Google překladač: English Deutsch

V tomto rozhovoru se ptáme představitele mezinárodní skupiny STAR Group, překladatelské a softwarové agentury, na možnosti efektivního a kvalitního překladu technické dokumentace s ohledem na využití moderního softwaru s překladovou pamětí a fuzzy logikou. Na otázky redakce odpovídá jednatel společnosti STAR Czech s.r.o., pan Ing. László Jankovics.

06-star-01

Jak dlouho se již zabýváte lokalizací, překlady technické dokumentace?

Naše mateřská společnost STAR AG Švýcarsko vznikla v roce 1984, dnes jde o rozsáhlou síť 45 poboček na 4 kontinentech. Jako poslední jsme otevírali pobočku ve Vietnamu. Největší pobočky jsou švýcarská, německá, ruská, japonská, čínská či thajská. V současné době máme asi tisíc zaměstnanců a několik desítek tisíc externích spolupracovníků. Na českém a slovenském trhu firma působí 14 let, oficiální zastoupení má od roku 2000 v Praze.

Čím vším se v rámci lokalizace informací zabýváte?

06-star-02Stručně řečeno, pomáháme svým klientům komunikovat v cizích jazycích. Nejsme čistě jen překladatelská agentura. Svým klientům nabízíme kompletní služby, které potřebují při komunikaci v cizím jazyce, ať už jde o komunikaci vnitrofiremní, či se zákazníky, a to v písemné či mluvené formě. S oblibou říkáme, že nepřekládáme, ale lokalizujeme. To znamená, že bereme plně v úvahu zvyklosti a tradice místního kulturního prostředí, pro které je daný materiál či komunikační kanál určen. Spolupracujeme vždy s rodilými mluvčími v cílové zemi, aby výsledný produkt byl nejen plně srozumitelný, ale i stylisticky a technicky správný.

A právě, pokud vím, technický překlad je Vaší hlavní specializací, že ano?

Přesně tak. Překládáme zejména technickou dokumentaci, manuály, katalogy, servisní knížky mnoha technicky zaměřených firem, dále lokalizujeme software, ale poskytujeme také další služby, jako je tlumočení, tisk, audionahrávky, tvorbu audiovizuálních aplikací a softwarová řešení. Na překladech u nás vždy pracuje odborník v daném technickém oboru. Ten v prvé řadě rozumí technickému textu, který překládá, a v druhé řadě rozumí cizímu jazyku a správně se vyjadřuje ve svém rodném jazyce, tj. v cílovém jazyce překladu. Není nic horšího, než když překladatel, byť má sebelepší jazykové znalosti, nerozumí tematice překladu. Každý čtenář se zajisté během své praxe setkal s překladatelskou perlou z pera takového „odborníka“.

Které technické obory překládáte?

Jde např. o automobilový průmysl, strojírenství, automatizaci, elektroniku, domácí spotřebiče, ruční nářadí, zemědělské stroje, chemii, farmacii, počítače a software, optiku, polygrafii a mnohé další. V podstatě libovolný technický, ale i právnický, ekonomický, obchodní či marketingový text. Výběr vhodných odborníků ke spolupráci, to je často velmi náročná a zdlouhavá práce.

Jak vybíráte překladatele pro tyto náročné technické texty?

Jednak aktivně hledáme odborníky na různých fórech, v institucích či na vysokých školách, jednak se nám hlásí překladatelé sami. Každý zájemce o spolupráci prochází podrobným testováním. Musí vyhotovit zkušební překlad, který hodnotí odborník daného technického oboru z hlediska věcné a technické správnosti, dále pak profesionální korektor z hlediska stylistiky a jazykové správnosti. Po ohodnocení dle několika kritérií se vybírají ti nejlepší, kteří pokračují do dalšího kola. V tomto kole již pracují na „ostrých“ projektech, kdy jsou podrobování důkladné kontrole zkušenými kolegy s dlouholetou praxí. Teprve po několikaměsíční spolupráci se daný překladatel oficiálně zvolí za našeho spolupracovníka. Poměr těch, kdo se k nám hlásí, a koho vybereme, mluví za vše: 60:1.

Které jazykové kombinace zpracováváte?

