Google překladač: English Deutsch

V Rakousku se buduje největší evropský závod na výrobu elektřiny a tepla z biomasy. Hlavní vstupní surovinou bude dřevní hmota, kterou dodají rakouské lesní závody.
Na okraji Vídně je ve výstavbě teplárna, v níž má být výhradním palivem lesní biomasa. V současné době to bude největší zařízení tohoto typu v Evropě. Investorem tohoto výjimečného ukázkového projektu jsou po jedné třetině společnosti Österreichische Bundesforste (Rakouské spolkové lesy), Wienerstrom (Vídeňská energetika) a Fernwärme Wien (Vídeňské dálkové vytápění).

biomasa_1.jpg

Od června 2006 má být 48 000 vídeňských domácností zásobováno z této teplárny elektřinou a 12 000 domácností teplem. Celková investice bude 52 mil. EUR, tepelný výkon z biopaliva má být 65,07 MW. Předpokládá se, že potřeba paliva za rok bude asi 245 000 pm (pevných kubických metrů) dřevní hmoty. Hlavními dodavateli dřevního paliva budou Rakouské spolkové lesy, které mají smluvně zajištěné subdodávky od svých závodů v Heiligenkreutzu, Liechtensteinu a dalších. Kromě toho budou dodávat palivo také lesní závody z Dolního Rakouska.