Google překladač: English Deutsch

Doba robotizace a automatizace se týká široké škály průmyslových podniků. Robotizovaná zařízení svařují, lepí, vrtají, montují nebo třeba jen manipulují na výrobních linkách se součástkami či s finálními produkty. Průmyslové roboty mohou pracovat nepřetržitě a lidskou pracovní sílu překonávají v přesnosti či možnosti pracovat v náročném (člověku bez ochranných pomůcek nepřístupném) prostředí.

bluep1

Jsou ale dnešní podniky a výrobní společnosti připraveny zajistit kvalitní zdroj energie těmto sofistikovaným zařízením? V případě, že výrobní podnik nebude brát dodávku kvalitní elektrické energie zajišťující samotný pohon robotů dostatečně vážně, hrozí takové společnosti řada nepříjemností, které se mohou projevit velmi rychle, ale také s určitým časovým odstupem. Typickým příkladem je zahřívání strojů a zkracování jejich životnosti či zvýšení zmetkovosti při samotné výrobě. Tato skutečnost je dána tím, že řada firem nebere dodávku kvalitní energie dostatečně vážně, přičemž elektrická energie představuje důležitou surovinu, na jejíž kvalitativní hledisko je nutné brát zřetel.

Na českém trhu existuje specialista, který se zabývá hloubkovými energetickými audity, jejichž prostřednictvím je možné zabránit nežádoucím vlivům, případně již tyto komplikace velmi efektivně odstranit. Blue Panther působí na trhu již řadu let a své zkušenosti a know-how předává technikům a odborným pracovníkům také formou seminářů. V rámci školení se zaměřuje i na prediktivní údržbu, aby negativním vlivům uměly výrobní podniky předcházet před samotným zahájením výrobního procesu.

„Naší snahou je pomáhat výrobcům řešit potíže, které na první pohled nemusí souviset s dodávkou elektrické energie, ale při hlubším zkoumání se velmi často zjistí, že tento problém je spjat s výpadky dodávky energie, negativním ovlivňováním zařízení navzájem a dalšími komplikacemi, které mohou ve finále vyústit ve vyhoření transformátoru, což se i v českých podmínkách v minulosti stalo. Naším specifikem je měření metodou perioda po periodě, nikoliv dle požadavků normy EN 50160. Důvod je prostý, chceme zjistit skutečný časový průběh jednotlivých parametrů, a ne jejich kumulované či průměrované hodnoty, které zakrývají skutečný stav," upřesňuje Jaroslav Smetana, ředitel společnosti Blue Panther s.r.o.

Mezi konkrétní zjištění při měření hodnot kvality elektrické energie patří například:
· výrazné rychlé kolísání síťového napětí větší než 10 %,
· celkové zkreslení proudu THD, čímž dochází k ovlivňování spotřebičů a zařízení tak, že nepracují v optimálních podmínkách, zkracuje se jejich životnost a výrazně se zvyšuje spotřeba energie,
· detekce závady regulátoru otáček konkrétního motoru,
· vysoká úroveň harmonických proudů v nulovém vodiči,
· přehřívání transformátoru a jeho předčasné stárnutí,
· rychlé a periodické změny napětí, které negativně ovlivňují stabilitu sítě.

Při zjištění konkrétního problému dokáže společnost Blue Panther navrhnout řešení, které tyto negativní jevy omezí na minimum, aby podnik nebyl při výrobě ztrátový, ale také aby nemusel často obměňovat nákladná výrobní zařízení, v krajním případě, aby nedocházelo k nebezpečným jevům, jež mohou vyústit v požár či jinou krizovou situaci.

bluep2Kalendář akcí

<<  Prosinec 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..