Google překladač: English Deutsch

Pohybovat se ve velkých městech pomocí taxi služby může být relativně luxusní způsob dopravy, ale zároveň nejméně šetrný k našemu zdraví. Podle zprávy vědců z londýnské univerzity (Imperial College London) je však člověk v taxíku vystaven obrovskému znečištění ovzduší. Koncentrace škodlivých látek je mnohonásobně vyšší než u ostatních druhů dopravy, jako je osobní automobil, autobus, jízda na kole či chůze.

taxi_1.jpg

Jak uvádí studie v odborném časopise „Atmospheric Environment“ nejmenší koncentraci jsme vystaveni při přepravě osobním autem.
Vědci porovnávali koncentrace ultra jemných částic v různých dopravních prostředcích a nejhůře dopadla právě zmiňovaná auta taxi služeb, kde koncentrace znečištění přesahuje 100 000 pt/cm3. Pod tuto hodnotu se dostaly autobusy a ještě o něco lépe dopadli cyklisti, u nichž byla naměřena hodnota 80 000 pt/cm3, u pěších potom 50 000 pt/cm3 a nejmenší koncentraci jsou vystaveni cestující v osobních automobilech, kde byla naměřena hodnota 40 000 pt/cm3. (Jednotka pt/cm3 vyjadřuje počet ultra jemných částic – v 1 centimetru krychlovém.)
Tyto částice, které jsou menší než 100 nm v průměru, jsou zvlášť nebezpečné, protože jsou velmi malé a můžeme jich vdechnout neuvěřitelné množství a navíc mohou proniknout hluboko do respiračního systému.
Tým vědců z londýnské univerzity vyvinul vizualizační systém, který umožňuje znovu přehrávat videa s pohybem ultra jemných částic, a z nich pak vyčíst největší koncentrace těchto částic v daných časových úsecích. Výsledken je možnost určit, s jak velkým znečištěním jsou konkrétní činnosti spojeny. Například při cestování taxíky jsou pasažéři vystaveni znečištění o koncentraci škodlivých částic 100 000 pt/cm3. V porovnání s nimi jsou chodci vystaveni jen poloviční koncentraci škodlivin.
Vedoucí výzkumu Dr. Surbjit Kaur k tomuto překvapivému zjištění dodává: „Vysoká koncentrace znečištění zjištěná při cestování taxíky může být způsobena dlouhým setrváváním automobilu v dopravních zácpách, kdy se nachází přímo mezi zdroji škodlivých částic. Svoji roli pravděpodobně také hraje fakt, že taxíky jsou na cestách mnohem déle než ostatní osobní automobily, a dochází tedy k větší akumulaci znečišťujících látek.“
Dr. Richard Russel z kliniky British Lung Foundation uvádí, že jeho vlastní výzkum ukázal vyšší hladinu CO a NOx u lidí, kteří k němu na kliniku dojíždějí taxíky, než u těch, kteří přichází pěšky. „Rádi bychom podpořili lidi, aby co nejvíce chodili pěšky. Je to pro ně velmi prospěšné.“
Tato studie byla součástí projektu DAPPLE (Dispersion of Air Pollution &Penetration into the Local Environment), který byl zaměřený na lepší porozumění vztahů mezi ovzuším, dopravou, lidmi a znečištěním.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4598388.stm