Google překladač: English Deutsch

Zakopejte staré tašky z igelitu do země a vyroste z nich květina. Zní to jako ekologická pohádka, ale opotřebená fólie z plastu může v poli nebo na zahrádce skutečně působit jako výživné hnojivo. Funguje to však jen za předpokladu, že k výrobě plastu nebyla použita ropa, ale bramborový škrob. Na mezinárodním veletrhu Biofach, který se koncem února uskutečnil v německém Norimberku, byly k vidění nejrůznější kompostovatelné biopytlíky, nákupními taškami počínaje, sáčky na psí exkrementy konče. Na počátku jejich výroby byly obyčejné brambory. Ty, na rozdíl od fosilních zdrojů, jejichž zásoby ve světě ubývají, vyrostou na poli každý rok a ještě přitom spořádají významnou porci skleníkového plynu oxidu uhličitého. Navíc takové plasty po upotřebení nezatěžují přírodu, ale vracejí se do koloběhu živin v půdě.
Chtějí-li zemědělci obhájit dosavadní výměru polí, musejí si pro svou produkci najít jiné odběratele než potravináře. V západní Evropě už tohle poselství Evropské komise o nepotravinářském využití zemědělské produkce pochopili. Česká cesta je jako obvykle plná komplikací. Domácí pěstitelé brambor si stěžují, že pro úrodu nemají odbyt, producenti škrobu lamentují nad nízkými výrobními kvótami, které jim přidělil Brusel. Politici mají důležitější starosti. A tak se u nás plasty rostlinného původu sice vyrábějí, ale surovina pro ně vyrostla v zahraničí.
"Granule pro lisování plastů nakupujeme v Německu a v Itálii," říká Tomáš Hodek ze společnosti HBA.BIO, která prodává sáčky na kuchyňský odpad biologického původu. Celý balíček lze po naplnění kompostovat a posléze využít k hnojení zahrádky. HBA.BIO také nabízí jednorázové stolní nádobí, které nakonec skončí opět jako živina pro půdu. Hodek přiznává, že čeští spotřebitelé zatím velký zájem o ekologické zboží nemají. Odrazuje je cena.
"Výrobky z ekologického plastu jsou šestkrát dražší, než z polyetylénové fólie," uvádí Hodek.
Více se dozvíte na www.agris.cz/detail.php?id=137460&iSub=518

Kulové kohouty z nerezavějících ocelí s pneumatickým, nebo elektrickým pohonem od Schwer Ventiltechnik se používají všude tam, kde se vyskytují agresivní média a prostředí. Speciální kulové kohouty se osvědčily v mnoha oblastech použití jako velmi spolehlivé a kompaktní uzavírací armatury. Různé typy, jako dvoucestné, tří a čtyřcestné, ve spojení s různými vrtáními koule, se dají podle použití a potřeby libovolně kombinovat. Kulové kohouty nabízí na základě své jednoduché konstrukce rychlé a přesné přestavení. Naše nízkotlaké kulové kohouty nového typu (až do 63 barů) nabízí především v oblasti automatizace jednoduché, čisté a finančně příznivé řešení díky přímé montáži elektrického nebo pneumatického pohonu na kohout pomocí příruby DIN/ISO 5211. Na základě skutečnosti, že při použití elektrických a pneumatických pohonů může být četnost přestavění kulového kohoutu velmi vysoká, zvolili jsme bezúdržbové utěsnění dříku kulového kohoutu s automatickým nastavením předpětí, které díky kluzné soustavě těsnění z PTFE s přídavným o-kroužkem z elastomeru může docílit téměř vakuové těsnosti. Kulové kohouty jsou k dispozici s různými možnostmi připojení: vnitřní závit podle DIN/ISO 228, nebo přivařovací provedení podle DIN 3239, právě tak ve dvou nebo trojdílném provedení tělesa.
www.schwer.cz

