Google překladač: English Deutsch

Praxe v provozování této čistírny ukázala, že jednoduchost čistírny vede v celkovém efektu ke snížení nákladů na provoz a servis. Zjednodušení v tomto případě ale není na úkor výsledného efektu čištění. Platí zde, že méně je někdy více.
Technologie sestávající z mechanického předčištění, aktivace a dosazováku je vestavěna do kruhové samonosné nádrže, čímž bylo dosaženo snížení výrobních nákladů. A ČOV je tak cenově srovnatelná s obdobnými čistírnami, při čemž nabízí ve srovnání s těmito čistírnami větší komfort spočívající v tom, že součástí dodávky je již např. vstupní šachta se zatepleným kompozitovým víkem, což šetří zákazníkům jiné stavební náklady.
Nově je řešen i odtah vyčištěné vody pomocí mamutky. Díky regulaci odtoku je možno považovat za vyřešenou problematiku nerovnoměrného nátoku a rovnoměrného zatížení dosazovací nádrže. Díky zrovnoměrnění odtoku je pak minimálně zatěžována i vodoteč, do které je vypouštěno (výhodné poměry pro výpočet imisních limitů). Zkušenosti z praxe ukazují, že díky jednoduché konstrukci a originálně řešenému rozvodu vzduchu se snížila poruchovost na minimum. Pokud problémy vznikly, byly ve většině případů způsobeny vypouštěním vod nevhodných k biologickému čištění (vysoké pH ap.).
Vario díky své konstrukci zvládne bez problému i krátkodobé přestávky v dodávce znečištění (dovolené), není však vhodné pro dlouhodobější odstávky (např. více než 2 měsíce apod.) z důvodu snížení obsahu aktivních mikroorganismů nedostatkem živin. I když i v těchto případech, tj. v době nabíhání čistírny, se dá dosahovat požadovaných hodnot BSK a CHSK a to dávkováním srážedel.
Nová konstrukce čistírny umožňuje i tzv. dvouplášťové provedení (viz obrázky), čistírnu pak lze umístit i do míst s vysokou hladinou podzemní vody nebo do větších hloubek. Čistírna je pak dodávána jako dvouplášťová s tím, že prostor mezi plášti se vybetonuje a na tento "základ" se pak naváže klasickými betonovými skružemi a kónusem.
www.asio.cz