Google překladač: English Deutsch

Z ekonomického hlediska je potravinářský a nápojový průmysl proslulý svou odolností proti cyklickým hospodářským změnám a vykazoval trvalý růst i v letech nedávného hospodářského poklesu. Jeho hlavní charakteristickou vlastnost představuje značná roztříštěnost a různorodost, přesto však mají všechny podniky společné hnací mechanismy a potřeby, pro něž SKF nabízí řešení přizpůsobená speciálně tomuto odvětví.

skf obr2

Spojení specializovaných znalostí v oblasti ložisek, těsnění, mazání, mechatroniky a služeb s poznatky získanými z praxe v potravinářském a nápojovém průmyslu umožňuje společnosti SKF poskytovat řešení s přidanou hodnotou pro běžné podmínky i jednotlivé etapy zpracování: přípravu, ohřev, chlazení a balení. SKF dokáže poradit výrobcům potravin a nápojů v otázkách strategie údržby a správných postupů, pomáhá tak výrobním závodům snižovat celkové množství odpadu i náklady na energii a zvyšovat úsporu vody.

Řešení s ložisky SKF
Ložiska SKF bez nároků na domazávání, jejichž příklady jsou uvedeny níže, jsou ideální z hlediska procesu analýzy rizik a systému kritických bodů HACCP, který zajišťuje bezpečnou výrobu potravin, omezuje únik plastického maziva, kontaminaci odpadní vody i riziko zranění pracovníků obsluhy na kluzkých podlahách. Navíc není nutné odstraňovat přebytečné plastické mazivo unikající z ložisek, což se projeví na nižší spotřebě vody.

Ložiskové jednotky Y pro potravinářský průmysl zaručují spolehlivý chod v průběhu provozní trvanlivosti bez domazávání i při častém oplachování vysokotlakou vodou a čisticími prostředky. Účinný těsnicí systém zabraňuje průniku čisticí kapaliny do ložiska, a tedy prodlužuje jeho provozní trvanlivost. Ložiskové jednotky Y jsou velmi rozšířené v dopravnících používaných v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Nerezová kuličková ložiska SKF s náplní tuhého oleje Solid Oil jsou účinně chráněna proti znečištění způsobenému zpracovatelským procesem, např. prachem či vlhkostí, a současně zajišťují odolnost proti korozi. Nacházejí uplatnění v mrazírnách při teplotě -40 °C nebo v prostředích s vysokou vlhkostí. Matrice tuhého oleje obsahuje dvakrát až čtyřikrát větší množství mazacího oleje než standardní ložisko s těsněními a náplní plastického maziva. Ložisko s náplní tuhého oleje tedy dosahuje delší trvanlivosti a zajišťuje spolehlivější funkci bez nároků na domazávání.

Ložiskové jednotky SKF pro pece na pečení oplatek představují progresívní technické řešení, které zajistí chod pece bez domazávání 24 hodin denně sedm dnů v týdnu po dobu pěti let. Tyto jednotky jsou opatřeny jedinečnou grafitovou klecí, která působí jako mazivo, a ložisko tedy nemusí být naplněno drahým plastickým mazivem pro vysoké teploty.

skf obr4Řešení SKF pro účinné utěsnění
Těsnění SKF zadržuje plastické mazivo v ložisku a současně zabraňuje průniku nečistot do ložiska. Přispívá tedy k prodloužení provozní trvanlivosti ložiska a zlepšení efektivity výrobní linky.

Obráběná těsnění SKF přizpůsobená požadavkům zákazníků jsou zpravidla vyráběna z materiálů vyvinutých SKF, které jsou schváleny pro použití v potravinářském průmyslu. Tato těsnění mohou být zhotovena za jeden nebo dva dny podle výkresů zákazníka anebo stávajícího těsnění. Vyznačují se mnoha přednostmi, především v procesech, kdy neplánovaná přerušení výroby vyvolávají vysoké výrobní ztráty.

Pouzdra SPEEDI SLEEVE umožňují opravit opotřebované hřídele za několik minut. Pouzdra vytvoří dokonalou těsnicí plochu, aniž je nutné hřídel demontovat a přebrousit anebo použít těsnění jiných rozměrů.

Řízení mazání ložisek a řetězů SKF
Řídit mazání znamená používat správné plastické mazivo ve správnou dobu a ve správném množství. Správné mazání může snížit počet případů selhání ložisek až o 36 % a tím přispět ke zvýšení účinnosti výrobní linky. Efektivní mazání řetězů snižuje spotřebu energie a omezuje únik maziva ve srovnání s ručním domazáváním a dále zlepšuje ochranu životního prostředí a bezpečnost pracovníků.

Automatické mazací systémy pro ložiska a řetězy zajišťují důsledné a spolehlivé mazání a přispívají k vyšší bezpečnosti pracovníků obsluhy, protože není nutné provádět domazávání na obtížně dostupných nebo nebezpečných místech.