Twin Cut brillant - prstenec se dvěma zářeznými hranami je dalším vývojovým stupněm našeho prstence Twin Cut supra. Díky novému výrobnímu procesu byl dosavadní prstenec výrazně vylepšen. Výhody nového prstence Twin Cut brillant spočívají především ve vysoké odolnosti vůči korozi. Díky tomu dosáhl povrch tohoto prstence brilantního efektu a je vhodný pro velmi náročné oblasti použití. Trubková šroubení Schwer Fittings nabízejí vedle vysoké spolehlivosti díky provedení s tímto novým prstencem spolehlivost přesahující dalece standartní provedení. Tento výsledek byl dosažen dlouholetými zkouškami v našem vývojovém zkušebním středisku. Nejvýznamnější přednosti jsou: extrémně dobrá schopnost zářezu, vysoká těsnost, nulová tvorba koroze na povrchu prstence, bezpečná montáž a tvarová stálost prstence. Twin Cut brillant je konzekventní odpověď na bezpečnost, kterou musíte očekávat od šroubení se zářezným prstencem z nerezové oceli.

Schwer Ventiltechnik vyrábí již dlouhá léta jehlové ventily z nerezavějících ocelí pro nejrozličnější použití a průmyslová odvětví. Jako standartní verzi lze považovat ventily s vnitřím připojovacím závitem podle DIN ISO 228 od G1/8" do G2", s připojením na řezný prstenec podle DIN 2353 pro rozměry trubek lehké řady 6L - 28L a těžké řady 6S - 25S, které jsou převážně vedeny skladem. V závislosti na velikosti, teplotě a druhu média lze tyto ventily používat až do tlaku 400 barů. Tyto ventily lze použít jako uzavírací a regulační ventily díky jejich jednoduché a komplexní konstrukci s otočným kovovým uzavíracím kuželem. K utěsnění dříku ventilu je použito těsnění z PTFE. U standartního provedení přichází ovládací závit ventilu do styku s médiem. Při použití agresivních nebo krystalizujících médií doporučujeme naši novou typovou řadu "ASP", kde závit do styku s médiem nepřichází. Tak je omezeno na minimum zadírání závitu dříku. Také zde jsou materiály a rozměry sladěny tak, že lze použít pro oba typy ventilů základní těleso ventilu. Samozřejmě jsou tyto ventily na přání zákazníka v různých materiálových modifikacích a s různými typy připojení.
www.schwer.cz

Tam, kde se vyskytují agresivní média a korozivní prostředí, nabývají potrubní systémy a armatury z nerezových ocelí silně na významu. Toto platí obzvláště také pro hadicové armatury a hydraulické adaptery. Díky cílenému know-how se vyvinuly armatury a lisovací objímky tak, že dokážou pokrýt jedním typem armatury nejrozličnější druhy hadic. Oblasti použití hadicových armatur jsou: lodní průmysl, papírenské stroje, hydraulika, barvící stroje a lakovny, těžní naftový průmysl, potravinářský průmysl a vodohospodářství. Podle typu hadice nabízíme odpovídající armatury s nejběžnějšími druhy připojení jako např.: DIN, JIC, BSP a SAE. Lisovací objímky pokrývají kompletní nabídku hadic a jsou použitelné pro všechny běžné hadice jako např.: 1-2SN, 1-2 ST, 4SP, 4SH, teftonové hadice s nerezovým opletem, spirálové hadice, hadice pro nízké teploty, teflonové a termoplastické hadice. (hadice podle DIN 20021-20023). Připojovací hadicové armatury pro celokovové nerezové vlnovcové hadice uzavírají program Schwer Fittings. V oblasti hadic s připojením na kužel 60° řešíme tento problém utěsněním na o-kroužek. Tato varianta získává stále více na významu díky bezpečnému utěsnění bez úkapů právě díky o-kroužku. Tyto armatury vede Schwer Fittings skladem a zajišťuje vysokou kvalitu. Vyrábějí se z materiálu AISI 316-316Ti (ČSN 17 248 resp. 17 348) s certifikátem o původu materiálu 3.1B.

