testování hlučnosti plastických maziv je založen na požadavcích zákazníků na dlouhou provozní trvanlivost ložisek a nízkou hlučnost za provozu. K ověření, zda jsou splněny požadovaná úroveň čistoty a podmínky mazání, je zapotřebí přesný zkušební systém a právě tester hlučnosti plastických maziv SKF MoreQuiet umožňuje posoudit kvalitu maziva na základě čistoty a tlumicích vlastností.

V průběhu let skupina SKF vyvinula velký počet zařízení na testování plastických maziv, aby získala hlubší znalosti v oblasti teorie mazání. Tyto poznatky upevnily postavení SKF na trhu nejen jako předního výrobce ložisek, ale také jako významného dodavatele maziv. Středisko SKF Quality Technology Centre (QTC) v rakouském Štýrském Hradci zajišťuje vývoj, výrobu a prodej zařízení na zkoušení plastických maziv. Vývojové práce probíhají v úzké spolupráci s výzkumným střediskem SKF ERC v Nizozemí.

SKF zaujímá přední postavení v oblasti technických řešení pro testování plastických maziv. SKF zdokonalila zkušební postupy mnohaletými tribologickými výzkumy a úspěšně je zavedla do průmyslové praxe. Tester hlučnosti plastických maziv SKF BeQuiet je natolik úspěšný, že se stal standardním zařízením na testování hlučnosti plastických maziv u výrobců maziv.

V průmyslu je zařízení na zkoušení plastických maziv doporučováno výrobcům maziv jako nástroj pro vývoj a kontrolu výroby. Výrobci ložisek mohou vyžívat zkušební zařízení při volbě nejvhodnějšího maziva na trhu i ke kontrole dodané šarže a konečný uživatel si jimi může ověřit kvalitu maziva za provozu.

Důležitost čistého maziva

08-SKF_3Teorie trvanlivosti ložisek SKF zdůrazňuje čistotu maziv jako základní předpoklad dlouhé provozní trvanlivosti ložiska. Stupeň čistoty plastických maziv za provozu může ovlivnit mnoho faktorů, avšak čisté mazivo pro počáteční náplň a pro domazávání je vždycky nezbytné. Také v uloženích, v nichž únavová trvanlivost ložiska nepředstavuje nejdůležitější hledisko (např. při působení velmi nízkých zatížení), může být čistota plastického maziva velmi významná, např. v případě, že mazivo má přispět k nízké hlučnosti ložiska, která je vyžadována v uloženích elektromotorů, ventilátorů atd.

V praxi je např. požadován velmi tichý chod ložisek ventilátorů. Je jasné, že výrobci elektromotorů chtějí ložiska s co nejnižšími vibracemi, která nevydávají rušivé zvuky. V takovém případě je nutné používat vysoce čisté mazivo zajišťující nízkou hlučnost.

Ložiska v automobilových převodovkách by měla dosáhnout trvanlivosti odpovídající životnosti vozidla. Na ložiska však působí nečistoty v převodovém oleji, jimiž jsou často částice otěru ozubených kol. Tyto částice mají nepříznivý vliv na ložiska. Při převalování částic valivými tělesy dochází k poškození oběžných drah, vzniku tzv. vtisků, na jejichž hranách vzrůstá napětí, které urychluje proces stárnutí, vedoucí k porušení povrchu. Projeví se to zvýšenou hlučností a nakonec únavovým poškozením ložiska.

Jak vzniká hluk

Mazivový film, který odděluje plochy v místě valivého styku je velmi tenký (zpravidla tenčí než 1 mikron), a proto je zřejmé, že jakákoli částice větší než tloušťka filmu může nepříznivě ovlivnit hladký chod. Vibrační špičky jsou zaznamenávány odfiltrováním ze signálu krátkodobého vlivu převalování částic. Při převalování větších částic může dojít ke vzniku trvalých vtisků na oběžných drahách. Pokud k tomu dojde, celkový signál v průběhu doby vzrůstá a to znamená, že původní vysoká kvalita ložiska se snížila použitím maziva s nedostatečnou čistotou. Převalování křehkých částic valivými tělesy vyvolává malé poškození stykových ploch v ložisku.

Zkušenosti ukazují, že na základě převalování částic lze plastická maziva rozdělit do čtyř výrazných kvalitativních tříd: znečištěná, hlučná, čistá a tichá. Tato klasifikace může být definována následujícím způsobem:

 • Znečištěná

Částice mají takovou tvrdost a velikost, že při převalování dochází k trvalému poškození stykových ploch a následně ke zvýšení celkové hlučnosti a zkrácení provozní trvanlivosti ložiska.