Systémy suchého mazání SKF pro ploché pásové dopravníky se běžně používají v mlékárnách a nápojovém průmyslu, kde jsou klasické pásy mazány velkým množstvím vody a rozpustného maziva, aby se snížilo tření mezi pásem a láhvemi v místech akumulace. Výsledná vysoká vlhkost vyvolává související problémy včetně kluzkých podlah, tvorby pěny, neefektivity výrobního závodu, plýtvání energií a nároky na časté čištění. Řešení SKF využívá suché mazivo, které je nanášeno na pásy ve velmi malých množstvích, a tím výrazně sníží každý měsíc spotřebu vody a maziva.

skf obr3Mechatronická řešení SKF
Mechatronická platforma SKF zahrnuje široký výběr výrobků, které nabízejí výhody v mnoha oblastech potravinářského a nápojového průmyslu.

Řešení pro lineární pohyb zahrnují vedení s profilovou tyčí a kuličkové a válečkové šrouby, které jsou používány především v balicích strojích a přispívají k úspoře energií a zvýšení efektivity. Nabídka obsahuje standardní provedení i speciální provedení s díly z nerezové oceli, které jsou odolné proti oplachování agresivními čisticími prostředky.

Řešení využívající aktuátory obsahují výběr elektromechanických válců. Tyto válce mohou v balicích strojích nahradit pneumatické válce, které mají mnohem vyšší spotřebu energie. Další přednost představuje čistší a tišší výrobní provoz, protože je možné odstranit rozvod tlakového vzduchu. Tato platforma rovněž přispívá k úspoře energie, lepšímu pracovnímu prostředí a efektivnější výrobě a současně snižuje nároky na ručně prováděné činnosti.

Služby SKF zaměřené na optimalizaci provozu a údržby
Služby SKF zaměřené na optimalizaci provozu a údržby mohou pomoci potravinářskému a nápojovému průmyslu dosáhnout mnoha výhod včetně vyšší spolehlivosti výrobních prostředků a efektivity výrobní linky, bezpečnosti operátora a potravin. Umožní také splnit cíle v oblasti udržitelnosti tím, že omezí plýtvání s energiemi anebo potenciální výrobní ztráty.

Údržba založená na sledování stavu zařízení se může stát spolehlivým prostředkem k dosažení vyšší efektivity linky. Změna často začíná analýzou stávající strategie údržby výrobního závodu a způsobu provádění údržby. Systematické vyhodnocení stavu a porovnání se srovnávacími testy v odvětví pomáhají identifikovat příležitosti ke zlepšování a zvolit vhodný postup pro zvýšení spolehlivosti ve výrobním závodu.

Procesy a technická řešení spolehlivosti řízené operátorem umožňují operátorům sledovat stav příslušných zařízení v rámci pokračující preventivní strategie řízení výrobních zařízení na základě preventivní údržby. Operátoři, kteří pracují v bezprostřední blízkosti strojů, si často jako první všimnou změn procesu nebo mechanického stavu stroje. Příliš často se však stává, že neoznámí neobvyklé naměřené hodnoty, zvuky či vibrace. Anebo je sice oznámí, avšak nejsou přijata účinná opatření. Bezdemontážní diagnostika SKF, informace o analýzách a komunikační technická řešení podporují proces spolehlivosti řízené operátorem a umožňují okamžitě zjistit problémy a sdílet údaje o stavu strojů.

www.skf.cz

 

SKF otevřela Solution Factory v polských Katovicích
SKF oznámila otevření svého nejnovějšího přírůstku v celosvětové síti tzv. SKF Solution Factory. Tato „továrna na řešení" SKF Solution Factory bude poskytovat zákazníkům ze střední a východní Evropy přístup ke službám a řešením, které se opírají o pět SKF technologických platforem, kterými jsou ložiska, těsnění, služby, mazací systémy a mechatronika. Všichni zákazníci pak budou moci využívat sdílených znalostí z jednotlivých průmyslových odvětví a konkrétních aplikací. Zákazník může potřebovat pomoci s řešením problému u konkrétního stroje nebo může využít programu řízení životního cyklu jeho výrobních a technologických prostředků, ale ať už je výzva jakákoli, SKF Solution Factory se snaží najít odpověď spojením speciálně pověřeného týmu kombinujícího všech pět výše uvedených platforem SKF. Použitá řešení, která dají odpověď na konkrétní stav v průmyslovém podniku jsou pak sdíleny všemi pobočka SKF po celém světě. Databáze řešení pomáhá zákazníkům dosahovat vyšších výkonů za celkově vynaložených nižších celkových nákladů na vlastnictví v průběhu celého životního cyklu výrobních prostředků. Základní nabídku služeb SKF Solution Factory v Katovicích tvoří opravy vřeten obráběcích strojů, opravy hydraulických válců a zakázková výroba těsnění.

Kalendář akcí

<<  Únor 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..