Google překladač: English Deutsch

Jak energii šetřit a využít ji ještě jiným způsobem? Jedním ze způsobů je zavedení Systému managementu hospodaření s energií do běžné praxe podle ČSN EN 16001 a nyní i nově dle mezinárodního standardu ISO 50001. Od 1.1. 2012 je standard dostupný i v české verzi jako ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.

bureau-01

„Bureau Veritas bezprostředně zareagovala na aktuální trend a již od počátku tohoto roku disponujeme auditory, proškolenými z tohoto standardu. Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám energií a potřebě jejich úspor je tento standard účinným nástrojem k optimalizaci hospodaření s energiemi. Naši auditoři odborně posuzují implementaci standardu do systému managementu organizací, při které se právě synergicky spojuje jak ekonomické tak ekologické hledisko,“ upřesnil Ing. Václav Němec, vedoucí auditor Bureau Veritas.

Nejlacinější energie je ta, kterou nespotřebováváme. Úspory energií se začaly pečlivě sledovat poté, co se EU zavázala ke snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020. Současné trendy naznačují, že tento cíl bude splněn pouze z poloviny.

Na základě současného neuspokojivého stavu Evropská komise přijala řadu opatření ke zvýšení úspory energií ve všech fázích energetického řetězce, od transformace energie a její distribuce až po finální spotřebu.

Evropská komise navrhuje závazná opatření zvyšující energetickou účinnost:

  1. Členské státy budou mít podle návrhu povinnost vytvořit plány svých energetických úspor. Dodavatelé energie by měly své zákazníky motivovat k tomu, aby se snažili o zlepšení energetické účinnosti ve svých domácnostech. Cílem je postupně snižovat objem prodané energie o 1,5 % ročně. Mohou například pomoci majitelům domů se zvýšením účinnosti topných systémů, s instalací oken s dvojitými skly nebo tepelnou izolací střechy. Členské státy by mohly navrhovat alternativní způsoby vedoucí k dosažení stejného cíle, např. dotační programy nebo dohody s dodavateli uzavírané na dobrovolné bázi.
  2. Orgány členských států budou snižovat energetickou spotřebu ve veřejných budovách tím, že je budou postupně modernizovat, a sice tempem 3 % za rok. Při nákupech zboží a služeb budou trvat na jejich energetické účinnosti.
  3. Hlavní energetické úspory týkající se spotřebitelů zahrnují bezplatný a kvalitní přístup k informacím o spotřebované energii, aby tak mohli svoji spotřebu lépe regulovat.
  4. Velké podniky budou muset provést energetické audity, které určí možnosti, jak energii ušetřit. Malé podniky budou motivovány k tomu, aby učinily to samé.
  5. Regulační úřady jednotlivých států budou brát v úvahu energetickou účinnost, zejména při schvalování sítových tarifů.
  6. Členské státy budou rovněž muset monitorovat účinnost nových elektráren a prosazovat využívání odpadního tepla.

 

Tato opatření musí členské státy EU schválit. Stanou se součástí dlouhodobého plánu transformace Evropy v nízkouhlíkovou a konkurenceschopnou ekonomiku. Komise v roce 2014 vyhodnotí, zda je EU schopna cíl 20% snížení energetické spotřeby splnit. V případě potřeby předloží nový návrh, který každému státu určí závazné cíle.

ČSN EN 16001

Obecným cílem této evropské normy je pomoci organizacím při vytváření systémů a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií. Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií tak, aby se umožnilo organizacím vytvářet a zavádět politiku a cíle, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkající se významných energetických aspektů. Je určena pro všechny druhy a velikosti organizací bez ohledu na jejich geografické kulturní a společenské podmínky. Tato norma se týká činností, které jsou plně pod kontrolou organizace a může být použita samostatně nebo integrována s dalšími systémy managementu. Pro snadnější použití této normy je její struktura obdobná jako struktura ISO 14001. Požadavky této normy mohou být sloučeny s požadavky dalších systémů managementu, jako jsou systémy managementu kvality, environmentálního managementu, managementu BOZP, finančního managementu nebo managementu rizik. Organizace tedy může přizpůsobit svůj stávající systém managementu tak, aby vytvořila systém managementu hospodaření s energií, který bude v souladu s požadavky této evropské normy.

bureau-02

Nový mezinárodní standard - ISO 50001:2011

ISO (the International Organization for Standardization) vydala v roce 2011 nový mezinárodní standard ISO 50001 - Energy management systems.

Tento standard, podobně jako EN 16001, poskytuje metodiku založenou na struktuře požadavků vedoucích ke snižování energetické náročnosti organizace a neustálému zvyšování její energetické účinnosti. Systém vychází z kompletního přehledu spotřeb všech hlavních i pomocných zařízení (vybavení včetně budov), zlepšení sledování spotřeby při všech operacích a určení energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energie a zavádění odchylky kontroly provozu a údržby.

Obě normy, jak EN 16001 tak i ISO 50001, představují ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energie, umožňuje organizacím snížit spotřeby energií jejich racionálním využíváním včetně zavádění nových obnovitelných zdrojů energie. Normy jsou snadno integrovatelné s ostatními systémy managementu. Hlavním přínosem pro organizace je systematická identifikace a aplikace příležitostí pro úspory energií díky systémovému přístupu a v neposlední řadě získání "zelené" image.

Efektivní zavedení standardu přináší organizacím v prvé řadě nesporné úspory energií, a tedy i nákladů a zlepšení environmentálního image. Certifikace navíc prokazuje systémový přístup v této oblasti a záruku trvalého zlepšování ve smyslu synergie úspor nákladů a snižování zátěže životního prostředí.

První společnost na světě s certifikátem ISO 50001:2011

Tepelná elektrárna v Indii, Danahu Thermal Power Station of Reliance Infrastructure Ltd., byla jako první na světě certifikována dle nového standardu ISO 50001:2011.

Tepelná elektrárna v Danahu patří do skupiny Reliance Infrastructure Ltd., největšího soukromého podniku v energetice. Elektrárna má výrobní kapacitu 2 × 250 MW, používá jako primární palivo hlavně uhlí. Je v provozu od roku 1996 a je leaderem v oblasti úspor energií.

"Po zavedení Systému řízení energie (Energy Management Systems) se výrazně zlepšilo sledování spotřeby. To umožnilo další plánování a zvýšení úspor energie do budoucna. Tento široký přístup významně přispěl k úspěšnému výsledku společnosti v roce 2010–11," řekl Mr Rajendra Nandi, Plant Manager of Reliance Infrastructure, Thermal Power Station in Dahanu, India

Mezi nevýznamnější přínosy zavedení standardu patří kompletní přehled spotřeby všech hlavních i pomocných zařízení včetně budov, zlepšení sledování spotřeby přes všechny operace, definování energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energie a zavádění odchylky kontroly provozu a údržby. Vedení společnosti provedlo řadu cílených investic již od března 2010, odhadovaná úspora bude činit přibližně 96,4 milionů indických rupií ročně. Elektrárna získala ocenění od Konfederace indického průmyslu jako nejlepší ve své energetické třídě. Je první společností na světě, která obdržela certifikát v souladu s požadavky ISO 50001:2011. Certifikační audity byly provedeny v oblasti energetické účinnosti pobočkou Bureau Veritas v Mumbai.

Ing. Stanislav Moučka, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Kalendář akcí

<<  Únor 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..