Co se týče naší pobočky v Praze, hlavně jde o překlady ze světových jazyků do východoevropských jazyků či naopak, ale díky naší rozsáhlé síti poboček jsme schopni zajistit překlad v jakékoliv kombinaci. Překládáme např. také do čínštiny, hebrejštiny, arabštiny, thajštiny, korejštiny či kazaštiny. U asijských jazyků, zejména čínštiny a vietnamštiny, pociťujeme v poslední době zvýšený zájem českých a slovenských firem.

Využíváte nějaký speciální překladatelský software?

Ano, je to námi vyvíjený software Transit NXT pro překlad podporovaný počítačem (angl. zkratka CAT – Computer-Aided Translation). Tento náš původně interní software vyvíjíme již více než 20 let, nyní je nabízen i k licencování pro další zájemce.

Strojový překlad ale mnohdy není zrovna kvalitní...

Pozor, nejde o strojový překlad! Tento software nenahrazuje práci překladatele, jen maximálně jeho práci zefektivní a zpřesní. Funkce překladové paměti funguje tak, že software si zapamatuje každou přeloženou větu, kterou v něm překladatel kdy napsal. Když se pak v budoucnu vyskytne identická věta, tato se již automaticky předpřeloží (samozřejmě s možností kontroly překladatelem). Díky této funkci se dá u textů, kde se některé textové pasáže neustále opakují (technická dokumentace je ideální případ), dosáhnout značných časových i finančních úspor. A my se o tyto úspory dělíme s klientem formou výrazných slev za tyto textové pasáže. Další výhodou této funkcionality je konzistentnost překladu a terminologie v celé dokumentaci, což je velmi žádoucí pro kvalitu textu.

A jak funguje ta fuzzy logika?

Pokud software nenalezne 100% identickou větu v překladové paměti, je stále možné, že tam nalezne nějakou dostatečně podobnou větu. Např. v dlouhé větě se změnilo jen jedno nebo dvě slova, celý zbytek věty je identický. V tomto případě překladatel dostane tzv. fuzzy nabídku, ve které ihned vidí barevně zvýrazněný rozdíl ve dvou větách. Nabídku překladu tak může převzít a dopřeložit jen tato dvě odlišná slova. Výsledkem je opět vyšší efektivita a zachování konzistentnosti překladu v celé dokumentaci. Tedy efektivnější a kvalitnější práce – to je vždy náš prvořadý cíl.

Takže Váš software nenabízí strojový překlad, ale opětovné využití práce překladatele pomocí sofistikovaného srovnávacího mechanizmu?

Ano, přesně tak. Díky srovnávacímu mechanizmu se dá běžně docílit 30%, někdy až 80% úspory času i nákladů při překladu technické dokumentace. Navíc software Transit NXT má i funkci pro zachování konzistentní terminologie, což je u technického překladu obzvlášť důležité. Pokud např. „hřídel turbíny“ budu do angličtiny překládat jednou jako „turbine shaft“ a jednou jako „turbine spindle“, software mě upozorní na nejednotnou, nekonzistentní terminologii. Celý náš mnohaletý vývoj softwaru Transit směřuje k maximálnímu zefektivnění práce překladatele-odborníka, nikoliv k jeho nahrazení strojem.

Co novým zájemcům o Vaše služby – např. firmám technického zaměření – nabízíte?

Krátký zkušební překlad zdarma, aby se nový zájemce mohl přesvědčit o kvalitě naší práce. U každé zakázky klient dostane podrobnou statistiku, kde je vidět přesný počet znaků či slov nového textu, textu identického s dřívějším překladem a textu podobného s dřívějším překladem. Za identické a podobné texty dostane každý klient automaticky slevu až 75 % z běžné ceny překladu. Zaplatí tedy čtvrtinu. Mnohé jiné překladatelské agentury CAT software používají, ale s klientem se o jeho výhody nedělí a účtují celý překlad jednotnou sazbou. My máme jiný přístup: jde nám o dlouhodobé partnerství s našimi klienty, přistupujeme k nim férově a snažíme se vždy najít nejefektivnější a nejvýhodnější cestu ke kvalitnímu výslednému produktu. Ne náhodou s námi spolupracují již mnoho let firmy jako Bosch, Siemens, BMW (již přes 20 let) a další. Každému zájemci rádi pošleme náš referenční seznam zákazníků či některou z případových studií daného technického oboru.

Děkuji Vám za rozhovor.
Kontakty: Ing. László Jankovics ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), +420 608 320 100