CIUR a.s. je výrobní firma s více než desetiletou tradicí výroby celulózových vláken systémem suchého rozvlákňování. Původním hlavním výrobním zaměřením byla výroba celulózové stavebně izolační hmoty dodávané pod názvem CLIMATIZER PLUS mnoha stavebním firmám. Postupně byla rovněž zavedena výroba průmyslových vláken Subcel RC 6 pro různá průmyslové odvětví. Krátce po dostavbě nové výrobní haly s více než 16000 m2 užitné plochy v roce 1998 byla postupně dobudována technologie pro rozvlákňování a malé balení výrobku S CEL-7 a rovněž granulační linka pro výrobu vláknitého granulátu S CEL-7 G. Funkce S CEL - 7 v asfaltových směsích: Nosič pojiva umožňující zvýšení obsahu asfaltu v obalovaných směsích, snížení stékavosti asfaltu s kameniva, zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností asfaltových směsí, prodloužení životnosti asfaltových krytů, zlepšení nízkoteplotních vlastností směsi. Manipulační pokyny: Výrobek S CEL-7 je vyráběn recyklací sběrového papíru, zpětným získáním celulózového vlákna. Neobsahuje škodlivé přísady. V případě likvidace nebo náhodného úletu při dávkování do okolního prostředí je biologicky odbouratelný. Není znám žádný negativní vliv na pracovníky při manipulaci s výrobkem, proto nejsou předpokládány zvláštní ochranné pomůcky.
www.ciur.cz

Nově vyvinutý šikmý ventil z nerezové oceli s pneumatickým ovládáním nabízí řízení dějů nejrůznějších výrobních procesů chemického nebo potravinářského průmyslu. Těleso dvoucestného ventilu umožňuje přes úspornou prostorovou konstrukci velmi dobré proudící poměry a tím vysoké průtočné hodnoty. Tyto ventily se dodávají převážně s vnitřním připojovacím závitem podle DIN ISO 228 ve velikostech G3/8" až G2". Zvláštní geometrie sedla ventilu omezuje nadměrné deformace těsnění ventilu z PTFE a nabízí tímto vynikající těsnosti také při vysokých tlacích a teplotách. Automatické předpětí v těsnění na dříku ovládání ventilu zajišťuje stálou těsnost také při spínacích cyklech s vysokou četností. Ventil se dodává ve čtyřech základních variantách: SP = bez tlaku uzavřen, umožňuje oba směry průtoku. CP = bez tlaku uzavřen; vstup nad uzavírací kuželkou. AP = bez tlaku uzavřen; vstup pod uzavírací kuželkou. DP = dvoučinný; umožňuje oba směry průtoku. Píst z povlakovaného materiálu odolného proti opotřebení, samomazná vedení a těsnění umožňují téměř neomezenou životnost pneumaticky ovládaných součástí. Standartní provedení disponuje pneumatickou přípojkou NAMUR otočnou o 360° pro případný ovládací elektromagnetický ventil. Z čelní strany na tělese pneumatického válce se nachází u standartních provedení signalizace polohy. Optimálně zde může být dle přání zákazníka umístěn koncový spínač, který může být induktivní nebo v mechanický. 3/2 respektive 5/2 cestné magnetické ventily, které se montují přímo na přírubu NAMUR se dodávají s napájením 24V nebo 230V. 100% funkční kontrola před opuštěním naší firmy garantuje vysokou kvalitu.
www.schwer.cz

Schwer Fittings nabízí pod skupinou produktů "VC-šroubení" vysoce kvalitní trubková spojení s kovovou těsnicí plochou pro mnohostranné využití v nejnáročnějších oborech. Typické oblasti použití jsou laboratorní a analytická technika, rozvody čistých plynů, všeobecný a chemický průmysl, hluboké vakuum a vysokotlak. Spojovací elementy lze navzájem zaměňovat a kombinovat jak v přivařovacím, tak v závitovém provedení. Jejich konstrukce umožňuje axiální montáž ve velmi omezených prostorech. Tím lze vytvořit velmi kompaktní zařízení s minimálním počtem elementů. Metalické těsnění umožňuje nasazení v oblastech nízkých a velmi vysokých teplot. Šroubení jsou mnohonásobně použitelná. Jsou vhodná pro zařízení provozující helium. Náročné výrobní procesy od mechanického zpracování až k povrchovému zpracování s odpovídající kontrolou kvality zaručují, že je dodržována požadovaná specifikace. Rozdílné kvality opracování povrchu zajišťují optimální poměr mezi cenou a výkonem. VC-šroubení od Schwer Fittings jsou kompaktibilní se všemi nejdůležitějšími výrobci na světě. Flexibilita Schwer Fittings umožňuje samozřejmě výrobu na zakázku přizpůsobenou zvláštním použitím a přáním zákazníka.
www.schwer.cz

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

113
Další
Konec

Kalendář akcí

<<  Červen 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    3  4  5
  6101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..