Google překladač: English Deutsch

Proč opravovat plastové díly

S rozvojem plastikářství a vývojem moderních plastů roste podíl plastových dílů. Tam, kde se dříve běžně vyskytovaly kovové díly a součásti, nacházíme dnes plastové a těšíme se z výhod, které nám plasty oproti kovům poskytují. Nejedná se jenom o kryty a různé vzhledové doplňky, nýbrž i o funkční součásti. Spolu s tímto rozvojem je třeba modernizovat i náš pohled na údržbu a opravy zařízení. Tradiční údržba se soustředila na opravy kovových součástí, kde se postupem času vypracovala široká škála opravárenských technologií, a to jak mechanických tak chemických, např. opravy kovy plněnými epoxidy atp. Plastové součásti zůstávaly tak trochu stranou zájmu a většinou byly vyměňovány. V současné době, kdy technologie výroby umožňuje, aby součásti tvořily skutečně velké a složité celky, kdy cena těchto plastových dílů je poměrně vysoká a často dosahuje tisíců korun, vystupuje do popředí nutnost opravy těchto dílů. Jelikož oprava je několikanásobně levnější než výměna, je umění oprav plastových dílů konkurenční výhodou, která přispívá ke snížení provozních nákladů.

henkel-01

Dalším důvodem proč opravovat plastové díly je, že poškozený plastový díl často znemožní funkci celého zařízení a získání nového dílu je nemožné. Tím stojíme před rozhodnutím, zda díl opravit nebo zařízení vyřadit z užívání. Většina z nás tuto situaci zná z každodenního života domácnosti.

henkel-02

Tradiční versus moderní opravy

První pokusy o opravy plastových dílů vycházely ze zkušeností s opravami kovových dílů tradičními postupy jako přeplátování a fixace nýty či šrouby, popřípadě různé pokusy o sváření plastů. Tyto opravy velmi brzo selhávaly vzhledem k rozdílné povaze a chování plastů a kovů. Do popředí se proto dostaly opravy plastů lepením. V této oblasti přispěl k velkému rozvoji vývoj kyanoakrylátových tzv. vteřinových lepidel, která umožňují snadno a rychle spojovat plasty a vytvářet velice pevné spoje. Nyní můžeme při spojování plastů volit ze široké škály lepidel, kdy nalezneme vhodné lepidlo přesně pro naše potřeby: řídká kapalná lepidla jako Loctite 406 pro tvrdé a pevné plasty, hustší lepidla, jako Loctite 416, která neutečou ze složitějších tvarů a poloh částí, až po gelová lepidla jako Loctite 454, vhodná pro pěnové a porézní materiály. V širokém sortimentu nalezneme i houževnatá lepidla, například Loctite 435, určená pro pružné materiály. Problémem není ani lepení tzv. obtížně lepitelných materiálů PE, PP, PET, PTFE, kdy pomocí primerů jako Loctite 770 lze připravit lepený povrch tak, že dosáhneme velice kvalitních výsledků lepení.

Tyto produkty a znalosti jsou dnes již tradiční součástí výrobních procesů i údržby. Víme, že tyto spoje jsou velice pevné a odolné, bohužel ze zkušenosti rovněž víme, že tyto spoje můžou selhat při zvláštních tvarech lepené plochy a při její nedostatečné velikosti, typickými příklady jsou lepení "na tupo" či lepené spoje tvaru T nebo L. Tam bychom potřebovali pro posílení pevnosti přidat nějaký materiál či spoj vyztužit. Vteřinová lepidla, která vytvrzují mezi lepenými plochami a ponechána na povrchu samovolně nereagují, nám tuto možnost nedávala a epoxidová lepidla, hojně používaná v této situaci při opravách kovů, nemají dostatečnou adhezi k plastům. Tento prostor vyplnila inovace pod značkou Loctite - dvousložkové vteřinové lepidlo Loctite 3090.

Inovativní produkt

Loctite 3090 je dvousložkové vteřinové lepidlo, které kombinuje výhody epoxidových lepidel, vytvrzení v celém objemu, a vteřinových lepidel, výborná přilnavost k plastům i dalším materiálům a rychlé vytvrzení. Dobrá adheze ke kovům a ostatním materiálům lepitelným vteřinovými lepidly umožňuje provádět opravy míst, kde dochází ke styku součástí z různých materiálů. Touto kombinací výhod je přímo předurčeno k tomu, být užitečným a nenahraditelným pomocníkem při opravách plastových dílů, doslova být zachráncem plastových dílů, a tak ochráncem vaší pokladny před zbytečnými výdaji za nové díly.

Použití tohoto produktu je velmi jednoduché, je dodáván ve dvojkartuši a vytlačován dvojitým pístkem přes směšovací špičku, podobný princip známe z balení dvousložkových epoxidových či akrylátových produktů. Aplikace tohoto lepidla je tudíž podobná jako aplikace jednosložkových produktů. Zpracovatelnost produktu je cca 30 sekund, což je doba postačující pro přesné nanesení dostatečného množství. Úplného vytvrzení celého objemu je dosaženo po necelých třech minutách, potom je povrch vytvrzeného lepidla nelepkavý a brousitelný, lze jej přelakovat. Produkt je gelovitý, proto setrvává na svém místě a vytvořená housenka drží tvar, lze jím vyplnit spáry, aniž by z nich vytekl, a to až do 5 mm. Dává nám tím možnost vytvoření dodatečného přídavku materiálu do spojů problematických tvarů a tím zvýšit pevnost opravovaných dílů.

Pro představu uveďme několik typických oprav, které tímto produktem snadno provedeme:

  • oprava kovového táhla či šroubu vylomeného z plastového dílu
  • oprava plastového dílu, kde chybí část materiálu
  • oprava plastových dílů, kde došlo ke zlomu v rohu nebo v napojení tvaru T
  • oprava plastových krytů, nádrží a obalů
  • zvýšení pevnosti spojů lepených "na tupo" přídavkem materiálu

Zajímavou možností je kombinace tradičního spojování slepením dvou či více dílů s novou možností doplnění materiálu buď chybějícího nebo za účelem zvýšení pevnosti. Části, které na sebe přesně dosedají, můžeme slepit specializovanými lepidly, tak jako doposud a následně doplnit chybějící materiál či spoje vyztužit. Tento způsob, jímž lze spojovat plasty s ostatními materiály ve spojích, kde nebyla dostatečná plocha lepeného spoje, např. válec či koule k rovině, otevírá zcela nové možnosti nejen při opravách nýbrž i při kreativní tvorbě, výrobě modelů a prototypů.

Opět uveďme několik příkladů, kde bychom jinak složitě řešili mechanické uchycení:

  • připevnit kouli či válcovou plochu k rovině nebo dvě koule k sobě
  • připevnit kolíček "na tupo" k rovině popř. jiné ploše
  • lepení velmi hrubých nebo křivých ploch, nepřesných dílů

Všestranný pomocník

V dnešní překotné době, kdy jedna inovace stíhá druhou, je důležité a užitečné seznamovat se s nejnovějšími produkty a trendy v oboru a tím se udržovat v náskoku před konkurencí. Loctite 3090 je bezesporu výjimečným produktem nejen pro opravy plastových dílů. Je okamžitě připraven k použití a jistě si zaslouží místo ve stole či brašně každého, kdo pracuje s plasty, stejně tak jako v dílně designera, u výrobce prototypů a modelů a svoje uplatnění nalezne i v domácnosti. Možnosti použití jsou velmi široké a zdaleka ne prozkoumány, ještě nejednou nás překvapí či naplní radostí.

Kalendář akcí

<<  Srpen 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..