Google překladač: English Deutsch

ideální komponenty pro ideální řešení – ROBA®-topstop®

Bezpečnostní brzdy pro vertikální osy obráběcích strojů - Bezpečnost obsluhy i zařízení by měla být nejvyšší prioritou při navrhování nového stroje. Ovšem při bližším pohledu na dnešní bezpečnostní opatření vyjdou najevo mnohé nedostatky. Nejvyšší míra rizika u obráběcích strojů je spojena s vertikálně orientovanými osami, což jsou například osy lineárního posuvu. Aby se předešlo možnému pádu, bývají osy zajištěny brzdným systémem. Obvykle se jedná o brzdy zabudované v servomotoru. Závěry německé "Technické komise pro mechanické inženýrství" ovšem ukazují, že tato konstrukce s sebou nese značné riziko pro obsluhu i samotný stroj. Dle předpisu DIN EN ISO 13849-1 jsou vyžadována opatření k minimalizaci nebezpečí pádu osy. Bezpečnostní opatření se stávají stále důležitějším faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje. Některá průmyslová odvětví již dokonce akceptují pouze stroje vybavené brzdným systémem dle výše zmíněné směrnice. Náš nově vyvinutý systém ROBA®-topstop® nabízí širokou škálu modulárních brzdných systémů, které splňují zvýšené nároky na bezpečnost provozu vašich strojů.

bmc-01

 

Nový koncept brzdného systému pro vyšší bezpečnost vertikálních os

Jako všechny ROBA®-stop® brzdné systémy i ROBA®-topstop® je pružinový elektromagnetický brzdný systém. V odpojeném stavu (bez dodávky energie) spirálovité pružiny tlačí na kotouč kotvy magnetu a vyvolávají brzdný krouticí moment na hřídeli nebo spojce prostřednictvím rotoru brzdy. Jakmile je systém zapojen, elektromagnetické pole přitáhne kotouč kotvy a uvolní rotor. Hřídeli následně nic nebrání v pohybu. To, co dělá systém ROBA®-topstop® výjimečným, je jeho konstrukční koncepce.

Zakrytovaný modul

ROBA®-topstop® se dodává v zakrytovaném modulu. Je k dostání v různých velikostech a druzích odpovídajících rozměrům všech běžných přírub servomotorů. Díky tomu může být instalována na různá místa pohonu mezi motorem a skříní nebo převodovou skříní bez jakýchkoli úprav montážního mechanismu. To z něj dělá ideální produkt ke zvýšení bezpečnostních standardů již existujících strojů.

bmc-02ROBA®-topstop® s výstupní hřídelí podepřenou ložiskem pro přímé
spojení motoru a převodové skříňě nebo pro připojení řemenice.

Integrovaná pružná spojka

Pro použití s kuličkovým šroubem je brzda k dostání s integrovanou „pružnou“ spojkou, což ji činí ideální k použití v pohonu posuvu běžných obráběcích strojů. Brzdový modul ROBA®-topstop® pak nahradí skříň spojky a spojku, které by jinak byly třeba.

Brzdný krouticí moment na výstupu

Rotor, který zajišťuje brzdný krouticí moment, je připojen na výstupní stranu pružné spojky nebo hřídele. Na rozdíl od motorových brzd zajišťuje ROBA®-topstop® brzdný krouticí moment i v případě, že je motor odstraněn (např při údržbě) nebo dojde k selhání pružné spojky. Tím se eliminují další možná bezpečnostní rizika.

Monitorování funkce brzdy

ROBA®-topstop® je k dostání s mikrospínačem pro monitorování funkce brzdy. Ten vysílá elektrický signál s informací o tom, zda byla brzda mechanicky uvolněna nebo ne. Díky tomu je možné mít neustálý přehled o její funkčnosti. Tím je vyloučeno bezpečnostní riziko při poruše brzdy.

bmc-03Závěr

ROBA®-topstop® je díky svému modulárnímu designu ideálním konceptem spolehlivého brzdného systému pro vertikální osy. Ať už je montován dodatečně u stávajících strojů nebo navržen jako integrální část nového stroje, nabízí perfektní vlastnosti ke zvýšení bezpečnosti u vertikálních brzd pro obsluhu i stroj. Nároky směrnice DIN EN ISO 13849-1 jsou splněny více než na 100 procent. Pomůže vám proniknout na nové trhy a znatelně zvýší vaši konkurenceschopnost.