 • Hlučná

Částice mají takovou tvrdost a velikost, že při převalování mohou poškodit stykové plochy ložiska, což se projeví výrazným zvýšení celkové hlučnosti ložiska, avšak znečištění není takové, aby zkrátilo provozní trvanlivost ložiska.

 • Čistá

Částice mají takovou tvrdost a velikost, že vyvolávají patrné vibrační špičky, avšak nedochází k trvalému poškození stykových ploch v ložisku.

 • Tichá

Nejvyšší stupeň čistoty, který je dosažen minimálním množstvím částic nečistot, které vyvolávají vibrační špičky.

Maziva třídy „znečištěná“ se zřídka vyskytují ve stavu při dodání, ale v závislosti na provozních podmínkách uložení mohou maziva za provozu dosáhnout tohoto stavu.

08-SKF_2Na trhu je nabízeno jen několik málo plastických maziv, která spadají do třídy „hlučná“ z důvodů použitého typu zahušťovadla nebo pevných aditiv. Typický příklad představují některá vápenato-komplexní plastická maziva s obsahem velkých částic vápenatých solí, které způsobují trvalé malé vtisky.

Většina plastických maziv, která jsou v současnosti nabízená, spadají do třídy „čistá“. Typickými příklady jsou polymočovinová plastická maziva, která někdy obsahují velké shluky zahušťovadla. Tato plastická maziva mohou sice vyvolávat velké vibrační špičky, avšak částice mají nízkou tvrdost a při převalování nevznikají patrné vtisky.

Pouze několik málo plastických maziv je možné zařadit do třídy „tichá“. K typickým příkladům patří plastické mazivo na bázi lithného mýdla, které je vyráběno v čistém prostředí technologickým postupem, při němž jsou odfiltrovány nevhodné částice, a vzniká jemná struktura mýdla.

Účelem nového testeru plastických maziv SKF MoreQuiet je stanovit kvalitu plastického maziva na těchto úrovních, aby bylo možné vyvíjet, zlepšovat nebo najít tichá plastická maziva. Porovnání útlumových charakteristik jednotlivých maziv je třeba provádět na stejném ložisku namontovaném stejným způsobem. Teprve po posouzení všech skutečností, lze s úspěchem vybrat mazivo s optimálními útlumovými charakteristikami.

Bylo zjištěno, že útlumové charakteristiky ovlivňuje mnoho faktorů. V případě olejů k nim patří viskozita, typ základní olejové složky a použitý typ aditiv. Při vyšší viskozitě oleje lze často zaznamenat zřetelnou schopnost zvýšeného tlumení. U plastických maziv jsou však útlumové vlastnosti zcela nepředvídatelné. Pravděpodobnou příčinou je skutečnost, že se projevuje vliv typu zahušťovadla a jeho mikrostruktury. Navíc může být dominantní vliv aditiv ovlivňujících smáčivost silným působením na povrch.

Tester plastických maziv MoreQuiet umožňuje výrobcům plastických maziv vyvíjet maziva s velmi vysokými útlumovými charakteristikami. Toto zařízení je však stejně důležité i pro výrobce ložisek např. při výběru plastického maziva s velmi vysokou útlumovou charakteristikou.

Nový software MoreQuiet umožňuje vyhodnocovat testy hlučnosti plastického maziva podle specifikace SKF a MGG 11 na jediném systému. Spojuje přednosti obou systémů a měří následující vlastnosti plastického maziva, které jsou důležité pro uložení:

 • klasifikace tichého chodu maziv na základě převalování částic
 • zjištění trvalého poškození ložiska způsobené mazivem
 • útlumová charakteristika maziva
 • chování plastického maziva při rozběhu
 • trvalý hluk za provozu způsobený mazivem
 • hlukové špičky ve středním a vysokém pásmu
 • porovnání maziv z hlediska jejich útlumových vlastností.


Kromě testeru plastických maziv MoreQuiet nabízí SKF úplný výběr zařízení pro výrobce maziv, která jim poskytují veškeré nástroje pro dosažení tichého chodu ložiskových systémů a dlouhé provozní trvanlivosti.

Testování hlučnosti je důležitý postup, který umožňuje posoudit kvalitu plastického maziva. Kvalita maziva má zásadní význam pro správnou funkci ložisek a dosažení jejich požadované trvanlivosti v uložení. Skupina SKF patří ke špičce ve vývoji systémů pro měření hlučnosti plastických maziv a její zkušební režimy se staly všeobecně přijímaným průmyslovým standardem. Nejnovější přírůstek na trhu představuje tester hlučnosti plastických maziv SKF MoreQuiet.

Autor: Maximilian Bichler, QTC, SKF Rakousko
www.skf.com

Kalendář akcí

<<  Červenec 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..