Google překladač: English Deutsch

Dassault Systèmes, světová špička v oblasti softwaru pro 3D navrhování, tvorbu 3D digitálních prototypů a správu životního cyklu výrobků (PLM), představila produkt SolidWorks® Education Edition 2012–2013. Nová vylepšení, k nimž patří nástroje pro strojírenské navrhování, simulace, dlouhodobě udržitelné navrhování či sledování nákladů, umožňují studentům řešit reálné konstrukční problémy a posílit vlastní konkurenceschopnost na globálním trhu práce. Kromě nabídky softwaru usnadňujícího pedagogům přípravu studentů na jejich vysněná povolání, společnost Dassault Systèmes přináší také ucelenou knihovnu osnov SolidWorks. Ta obsahuje více než dvacítku praktických projektů určených studentům všech stupňů a úrovní pokročilosti. Návrh a konstrukce mostů, automobilů – nebo třeba obléhacích katapultů – vnášejí do výuky přírodovědných, technologických, konstrukčních a matematických předmětů (STEM) prvek zábavy. Nejnovější verze produktu navíc integruje do prostředí SolidWorksu přístup k síti Facebook a usnadňuje tak spolupráci. Studenti nyní mohou publikovat projekty na svých osobních stránkách a sdílet je s přáteli, případně na stránce společnosti SolidWorks v síti Facebook, kde se o ně podělí s širší komunitou uživatelů SolidWorksu.

SolidWorks-Education

 

„Pro studenty se zájmem o navrhování a konstrukci je SolidWorks nepostradatelný nástroj, který jim otevírá dveře ze školních tříd na pracoviště,“ říká Emma Katharine Singerová, studentka strojírenství na University of Colorado v Boulderu. „SolidWorks se snadno a rychle naučíte ovládat – poskytuje tak náskok při přechodu do reálné praxe. Jsem přesvědčená, že osvědčení Certified SolidWorks Associate (CSWA) mi na pracovním trhu zajistí jednoznačnou výhodu. Věřím, že to platí i pro další studenty, kteří se snaží v oboru uspět.“

Letošní vylepšení kladou značný důraz také na dlouhodobě udržitelné navrhování. Aktualizovaná příručka pro pedagogy – CAD Instructor’s Guide – obsahuje kapitolu věnovanou tomuto tématu, která studentům pomůže při analýze, jaký dopad bude mít jejich návrh v budoucnu na životní prostředí. Školy, které využívají předplatné softwaru SolidWorks Education Edition a mají příslušnou kvalifikaci, nyní mohou – vedle zkoušky Certified SolidWorks Associate (CSWA) – pro své studenty zajišťovat také konání zkoušky Certified Sustainable Design Associate (CSDA). Nová zkouška testuje zvládnutí základů hodnocení životního cyklu a poskytuje úvod do oblasti dopadu výrobků na životní prostředí. Osvědčení SolidWorks jsou při hledání práce pokládána za významnou výhodu, protože potenciálním zaměstnavatelům nabízejí efektivní zhodnocení odborných znalostí studentů.

„Více než 24 tisíc středních škol a univerzit z celého světa inspiruje novou generaci špičkových konstruktérů a poskytuje jim efektivní vybavení pro řešení nejnaléhavějších celosvětových problémů v oblasti navrhování díky softwaru SolidWorks Education Edition,“ dodává Bertrand Sicot, generální ředitel společnosti SolidWorks, Dassault Systèmes. „Nejnovější verze tohoto softwaru a aktualizované osnovy nám pomáhají přivádět našim zákazníkům vysoce kvalifikované zaměstnance, kteří mohou okamžitě nabídnout své schopnosti a zapojit se do spolupráce nad návrhy – napříč časovými pásmy i odlišnými kulturami.“

„Nový SolidWorks Education Edition je součástí komplexnějšího vzdělávacího programu 3DExperience Platform, který pořádáme každoročně s cílem zlepšit školení a přehled u studentů i dalších uživatelů všude na světě,“ připomíná Monica Menghiniová, výkonná viceprezidentka pro oborovou, marketingovou a korporátní komunikaci ve společnosti Dassault Systèmes. „Aplikace našeho programu 3DExperience Platform se stávají stále nepostradatelnějším nástrojem pro akademickou obec.“

Nová edice pro vzdělávací instituce, která vychází z produktu SolidWorks Premium 2012, obsahuje následující vylepšení:
· Aplikace pro chlazení elektroniky uživatelům umožňuje analyzovat tepelné simulace a zajistit tak, aby teplo neroztavilo elektronické součásti výrobků.
· Aplikace pro vytápění, ventilaci a klimatizaci (HVAC) simuluje proudění vzduchu.
· Nástroj pro výpočet nákladů návrhu umožňuje studentům uplatnit dovednosti v oblasti přírodovědných, technologických, konstrukčních a matematických předmětů při hodnocení vlastností materiálů a nákladů na návrh.

Prostřednictvím kanálů SolidWorks jsou k dispozici další produkty podporující edici SolidWorks Education Edition, konkrétně:
· SolidWorks Simulation, umožňující návrhy snadno vystavit stejným podmínkám, v jakých mají fungovat ve skutečném prostředí.
· Editor rovnic, který studentům pomáhá při vizualizaci jejich matematických dovedností a umožňuje jim sledovat, jak jejich teorie skutečně fungují.
· DraftSight®, bezplatná* 2D aplikace pro tvorbu konceptů, včetně nových osnov pro pedagogy využívající předplatné.

Software je v současné době dostupný prostřednictvím místních prodejců. Další informace naleznete na adrese: www.solidworks.com/education-edition-2013-2013.htm.

* Samostatná licence vyžaduje aktivaci.